De naam ‘fluisteralsjeblieft’ heb ik niet verzonnen, ik werd ermee wakker nadat ik al een tijdje leefde met de vraag onder welke naam in zou gaan schrijven en adviseren. In gesprek ben ik vanzelf ‘Joke’ de (roep) naam die mijn ouders mij hebben meegegeven. 

Gedurende het leven ontvang je kansen en mogelijkheden om te ontdekken welk bijzonder talent door jou heen wens te spreken. Een ‘gift’ die vertelt vertrouwen te hebben in het universum. Een persoonlijk geschenk dat de Creator je geeft om uit te dragen in de wereld. De spirituele namen die wij van onze ouders, soms grootouders, krijgen verwijzen naar die talenten, opdat ze bekrachtigd worden. 

De betekenis van de naam ‘fluisteralsjeblieft’ is voor mij verbonden met de oerklank die klinkt in ons hart. In ons hart komen innerlijke ervaringen en wat anderen ons aanreiken samen en hoe vaker je je eigen hart raadpleegt, hoe meer je het hart tot centrale vraagbaak maakt, hoe duidelijker het antwoord van je hart wordt. 

De oerklank die vrij komt door de verhalen over het leven-zelf is helend. Het is alsof je bijen hoort zoemen, kriebelen of zachtjes fluisteren…. 

Hiervan kun je leren dat wanneer het oerveld in trilling komt, het geluid maakt, klank, ritme en kleur kent,  kleuren hebben te maken met het gevoel in het hart. Dat is de plek waar de wil en het denken samenkomen. Het trilt nog altijd door en in contact met dit Bronveld kun je alleen maar meebewegen in vertrouwen en overgave, in Compassie ~ https://wp.me/p2XSLz-26T

Dat kind, dat wakker aan het worden is, zijn wij en de Moeder komt ons wekken is Sophia. Sophia zingt in de hymne aan Protennoia uit de Nag Hammadibibliotheek boek 13:
Ik bevind mij in wie tot bestaan kwamen
Ík beweeg in ieder en ik doordring allen
Ik ga rechtop en wie slapen wek ik.
Ik ben het zicht van wie in slaap verkeren
Ik ben een klank die zacht weerklinkt.
Met dit gezang van Protennoia, of Voorkennis, een andere naam voor Wijsheid of Sophia is de stem die een Nieuwe Tijd aankondigt van mensen die wakker zijn geworden voor het eigen hart en zo voor dat wat leeft in het hart van alles wat leeft op aarde. 

Je kunt me bereiken via  joke.fluisteralsjeblieft@gmail.com (klik op de link!) 

De nieuwste artikelen kun je ontvangen in je eigen mailbox en op je eigen moment lezen.  Wil je de nieuwste artikelen niet meer ontvangen, dien je zelf hiervoor maatregelen te nemen…..Wil je graag anderen op deze website attenderen, kies dan voor een link naar de website. Artikelen biedt ik gratis aan, maar zijn niet bedoeld om op de eigen website te plaatsen. Het zijn ook geen tijdberichten. 

disclaimer:

Soms worden artikelen gepubliceerd op andere websites of in de soc. media. Dit kan suggereren dat het onderschreven wordt, vaker blijkt dat er gebruik van gemaakt wordt in dienst van eigen doelstellingen.  Elke creatieve verwerking is prachtig, belangrijk is dat je dit dan doet onder je eigen naam en er zelf voor staat en niet in mijn naam. 

Zeker nu, sinds 25 mei 2018 de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing is, adviseer ik je nadrukkelijk enkel gebruik te maken van  een link waarin de naar de website of naar een artikel verwijst in het besef dat het geen tijdsberichten zijn. Het zijn werkdocumenten waar je zelf mee aan de slag mag gaan. De afbeeldingen erbij zoek ik zorgvuldig uit. Zie je desondanks een afbeelding die van jou is, laat het me weten dan vermeld ik meteen je naam erbij of verwijder ik deze direct als jij dat liever hebt. Het is niet toegestaan artikelen te kopiëren en verder te delen zonder toestemming. 

Mijn werkwijze is vrij van confrontatie-technieken of feedback methoden, oordelen en veroordelen. Dat wat bij ieder in het eigen hart en ziel leeft, wordt gerespecteerd. Het elkaar aanreiken van andere of nieuwe zienswijzen gebeurt altijd in kwetsbaarheid, volkomen vrijheid en zonder de drang van overtuigen, het menen de waarheid te bezitten of door ongevraagde adviezen. Je kunt vrij reageren onder de artikelen op de website of persoonlijk via de mail.