Feesten zijn zaadkorrels, zegt Karlik. Uit feesten kan iets nieuws groeien, iets dat goed en licht is en dat de kiemen voor het volgende feest in zich draagt. Citaat uit het boek ‘Karlik’ van Ursula Burkhard (Ontmoetingen met een natuurwezen)

Voorspellingen zijn altijd gebaseerd op waarschijnlijkheden en worden berekend op basis van het verleden. Biografiewerk gaat over vragen……wie ben ik, waar kom ik vandaan en waarheen ben ik onderweg. Jaarfeesten gaat over de vraag ‘waarheen ben ik onderweg’ – het zijn immers de jaarfeesten die ons ondersteunen bij het vinden van het natuurlijke ritme. Het natuurlijke ritme is nl. verbonden met de vier seizoenen of zo je wil de vier elementen en het ademritme van Moeder Aarde.

Het licht van de zon verdeelt het jaar in twee helften. Van 21 december tot 21 juni neemt het licht toe en daarna neemt het een half jaar af. (de Kreeftskeerkring en de Steenbokkeerkring) Halverwege deze twee lichthelften is het omslagpunt waarop dag en nacht even lang zijn: de lente- en de herfst wende. Het ademritme van Moeder Aarde is zo bezien nauw verbonden met de twee helften in het jaar, net als in ons leven. We ademen in en ademen uit. De vier seizoenen in het jaarritme vinden niet alleen buiten ons plaats, maar ook ín ons. Het is als een kosmisch-aards huwelijk. Immers uit het licht van de zon en de warmte van de aarde worden seizoenen geboren.

In dit grootse ademritme van Moeder Aarde gaan de vier seizoenen hand in hand met vier grote jaarfeesten. Pasen met de lente, Sint Jan met de zomer, het Michaëlsfeest met de herfst en Kerstmis met de winter. Het je keer op keer verbinden met de jaarfeesten blijkt een krachtige impuls te bieden voor de eigen innerlijke ontwikkeling en je aanwezigheid in de natuur. De elementen zijn dan een ingang voor vier verschillende houdingen of manieren om waar te nemen wat in de natuur aanwezig is en je verbinden mag met jouw kennis over de grote jaarfeesten.

De zonnewende markeren de twee helften in het jaarritme

Het oude Germaanse midzomerfeest op 21 juni werd na de invoering van de Gregoriaanse kalender samengevoegd met het st. Jansfeest, wat we op 24 juni vieren. De drie dagen daartussen lijkt de zon stil te staan, maar dan keert het tij. Het punt van zonsopgang kruipt vanaf dan langzaam weer naar het zuiden en de dagen worden korter.
Met de zomer zonnewende vieren we dus eigenlijk de geboorte van de duisternis, zoals we met Kerst de geboorte van het licht vieren. Het st. Jansfeest is het grote keerpunt in de zomer en is daarmee de tegenpool van de kerstnacht.

Zo kun je de jaarfeesten ritmisch meebeleven in de natuur met name in de wisseling van de seizoenen.

In Nederland spelen de elementen water en lucht een grote rol, in het landschap én in de volksziel van ons land. Ook het Licht speelt een belangrijke rol. De 17e -eeuwse schilder Rembrandt is geliefd om zijn verlangen naar een wijde(re) blik. Wat schuilt er in het donker van zijn werken en wat zette hij in het licht?

Zoek eens een schilderij van Rembrandt op, lees erover. Op deze website vind je er meerdere. Zijn levensloop, zijn verhaal en de momenten van wat hij schilderde en al die ontmoetingen zijn (voor mij) een schatkist vol manieren om biografiekunst in de vorm te kunnen brengen. Rembrandt heeft (in zijn kunsten) de harten van miljoenen veroverd. Of moeten we zeggen: hij heeft in al die harten de ogen geopend?

Zou dit ook de opgave zijn waar Nederland voor staat?

© Joke fluisteralsjeblieft.nl