In de wateren van de Moederschoot werden we allemaal in negen maanden tijd voorzien van ego krachten. Krachten en eigenschappen die de verschillende planeten ons hebben meegegeven toen we naar de aarde afdaalden om geboren te worden. Je mag dit je blauwdruk noemen. We waren immers al eens op aarde en ons karakter lag al vast. Wat niet vast ligt is wat jij ermee gaat doen.

De mens bestaat op verschillende niveaus: lichamelijk niveau, gevoelsniveau, denkniveau, sociaal niveau en spiritueel niveau. Dat vereist intimiteit. Intimiteit is een voorwaarde om relaties, ook met je eigen lijf, in stand te houden. Vanuit het systeem waarin je bent opgegroeid, je gezin van herkomst, heb je lessen meegekregen over contact maken en het vormgeven van een hechte relatie. Bewustwording van je ‘roots’ helpt je om inzicht te krijgen in je huidige opvattingen rondom intimiteit.

Intimiteit is de ervaring van nabijheid en verbondenheid tussen twee of meer mensen, waarin zij het meest intens worden geraakt. Als je binnenwereld gesloten blijft voor de ander, dan ontstaat er ook geen intimiteit.

Intimiteit gaat over het gevoel van warmte voor een ander, betrokkenheid die elkaars groei kan ontplooien en is energie gevend. Je kunt het uitleggen als verbondenheid of vertrouwelijkheid tussen twee of meer personen, gestoeld op de gedachten: het gaat mij niet goed als het jou niet goed gaat.

Intimiteit is ongedwongen, respectvol en teder met elkaar omgaan en kan lichamelijk, emotioneel of spiritueel zijn. Juist in die kwetsbaarheid zijn mensen in staat elkaar te verminken, een donkere en soms dierlijke kracht die de groeikracht niet bevordert maar er juist op uit is je van het groeien en ontplooien weg te houden.

Dit is natuurlijk in elke relatie een belangrijk gegeven, het werkt immers door in de manieren waarop jij signalen uitzendt. Intimiteit creëert verbinding. Niet alleen met de ander, ook met jezelf en vereist een goed kunnen voelen met wie je jouw ‘verhaal’ of ‘intimiteit’ deelt, evenals een goed ontwikkeld waarnemingsvermogen.

Door de jaren heen hebben we steeds meer vrijheid gekregen. Dit is nodig om ons bewustzijn te vergroten. Het zijn de vermogens van de bewustzijnsziel die ons uitdagen onszelf tot voorbij de buitenkant te bekijken en zo ook anderen voorbij de buitenkant te leren bekijken. Vrijheid heeft dus tot doel ons bewustzijn te vergroten en balans te vinden tussen hemel en aarde, lichaam en geest. Aardekrachten corresponderen met organen en planeten. In het bewuster aan het werk gaan met de geestelijke kant kun je opmerken dat er veel genezingskracht vanuit kan gaan.

Het grondpatroon van de reeks van zevenjaarsfasen ziet er als volgt uit: – 3 maal 7 jaar (0 21 jr.) voor de lichamelijk/psychische ontwikkeling; – 3 maal 7 jaar (21 42 jr.) voor de ziele-ontwikkeling van de mens, en – 3 maal 7 jaar (42 63 jr.) voor de ontwikkeling van de geest in de mens.

Het grondpatroon laat zo zien dat er een samenhang ligt tussen je lichaam en je geestelijke groei. Ons lichaam is daarbij onze bondgenoot die de signalen van de ziel in klachten en ziekten aan ons toont om ons te laten weten dat de ziel boodschappen voor ons heeft, waar we mee aan de slag mogen bij het verbinden van het materiële met het spirituele, van lichaam en geest.

Belangrijk is dus in onze tijd om conflicten en confrontaties juist wél aan te gaan. Te zeggen wat je dwars zit, door middel van ik-boodschappen de dialoog zoeken met de ander.

Leer je kinderen dat intimiteit niet betekent dat we het hebben over seksualiteit!

Lichaam en geest zijn altijd één! Wat zich in de geest afspeelt weerspiegelt zich in het lichaam en andersom. Luister naar die signalen en schud daarbij ook eens aan de stamboom!

Elke taal is een andere manier om mens te zijn, een andere manier om te leven.
© Joke – fluisteralsjeblieft 2009-2022