De oerklank van het hart is de plaats waar het eeuwige AUM, de oerklank van de schepping klinkt
Als de plek opengaat die ‘de Zetel van Wijsheid’ wordt genoemd schijn je een zoemtoon te horen
Alsof je bijen hoort zoemen

De toon van je hart is dezelfde als het geluid uit de kern van de Grote Centrale Zon,
het klinkt alleen veel zachter…

Hiervan kun je leren dat wanneer het oerveld in trilling komt, het geluid maakt
klank, ritme en kleur
kleuren hebben te maken met het gevoel
dat is de plek waar de wil en het denken samenkomen
Het trilt nog altijd door en in contact met dit Bronveld kun je alleen maar meebewegen
in vertrouwen en overgave, in Compassie

 

Jezelf liefhebben opent de poorten van je hart en
zoekt de dialoog  joke.fluisteralsjeblieft@gmail.com (klik op de link!)

weet je welkom…