De dialoog wordt beschouwd als de koninklijke weg naar wederzijds begrip, als brug om conflicten te overbruggen,                voorwaardenscheppend voor onze menswording. De dialoogbegeleider is een gids op dit terrein, die ons helpt om onze eigen ontdekkingstocht te doen in gesprek maar ook in het delen van schrijfsels die recht uit mijn hart komen.

De dialoog cirkel is een prachtige vorm om een diepgaande uitwisseling en een gezamenlijk groeiproces mogelijk te maken. Als je de klank van je eigen woorden hoort, dan weet je pas of ze waarachtig zijn of niet.

De cirkel wordt een sacrale ruimte waarin heling kan ontstaan en een mogelijkheid biedt om allerlei schijnbare tegenstellingen te overstijgen. Iedere echte dialoog is een waagstuk, een stap in het onbekende.

 

Anders gezegd in ontmoetingen ligt de mogelijkheid dat er zich iets ontvouwt dat gepaard kan gaan met de kracht van transformatie. Dat kan als we ons openen voor nieuwe inzichten en nieuwe mogelijkheden, die opduiken in de ruimte tussen ons. Die ruimte ontstaat als we de moed hebben ons uit te spreken over wat echt belangrijk voor ons is. En als we de bereidheid hebben echt te luisteren naar wat belangrijk is voor anderen. De dialoog creëert verbondenheid, gebaseerd op wederzijds respect. De dialoog zoekt naar nieuwe vormen van samenleven en humaniteit. Dat betekent allereerst: Iedere bijdrage wordt evenzeer gewaardeerd.

 

Dialoog komt van ‘vanwege’ (dia) en ‘woord’ (logos). De uitdaging die wij allemaal hebben is bridging, het tot stand brengen van een verbinding in jezelf én op basis van je eigen biografie leer je gelaagd luisteren, verbinden en stappen te zetten vanuit de groeiende kracht van je hart  met hulp van het denken.

****Holistisch werken met loyaliteiten****

Het systemisch werken. Voor veel mensen is dit voornamelijk bekend als familieopstelling – dat vooral bekendheid heeft gekregen door het werk van de Duitse familie- en psychotherapeut Bert Hellinger –  biedt veel helderheid en inzicht met hulp van een dialoogcirkel met hulp van de zonnezegels in Tzolkin. Zo kun je, net als in een familie- of systemische opstelling inzicht krijgen in de vraagstelling. Vaak werken deze beelden lang door, soms ook door het laten samengaan met met stambomen en genogrammen. De zonnezegels in Tzolkin zijn bijzonder geschikt om (met geboortedata) de onderliggende dynamiek naar voren te halen en daar meer bewustwording op te gaan ontwikkelen. Dat kan zijn op relatiethema’s, ziekten, opvoeding, ouder-kind thema’s etc… die je beschrijft en zelf kiest wat je daarvan met mij deelt. Zoeken naar oplossingen staat centraal, het biografiewerk is immers geen psychotherapie. De beelden en/of inzichten die opborrelen geven verheldering in je eigen ontwikkeling en kwaliteiten.  Dit noemen we biografie onderzoek.

Als je je hart opent, ga je er altijd op vooruit, nooit op achteruit….

 

© Joke – fluisteralsjeblieft 2020