Vragen als: “Wie ben ik eigenlijk? Wat wil ik met mijn leven? Wat voor mens wil ik eigenlijk zijn?” komen voort uit de behoefte inzicht te krijgen in het eigen leven en steeds vaker ook in de eigen karmische omstandigheden vanuit de wil daar op een actieve en goede wijze mee om te gaan. Ook in biografisch onderzoek nemen de vragen over karma (en reïncarnatie) toe. Dat is niet zo vreemd als je weet dat in de eerste zeven fasen (van elk zeven jaar) in ons leven gebonden is aan karmische wetmatigheden. Hoe goed kennen we onszelf?

Karma en reïncarnatie zijn al lang niet meer het alleen-goed van de Oosterse Tradities, ook in het Westen komt steeds meer herinnering aan de  karmische wetten van oorzaak en gevolg. Karma is een woord uit het Sanskriet (een oud-Indische taal) en betekent zoiets als ‘daden’ of ‘handelingen’ en laat zien dat allerlei gebeurtenissen uit een vorig leven op de een of andere manier doorwerken in het huidige leven én in de keuzes die wij maken.

In de Westerse traditie wordt karma positief opgevat. Karma wordt gezien als een nieuwe kans om datgene wat nog niet bewust of volgroeid is alsnog te leren. Karma is geen straf, maar een middel tot bewustwording van het feit dat wat wij anderen aandoen, wij ook onszelf aandoen en omgekeerd. In het Westen staat reïncarnatie en karma dus in het teken van groei, ontwikkeling van de ziel naar het Hogere, naar het Goddelijke en het vermogen tot liefhebben.

De moderne Westerse spirituele stromingen zijn vrijwel allemaal gebaseerd op de reïncarnatie en karma gedachte. Het zal je wellicht verrassen dat dit verbonden is met de christelijke traditie die de wet van karma al heel duidelijk beschrijft in de bijbel. b.v. Paulus zegt in een gelaten brief: ‘wat een mens zaait, zal die ook oogsten’. Vreugde is in de meeste gevallen geen beloning voor vroegere daden. Daarentegen hebben we verdriet meestal zelf verdiend, door onze eigen daden; de oorzaak ervan kunnen we altijd in onze tegenwoordige levensloop of in vroegere levens vinden en liggen vrijwel altijd besloten in onze kinderjaren. Daar wordt karma (en ons ego) immers geactiveerd. Het op diverse niveaus: mentaal, emotioneel, lichamelijk en spiritueel, alsnog verwerken van oud zeer is de essentie van dit werk. In onze biografie passeren wij de zogenaamde maansknopen; dit maakt dat we onze weg scherper kunnen waarnemen.

Wie naast het biografisch onderzoek met hulp van de zevenjaarsfasen werkt met methoden uit de vier windrichtingen kan veel karma op het spoor komen met hulp van onderstaand schema en relatie tot jouw persoonlijke mix van denken-voelen-willen en de vier elementen.

Uriël  – fysiek lichaam   – noorden  – zomer / Rafaël – etherisch lichaam – westen – lente Gabriel   – astraal lichaam   –  zuiden  –   winter / Michael  –   hogere Ik  –  oosten  –  herfst

Heb je hier vragen over, mail me gerust!

Reproducties van Rembrandt Etsen. De Omval 1645 Rembrandt | Etsy Rembrandt, ets

In het boek „Verwerk je Familiekarma” van Ashok Bedi en Boris Matthews nodigen zij je uit om je eigen familiepatronen te onderzoeken met hulp van een unieke synthese van Jungiaanse psychologie en oosterse wijsheid. Familiedynamieken (zegeningen en vloeken) beïnvloeden ons; voorouderkarma kun je op het spoor komen door een opmerkelijke relatie tussen chakra’s en familiepatronen en/of familieverstrikkingen.

Vanuit mijn ervaring met het maken van geboorteprofielen viel mij op dat de meeste mensen in dit leven geconfronteerd worden met al die relaties uit vorige levens waarin nog niet van gelijkwaardigheid spraken. Wederzijds respect. Maar al te vaak wordt gekozen voor een breuk en blijft het ego aan de macht. Kennelijk wordt zo de weg vrij gemaakt om op eigen benen te gaan staan en  van binnenuit te leren luisteren naar wat er in je opkomt aan kracht.

© Joke – fluisteralsjeblieft 2009-2022