In het proces van natuurlijk leren ontvang je bijna als vanzelf de juiste gebeurtenissen, kennis, inzichten en ontmoetingen op je weg. Levenslessen die het leven-zelf je aanreikt. Waar je in vroeger tijden een mysterieschool bezocht, mag je in onze tijd ervaren dat ons aardse leven een inwijdingsweg is geworden. De vraag is dan vanzelf hoe krijg je inzicht in deze kosmische ordening.

De sleutel ligt bij het getal zeven

Het getal zeven is een dynamisch getal. De week heeft 7 dagen, de regenboog heeft 7 kleuren en er zijn 7 klanken. Ook ons leven kent het ritme van 7 jaar en 7 fasen waarin wij bewustzijn mogen brengen.

Het getal zeven is ook herkenbaar in de zeven astrologische planeten die in de oudheid al bekend waren. Zon, Maan, Mars, Mercurius, Jupiter, Venus, Saturnus. De zeven dagen van de week zijn in veel talen genoemd naar deze planeten. En wie wat dieper durft te kijken ontdekt dat het onze Vader/Moedergebed blijkt te bestaan uit 7 beden die verbonden zijn met de zeven chakra’s van kruin naar stuit en de Zeven Kruiswoorden met de zeven chakra’s van stuit naar kruin.

In de gnostische traditie speelt Maria Magdalena een grote rol en zij wijst ons in haar evangelie de zeven knopen die we mogen ontwarren als we ervoor kiezen te werken aan Eerherstel aan Wijsheid die de schepping weeft als weefster en als weefsel. Zichtbaar en Onzichtbaar zijn delen van een groter geheel, een grotere matrix. Oog te krijgen voor het onzichtbare is van belang bij het ontwikkelen van een nieuw geïntegreerd bewustzijn waar

intuïtie en ratio met elkaar verbonden zijn. Het getal zeven verwijst daarmee vooral naar de zeven stappen; de zeven grote thema’s in ons leven

De zeven grote thema’s van het leven zijn:

1 Leren kijken voorbij de buitenkant

2 Gevoelig worden voor de leiding die wij vanuit de geestelijke wereld ontvangen

3 Beseffen dat je geroepen wordt of bent

4 De vele levenslessen

5 De weg van het ego naar het hoger zelf

6 De ontmoeting met de kleine wachter op de drempel

7 De ontmoeting met de grote wachter op de drempel

In de natuur heerst “de wet van zeven”, een begrip dat men in allerlei leringen en overleveringen kan tegenkomen en waaraan de gehele schepping, de mens inbegrepen, onderworpen is. Wie het leven als een weg van geestelijke groei kan zien en daar voor kiest, zal een geleidelijke groei ervaren die haar of hem stap voor stap leert kijken tot voorbij de buitenkant…..

Heb je wel gehoord van het kinderliedje de zevensprong of van sneeuwwitje en de zeven dwergen…waar net als in veel andere sprookjes. B.v. de wolf en de zeven geitjes, de zevenmijlslaarzen van Klein Duimpje en de zevenkoppige draak… waar kom jij het getal zeven tegen…?

© Joke      www.fluisteralsjeblieft.nl