Kunst en taal in je levensverhaal is maar al te vaak verbonden met het sprookje of verhaal waar je in je kinderjaren mee opgroeide en wellicht nu in je herinnering omhoog komt. Sprookjes en verhalen brengen ons bij levensverhalen. Kunst herbergt de kracht om verhalen te vertellen om onderlinge verschillen te overstijgen en verbinding te creëren. Kunst kan een vrijplaats creëren, een ruimte waar we meer durven dan elders. Een plek waar we mogen en durven experimenteren en dromen en over in gesprek gaan.

Het sprookje van vrouw Holle is een sprookje van Grimm, voor het eerst opgeschreven in 1812. Vrouw Holle wordt ook wel Holda, Hölle of Hel genoemd. Er zijn nog andere benamingen, zoals Vrou-Elde en Vrou-Elde, Frigga, Eastre, Fri, Fria, Fricka, Friga, Frige, Frigg, Gode, Ostara, Fri(a), Frig, Bertha, (Frau) Gode, (Frau) Wode, Frija, Holda, Huda, Huld(r)a, Nerthus, Frea, Eastre, Bertha, Brechta, Frau Venus, Harfer, Herke, Hold(e), Holl(e), Hulle of Frigga.

“Wie is eigenlijk Vrouw Holle:
Vroeger was zij bekend. Zij was verbonden met de wetmatigheden van het mensenlot. Tegenwoordig noemen we dit karma. Zij bestuurt het lot van de mensen. Men noemde haar ook wel een van de drie schikgodinnen of nornen.  In dit sprookje vertegenwoordigt Vrouw Holle ze alle drie tegelijk. Die drie normen worden in de Edda Urdt, Verdandi en Skuld genoemd. In het Nederlands Oerd of Oer, Werdandi en Skoeld en in andere tradities  wordt Skoeld ook wel Holda, Brechta of Geertruid genoemd en Oerd noemt men ook Anna. Het sprookje van Vrouw Holle vertelt het verhaal over spinnen en de levensdraad. Spinnen is met het denken verbonden, want onze levensdraad wordt sterk beïnvloed door datgene dat wij denken.

In de verwevenheden kan Oerd of Oer je verbinden met het verleden. Oer geeft onze levensdraad of lotsdraad als wij geboren worden. Werandi of het wordende is verbonden met het Heden, zij knoopt de levensdraden aan elkaar vast tijdens het leven en Skoeld? Skoeld is verbonden met de toekomst en knipt de levensdraad (zilveren koord) door als wij sterven en kijken we terug en gaan we een nieuwe opdracht bouwen.

Vrouw Holle is beschermvrouw van de spinsters en wevers, haar symbool is een zespuntige ster (sneeuwkristal) Vrouw Holle verteld ons eigenlijk over de emancipatie van de geestelijke vermogens van het vrouwelijke in vrouwen én mannen. Verhalen bouwen aan menswording.

In het biografisch onderzoek werken we zo met wetmatigheden vanuit de gedachte dat de maanreligie gaat plaats maken voor
zonnereligie en dit brengt ons bij vragen van deze tijd:  ‘Wie ben ik eigenlijk? Wat wil ik met mijn leven? Wat voor mens wil ik eigenlijk zijn en welke karmische omstandigheden herken ik om hier op een actieve en goede wijze mee te leren omgaan’?

Karma is een woord uit het Sanskriet (een oud-Indische taal) en betekent zoiets als ‘daden’ of ‘handelingen’ of wiel – – Over wat karma is gaan verschillende ideeën en gedachten rond. De aanduiding (levens) lot lijkt me het meest duidelijk…. jezelf opsluiten in slachtoffergevoelens (in de put blijven) leert je dat je zelf verantwoordelijk bent voor je doen en laten…..

Natuurwetten zijn zo gebaseerd op het principe ‘wat je zaait zul je oogsten’ –  In deze tijd van groeiende tegenstellingen is inzicht krijgen in de karmische stroom waartoe je behoort een belangrijke stap voor het karmabewustzijn.  

Met regelmaat heb ik gemerkt dat het hulpmiddel bij het in kaart brengen van je eigen kwaliteiten het model van het kernkwadrant is.  Kernkwadranten (of maansknopen) brengen logica aan in  jouw kernkwaliteiten, valkuilen, uitdagingen, en allergieën. Vanuit biografisch oogpunt wordt in dit kwadrant uitgegaan van het vierledig mensbeeld of zo je wil de vier dimensies…

Er bestaat een verschil tussen persoonlijk karma en het karma dat ik tegenover de wereld veroorzaak (denk aan dierenleed) . Volkskarma nemen wij op ons als we ons bij onze geboorte verbinden met een bepaald volk. (denk b.v. aan het slavernij verleden…) Familiekarma nemen we op ons, zodra we ons met onze familie verbinden. Met name nieuwetijdskinderen dragen het karma van anderen mee, dit nieuwe verschijnsel waarin je elkaars karma kunt helpen dragen en die daar, in de eigen ziel, probeert te transformeren.  Het boek Verwerk je familiekarma ontrafel je familiepatroon en vind het pad van je ziel geschreven door A. Bedi is een aanrader. Bedi legt ook een opmerkelijke relatie tussen chakra’s en familiepatronen.

De moderne Westerse spirituele stromingen zijn vrijwel allemaal gebaseerd op de reïncarnatie en karma gedachte. Het zal je wellicht verrassen dat dit verbonden is met de christelijke traditie en wordt wellicht het meest duidelijk in de woorden ‘uit leed en pijn wordt de kracht voor een nieuwe ontwikkeling geboren….’ Rechtvaardig jezelf niet langer, maar beoefen rechtvaardigheid door vergelding los te laten en moed te putten jouw verhaal de moeite waard te vinden om verder te vertellen. Het sprookje van Vrouw Holle zet ons op het spoor van gerechtigheid, het sprookje van Grimm, maar eigenlijk alle sprookjes vertellen over beelden, beelden die in ieder mens leven en die het innerlijk van de mens beschrijven.  Voor  grote en kleine kinderen die moeite hebben met het loslaten van de dag kan het een hulp zijn om eerst de dag op te ruimen. Je kunt dan terugblikken en vragen: wat was er fijn vandaag, was er ook iets dat minder fijn was.

© Joke – fluisteralsjeblieft 2009-2023