Elke hart ont-moeting is uniek, elk gesprek heeft een eigen klank.

In een mailcontact kun je niet werken aan je eigen biografie. Wel kun je met elkaar in gesprek zijn. Immers elk gesprek draagt veel bij aan het in eigen hand leren nemen van je eigen leven. In een mailcontact wordt je niet afgeleid door gezichtsuitdrukkingen, gebaren of hoe de ander beweegt. In een mailcontact oefenen we het communiceren met het hart en leren we de eigen grenzen bewaken.

Mijn eigen rol in dit gesprek zou je klankbord kunnen noemen, immers jij bent de initiatienemer van dit contact met wat je delen, j vragen, je ervaring of waar je ergens (b.v. van ziekte) van leren wil. Of eenvoudiger nog, gewoon je verhaal vertellen. Door de kracht die je daardoor opdoet, kun je jezelf in een volgende situatie misschien een beetje meer laten dragen en het vertrouwen hebben een klimaat te kunnen scheppen van oprechtheid.

Je kunt me bereiken via   joke.fluisteralsjeblieft@gmail.com (klik op de link!)