De poort van de maan en de poort van de zon

De Zon en de Maan krachten werken als twee zeer fundamentele krachten in ons die verschillende en soms tegenstrijdige behoeften geven. De ene is gericht op jezelf zijn en jezelf worden. De andere behoefte is een verlangen om (weer) op te gaan in een groter geheel en je compleet te voelen.

Deze worstelingen met beide behoeften spelen gedurende onze hele ontwikkeling een cruciale rol, vooral in relaties zullen we hier keer op keer mee te maken hebben. Een verlangen naar harmonie, waarvoor je jezelf niet langer meer hoeft weg te cijferen en ieder mens op de eigen plek mag zijn wie hij of zij is, inclusief jezelf.

Het verlangen naar geborgen-zijn in iets compleets zal echter niet verdwijnen. De geboorte van het Nieuwe Tijdperk vraagt van iedereen bij uitstek te oefenen de Middenweg te vinden tussen de vele uitersten die zichtbaar en onzichtbaar in de binnenwereld en de buitenwereld zijn. Zo kunnen Nieuwe Paden ontstaan – Verhoging van de kwaliteit van relaties en verbindingen die ook andere vormen van leven omvatten.

Een belangrijke vaardigheid voor een goede relatie is je partner deelgenoot maken van wat je bezig houdt. Er hoeft geen symmetrie in geven en nemen of geven en ontvangen te zijn, de balans is juist voortdurend in beweging; wijsheid is altijd onderweg. Hierin spelen de vier dimensies een rol. Jezelf doorschouwen als oefening in Zelf-transformatie brengt je zelfinzicht en moedig genoeg worden het beste uit je leven te halen en zonder angst de onrust ingaan brengt je altijd eerlijkheid. Met jezelf, voor jezelf én zeker ook in de omgang met anderen. Je omgeving zal je dankbaar zijn voor je duidelijkheid.

Zoals wij door de maansfeer verbonden zijn met ons verleden, zo zijn wij door de zon met onze toekomst verbonden. 

Wie zich openstelt de diepe samenhang van de maan met ons eigen verleden en het verleden van de hele aarde stelt zich open voor wat innerlijk noodzakelijk is. Immers wat de mens in zijn astrale lichaam (ziel) en zijn ik meedraagt hebben wij geheel aan het verleden te danken. Deze oerwijsheid leeft en weeft onder het bewustzijn en is dus werkzaam bij alles wat uit de diepere lagen van de mens omhoog komt. Zo is de maan de poort die ons tot de individuele mens maakt die we zijn.

Als wij naar ons fysieke lichaam kijken kunnen we tot de ontdekking komen dat de zon eigenlijk ons hart verwarmt en wat van het hart uitstraalt, dat is zonnewerking. De zon is daarom ook de poort die naar de geestelijke wereld leidt. Zonnekrachten hangen dan ook samen met datgene in ons wat wij nog niet kunnen hanteren.  Zon bewustzijn brengt helderheid, is klare taal die verbonden is met ons innerlijk (ge) weten en de zevenvoudige bewustzijnsstroom. Het geweten is onze schatkamer van geestelijk-ethische wijsheid. Het geweten is een soort stem of kriebel die ons toefluistert; het is een licht dat altijd in u leeft en u zegt wat goed is – en dat te volgen, en wat fout is – en daarvan af te zien.

Maak je geweten tot bondgenoot, stimuleer het, open je hoofd en je hart voor deze innerlijke stem die de verzamelde wijsheid van eeuwen is. Vertrouw dat hoger deel van je Zelf….

Onze schaduwzijde is nauw verbonden met ons ego. Let wel dat ons ego nodig is om onze individualiteit te kunnen opbouwen. ‘Maanbewustzijn’ is een innerlijke ontwikkeling; in het ritme van de maancyclus beleef je de verbondenheid van je eigen emotionele huishouding met die van Zon en Maan in hun maandelijkse dans. Zoals de Maan eb en vloed beïnvloedt en de zeespiegel bepaalt, zo beïnvloedt zij ook onze gemoedsgesteldheid, de getijdenspiegel van onze stemmingen. Zo staat de zon voor Licht en voor Leven en voor het Ik (vgl. je ‘zonneteken’ in de astrologie).

Door ons met heel ons wezen en bewustzijnskracht tegelijk te verbinden met de aarde én de geestelijke wereld geven we daadwerkelijk richting aan de hemel-aarde verbinding. Immers in de taal van het hart zijn ontmoetingen met andere mensen échte ontmoetingen.              Hartverwarmend en puur.

In oude culturen is het hart de zetel van de ziel. Daarna komt er een tijd waarin er een omslag is van hart naar hoofd en in onze tijd mogen we wegen zoeken het hoofd en het hart te gaan verbinden. Volgens de wijsheid van oude culturen gaan wij dan een Nieuwe Gouden Tijd in. De tijd waarin het hoofd geïntegreerd raakt met het hart. Denken met het hart is dan de volgende stap in de evolutie van de mensheid en wezenlijk anders dan in oude tijden waar alles tot in kleine stukjes werd gescheiden gaan we nu verbinden!  Niet met geld, met regels of met wetten, maar vanuit Geestkracht. Het bewust worden van de dialoog tussen denken-voelen-willen en deze tot eenheid in jezelf samenbrengen.

Vandaar dat een zonreligie een religie is waarbij de mens rechtstreeks het licht en de energie ontvangt van “de Zon” (God, de Ene, of hoe je Haar-Hem-Het ook noemt) verwijzend naar het Christusbewustzijn als eenheidsbron van pure liefde die een mens in de kern in zich draagt. De kosmische (zonne) Geest van de Liefde vinden we hier op Moeder Aarde.

Dat wat een dromerige innerlijke spiegelend maan-zilver kwaliteit is, moet nu tot bewust Zonnegoud omgevormd worden tot een denken met het Hart; dat betekent ook dat we in dit leven te leren hebben, dat we anders moeten leren. Dit kunnen we doen door bewuste aandacht voor anderen te ontwikkelen en het onderscheid te vinden tussen waar jij ophoudt en de ander begint. Biografische verkenningen dragen de thema’s aan, niet alleen de wetmatigheden van de menselijke levensloop. Het reikt verder naar: Wie ben ik? Wat maakt dat ik ervoor kies te leven op deze manier. Wat is eigenlijk mijn levensopdracht…wie langs deze weg de regie in eigen handen neemt gaan het ritme van de tijd leren begrijpen.

Je leert met nieuwe ogen kijken.

© Joke – fluisteralsjeblieft