In de wateren van de Moederschoot werden we allemaal in negen maanden tijd voorzien van ego krachten. Krachten en eigenschappen die de verschillende planeten ons hebben meegegeven toen we naar de aarde afdaalden om geboren te worden. Je mag dit je blauwdruk noemen. We waren immers al eens op aarde en ons karakter lag al vast. Wat niet vast ligt is wat jij ermee gaat doen. Kijk eens naar jezelf, ben je een denker, een voeler of een wilskrachtig type mens. Kijk dan eens naar het ritme van zeven jaar, wat mag jij ontwikkelen om een beetje wijzer te worden en wat liefdevoller…

Het ritme van zeven jaar vindt zijn oorsprong in kosmische wetten. Er zijn boeken vol geschreven over deze planetenkrachten; biografiewerk is alleen geen astrologie en ook geen psychotherapie. Planeetkrachten die elk bijzonder sterk op de zevenjaarsperioden van de biografie inwerken zijn deze:

1 – 7 jaar Maankrachten (groeikrachten, magische sfeer, nabootsing)
7 – 14 jaar Mercurius (gouden jaren, energie, levenslust)
14 – 28 jaar Venus (liefde, idealen, voortplantingskrachten)
28 – 42 jaar Zon (individualiteit, onafhankelijkheid)
42 – 49 jaar Mars (individualisering)
49 – 56 jaar Jupiter (wijsheid)
56 – 63 jaar Saturnus (loslaten, beproevingen)

Het grondpatroon van de reeks van zevenjaarsfasen ziet er als volgt uit: – 3 maal 7 jaar (0 21 jr.) voor de lichamelijk/psychische ontwikkeling; – 3 maal 7 jaar (21 42 jr.) voor de ziele-ontwikkeling van de mens, en – 3 maal 7 jaar (42 63 jr.) voor de ontwikkeling van de geest in de mens.

Ook het leerplan van de Zeven Vrije Kunsten is verbonden met de kosmische wijsheid die leeft in de volgorde van het weekverloop. Met de maansfeer kunnen we dialectica verbinden, met de zonnesfeer de grammatica en met de saturnus sfeer de astronomia. Voor de aritmetica is de verbinding met Mercurius voor de hand liggend en Musica vindt haar verbinding met Venus. Retorica de Marssfeer en geometrica doet het Jupiter rijk opglanzen in ons vermogen om in grotere samenhangen te leren denken en harmoniseren….

Onder spiegelingen word verstaan dat levensomstandigheden of situaties op latere leeftijd samen kunnen hangen met gebeurtenissen in de vroegere levensjaren. Dat wil nog niet zeggen dat daarmee de oorzaak van de latere levenssituatie verklaard wordt. Het geeft alleen aan dat er een herhaling, vaak in een andere gedaante, optreedt die ons bewust kan maken dat hier een proces gaande is dat nog niet voldoende gekend is. Er ligt dan meestal een opgave onder die je al je hele leven meedraagt om acceptatie en graag een positieve kracht in je leven wil worden.

Er zijn verschillende manieren die inzicht bieden in de spiegelingen. De spiegelingen die ontstaan vanuit de Planetenkracht is vaak het minst zichtbaar. De kwaliteiten geef ik hieronder in het kort weer en kan in een persoonlijk gesprek meer verdieping krijgen!

De leeftijd van 1-7 wordt gespiegeld in de leeftijdsfase van 56-63 jaar. De fase van 21 – 42 jaar is een spiegeling van de eerste 21 jaar én in de leeftijdsfase van 49-56 jaar. De leeftijd van 14-21 wordt gespiegeld in de leeftijdsfase van 42-49 jaar.

Elke taal is een andere manier om mens te zijn, een andere manier om te leven.
© Joke – fluisteralsjeblieft 2009-2022