Biografiewerk is een manier om inzicht in het eigen leven te krijgen en is vooral gericht op de toekomst. Biografiewerk onderscheidt in de levensloop van de mens verschillende fasen, denk aan de zevenjaarsperioden) die de verschillende groei- en ontwikkelingsfasen van de mens vormen. Centraal bij het biografiewerk staat het inzicht dat wie het grondpatroon van het leven kent, het eigen leven beter zal begrijpen.

de levensboom en haar kleuren

Wat we in de opeenvolging van de jaargetijden: voorjaar, zomer, herfst en winter kunnen zien vinden we als wetmatigheid namelijk ook terug in een individueel mensenleven. Deze wetmatigheden spelen zich ook in het groot af in de ontwikkeling van de mensheid op aarde als geheel.

Als mensheid komen we steeds meer in de zomertijd van ons menselijk bestaan te leven. Overal om ons heen in de wereld zien we dat de individualisering toeneemt. Volwassen worden betekent op eigen benen gaan staan, een persoon op jezelf worden, individualiseren. Je identificeert je met je eigen ik en je eigen manier van denken, voelen en handelen en daarmee treed je naar buiten, de wereld in: hier ben ik, zó ben ik en dat kan ik. In de wisselwerking met het leven met al zijn ups en downs ontwikkel je zo je eigen persoonlijkheid.

Volwassen worden ook betekent loskomen van de afhankelijkheid van het ouderlijk huis en daar een heel nieuwe relatie toe vinden. In onze relatie met de goddelijk-geestelijke wereld is dat net zo.

Anders gezegd: Er ligt een samenhang tussen de zeven planeten, de zeven vrije kunsten en de (harmonische) ontwikkeling van de lotusbloemen van de levensboom.

 De meeste tradities hanteren zeven hoofdchakra’s die gerelateerd zijn aan onze belangrijkste levensgebieden, de emotionele, mentale, fysieke en spirituele ontwikkeling is hieruit af te lezen. Zijn de chakra’s open en in balans dan geeft de boom of kandelaar in jou licht, zoals de kennis van Wijsheid verlichting brengt.

Dit is het principe van de levensboom nauw verbonden met het woord ‘vrouwelijk’. Het staat voor de ziel, ons innerlijk leven waar het onzichtbare kosmische levensweb ons verbindt met al-wat-leeft. De verschillende invalshoeken waar mee ik werk vind je op de website terug. Het gaat dan niet om iets anders, maar om een andere manier van kijken waardoor je je eigen energie(veld) gaat leren kennen en toe-eigenen.

Wat is een chakra?

Bekend is de betekenis van de ruggengraat als microkosmische‘ levensboom’ in het menselijk lichaam. Twee slangen, de donkere en de lichte wentelen zich als Kundalini-energie om de ruggengraat omhoog. Zij brengen bij hun beider ontmoeting in voorhoofd bij het derde oog een gevleugeld kosmisch bewustzijn tot stand. De vogel rijst op als een Phoenix uit de top van de as van de levensboom.

‘Chakra’ als woord of term komt uit het oude Sanskriet en betekent: ‘wiel van Licht’.  Zijn de chakra’s in balans dan merk je dat ‘de wielen van Licht draaien’ en zijn al onze lichamen in evenwicht. We voelen ons gezond, kunnen gemakkelijk liefde geven én ontvangen, goed en helder communiceren en ook de juiste keuzes maken in ons leven. Anderzijds is stagnatie ervaren (en dat is bij de meesten van ons aan de gang) ervaren dat (bijna) niets meer vanzelf gaat en zelf ook (oude en nieuwe) fysieke problemen opspelen als een knoop die opgelost wil worden. 

Het hartchakra is verbonden met thema’s als liefde, adem, evenwicht, relatie, affiniteit, eenheid, genezen en het element ‘lucht’.

Het hartchakra kan zich pas ontwikkelen ná het ontvouwen van het keelchakra!  Het artikel over het keelchakra, chakra 5 of het achtvoudige pad heb je waarschijnlijk al gelezen. Toch nog even de link: https://wp.me/p2XSLz-1vc

Vanuit een biografisch perspectief kijken naar je eigen levensloop geeft houvast en richting. Het Mens-zijn is de boom waarin alle ervaringen en alle kennis ligt besloten waarmee je de hele (familie) stamboom mét alle inwonende sferen in trilling brengt.  Dat is goed nieuws, vooral voor onze kinderen…..

www.fluisteralsjeblieft.nl  2009-2022