Elke hart ont-moeting is uniek, elk gesprek heeft een eigen klank. Bij biografische gesprekken sta je stil bij jezelf, luister je naar je eigen vragen die voortkomen uit jouw levenservaringen. Immers. Wanneer we in het biografische gesprek naar het verleden kijken, kijk je onwillekeurig ook naar het heden en de toekomst, want gebeurtenissen uit het verleden maken deel uit van het heden en werken als drijfveren voor onze manier van leven nú.

In een mailcontact kun je niet werken aan je eigen biografie. Wel kun je met elkaar in gesprek zijn. Immers elk gesprek draagt veel bij aan het in eigen hand leren nemen van je eigen leven. In een mailcontact wordt je niet afgeleid door gezichtsuitdrukkingen, gebaren of hoe de ander beweegt. In een mailcontact oefenen we het communiceren met het hart en leren we de eigen grenzen bewaken.

Rembrandt – Jong meisje aan het venster

Mensenlevens vertonen overeenkomsten, wetmatigheden die het leven ondersteunen in het proces waarin je detail vragen gaat stellen over jouw biografie. Veel wetmatigheden neem ik mee in het schrijfproces waarvan je een beknopte weerslag kunt vinden op deze website. Waar bewoog je mee en waar wijkte je af.

De interne dynamiek wordt natuurlijk door veel meer factoren aangestuurd, denk b.v. aan de maansknoopovergang in de biografie. De Maansknopen zijn de twee kooppunten ofwel kruispunten tussen de banen tussen de zon en de maan. De leeftijdspunten waarop een maansknoop je geboorte-intentie raakt zijn van grote waarde. Heb je het artikel gelezen over je plek in de kinderrij?

Mijn eigen rol in dit gesprek zou je klankbord kunnen noemen, immers jij bent de initiatiefnemer van dit contact met jouw tips, vragen of waar je ergens (b.v. van ziekte) van leren wil en niet beschreven staat in de artikelen. De interactie maakt dat het allemaal wat levendiger wordt en hoe leuk is het om elkaar wat dichterbij te leren zien?

Wat je bezig houdt opschrijven en aan iemand kunnen adresseren is ook helend. Door de kracht die je daardoor opdoet, kun je jezelf in een volgende situatie misschien een beetje meer laten dragen en het vertrouwen hebben een klimaat te kunnen scheppen van oprechtheid.

Je kunt me bereiken via   joke.fluisteralsjeblieft@gmail.com (klik op de link!)

Wil je tegelijk ook schudden aan je eigen stamboom, dan zijn deze tips wellicht welkom: https://www.mijnstamboomonline.nl/?s=Tips