Onze westerse milieuproblematiek heeft o.a. geleid tot studies van oeroude matriarchale samenlevingen. Wie de moed heeft terug te gaan naar de tijd van de jager-verzamelaars vindt inzicht in de oorsprong van onze milieuproblematiek en krijgt meer bewustwording over gelijkwaardige en vreedzame moederculturen. Het is niet zo dat we daar naar terug mogen keren, immers de patriarchale culturen hebben ons ook veel gebracht.

Volgens de grondlegster van het moderne matriarchaatonderzoek Heide Göttner-Abendroth is ‘matriarchaat’ een samenleving waarbij de stammoeder en de vrouwen een gerespecteerde en centrale positie vervullen. Natuurvolken schenken ons richtlijnen over Vader Zon en Moeder Aarde. Mannelijkheid wordt geassocieerd met de zon en vrouwelijkheid met de planeet aarde. Natuurvolken onderbouwen deze inzichten door te wijzen op de overeenkomst tussen de aard van een mensenvrouw en Moeder Aarde. Negen maanden lang is een ziel in een donkere binnenwereld symbiotisch met een moeder. Zoals een moeder haar kindje voedt, zo voedt Moeder Aarde de mensheid. Moederculturen zijn sacrale culturen waarin het goddelijk vrouwelijke geëerd wordt. Door hun geloof in wedergeboorte, voorouderverering en sjamanisme is er naast de cyclische tijdsbeleving ook een eenheid tussen de zichtbare en onzichtbare kosmos. De vier oerelementen waaruit alles is opgebouwd!

In de symbolieken wordt zijn deze beelden terug te vinden in oeroude antropomorfe beelden die later vervangen werd door een (levens- of wereld) boom, een pilaar en ook als een menora.

Er wordt gezegd dat de wereldboom in drie werelden woont: zijn wortels reiken tot aan de onderwereld, zijn stam zit op de aarde en zijn takken strekken zich uit tot aan de hemel. Veel culturen delen het geloof dat deze boom de Axis Mundi of Wereldas is die de kosmos ondersteunt of vasthoudt.

De oude levensboom is een centrale symbool van spirituele eenheid en kracht voor mensen over de hele wereld. Deze kosmische boom of wereldboom vertegenwoordigt de ondersteunende wijsheid, schoonheid, liefde, kracht en kracht van het universum.

Zo buiten en zo binnen. Zo boven. Zo beneden.

De levensboom kan in eerste instantie een vruchtdragende genealogische boom zijn geweest, een soort stammoeder.

Een Moedergodin is een godin die drie invloedsferen heeft: De kosmische of bovenwereld met de hemelen, daar beneden de aarde en weer verder naar beneden de sfeer binnen in de aarde, de onderwereld.  De driedeling onder-midden en bovenwereld lijkt te zijn gebaseerd op ervaringen van sjamanen en aangezien de eerste sjamanen ‘vrouwen’ werd oorspronkelijk de wereldas (axis mundis) dan ook verbonden met de leven-gevende voormoeder. Vaak wordt deze wereldas menselijk of antropomorf voorgesteld als een groot lichaam van een menselijk wezen. Dit wezen toont dat alles met elkaar verbonden is, wat symbool staat voor elke drieslag: denken-voelen-willen.

In de loop van de millennia zijn al deze voorouders in uw boom, generatie op generatie, naar dit moment in de tijd gekomen om u te baren. Er is nooit een ander geweest zoals jij en zal dat ook nooit zijn. Je hebt een enorme verantwoordelijkheid gekregen. Je draagt ​​de hoop en dromen van al degenen die eerder zijn geweest. Hoopt ​​en droomt op een betere wereld. Wat ga je doen met je tijd op deze aarde? Hoe ga jij bijdragen aan het voortdurende verhaal van de mensheid? De geschiedenis onthoudt alleen het gevierde –  genealogie onthoudt ze allemaal.

Het tapijt wat wij mogen weven in haar aanwezigheid geniet ook van de genade van Quan Yin en het mededogen van Tara, de wijsheid van Sophia en de beschutting van de Sjechina. Ze hebben betrekking op imaginatie (verbeeldingskracht), intuïtie (innerlijk weten, wijsheid en begrip) en inspiratie. Deze drie hogere vermogens komen in relatie tot elkaar tot ontwikkeling: begrijpen, liefhebben en dienen.

Het drievuldige principe van de Godin biedt ons barmhartige (compassie) en welkome ondersteuning voor het zelfhelende proces in onze tijd. Als we trouw blijven aan wat het Godin-aspect van de geschiedenis heeft aangetoond, kunnen trouw blijven aan het vrouwelijke principe van het altijd tegenwoordige NU waarbij de levens- fasen elkaar opvolgen maar ook naast elkaar bestaan en dus parallel lopen. Niet alleen de menselijke geschiedenis, ook onze eigen geschiedenis in onze levensloop kunnen dan bekijken als een krachtenveld dat constant in het heden vibreert. Van oudsher zijn de drie of vier (alchemie) kleuren fasen, gebaseerd op het principe van cyclische transformatie die zich toont in de moedergodin van alle culturen en tijden.

Je bent een inwoner van twee werelden. Je komt uit de sferen van licht, die ver van de aarde staan. Maar je bent ook een bewoner van de aarde. Voel het hart van de aarde; het is ook een wezen van licht en van kracht. Voel de aardse energieën door je voeten stromen. Voel je net zo thuis op de aarde als in de hemel. De aarde wil jou steunen.

Dochters van Gaia laten ons een rijk palet zien aan menselijke relaties met Moeder Aarde; Godinnen van Compassie!

Moeder Aarde is heilig (sacraal) omdat zij ons leven geeft. Wanneer wij sterven, keren wij naar haar terug. Als maïskorrels worden wij in Moeder Aarde gezaaid. Liefdevol neemt zij ons op, in haar rusten wij. Moeder Aarde is Gods eigen gezicht…..

© Joke – fluisteralsjeblieft