De oerklank van het hart is de plaats waar het eeuwige AUM, de oerklank van de schepping klinkt
Als de plek opengaat die ‘de Zetel van Wijsheid’ wordt genoemd schijn je een zoemtoon te horen
Alsof je bijen hoort zoemen

De toon van je hart is dezelfde als het geluid uit de kern van de Grote Centrale Zon,
het klinkt alleen veel zachter…

Hiervan kun je leren dat wanneer het oerveld in trilling komt, het geluid maakt
klank, ritme en kleur
kleuren hebben te maken met het gevoel
dat is de plek waar de wil en het denken samenkomen
Het trilt nog altijd door en in contact met dit Bronveld kun je alleen maar meebewegen in vertrouwen en overgave, in Compassie

Dat kind, dat wakker aan het worden is, zijn wij en de Moeder komt ons wekken. 

Sophia zingt in de hymne aan Protennoia uit de Nag Hammadibibliotheek boek 13:
Ik bevind mij in wie tot bestaan kwamen
Ík beweeg in ieder en ik doordring allen
Ik ga rechtop en wie slapen wek ik.
Ik ben het zicht van wie in slaap verkeren
Ik ben een klank die zacht weerklinkt.
Met dit gezang van Protennoia, of Voorkennis, een andere naam voor Wijsheid of Sophia

De grote godin – Isis, Astarte, Ashera of Sophia – was er al vanaf het begin van de schepping, maar de mensen zijn haar in de loop der eeuwen vergeten. Nu kunnen we haar weer in volle glorie ontmoeten. Zo wordt zij de laatste jaren weer zichtbaar in Maria Magdalena. Magdalena betekent ‘de Vrouwe van de toren’ en ‘de hoogverheven Vrouwe’; haar partnerwoord is zevenvoudige kennis.

Het is geen zwanenzang;                                                                                                                              het is de stem die een Nieuwe Tijd aankondigt van mensen die wakker zijn geworden.

Jezelf liefhebben opent de poorten van je hart en zoekt de dialoog  joke.fluisteralsjeblieft@gmail.com (klik op de link!)

weet je welkom…