‘Ik weet niets meer van vroeger,’ zeggen veel mensen bij voorbaat als ze beginnen hun eigen biografie nauwkeuriger te bekijken. Een bron van inzicht biedt de indeling in levensfasen. Ontwikkelingsstadia als ‘etages’ van de ziel in de verschillende levensfasen, met name de zevenjaarsperiode verloopt voor iedereen gelijk.

Als we terugblikken op ons verleden kunnen we ontdekken dat we geboren in een bepaald gezin, land en de daar gesproken taal voornamelijk leren door de plek waar we geboren zijn. Onze geboorteplaats, familieverhalen etc bieden de historische context bij het leven van jouw voorouders en nu dus van jou.

De eerste 21 jaar bepalen zo het gehele leven van een mens, vervolgens gaat we nieuwe dingen ontdekken. 21-28 (gewaarwordingsziel): ervaringen opdoen, naar buiten gericht zijn
28-35 (verstands-gemoedsziel): denken, doorvoelen, oordelen, kiezen
35-42 (bewustzijnsziel): het ‘goede’ doen, met een zekere afstand naar jezelf kijken

Als we het menselijk leven in twee helften verdelen begrijpen we iets meer van het ademhalingsproces en het dagritme. In de eerste helft van het leven wordt de mens langzaam aardser en in de tweede helft van het leven is het meer het geestelijk bewustzijn wat ontwaakt en zo tot een harmonisch bestaan kan leiden.

Biografiekunde omvat kennis van de levensfasen. De grotere fasen in de levensloop van ca 21 jaar kunnen we in drie kleinere fasen onderverdelen. Daardoor ontstaan perioden van zeven jaar. Deze fasen kunnen inzicht bieden in latere crisismomenten, tijden van tegenslag of andere perioden waarin de vragen groter zijn dan je zou willen. Ook kun je zo een herinneringsboek maken, een dagboek bijhouden waarbij het leren van je eigen leven veel inzicht kan bieden in de keuzes die gemaakt zijn.

We kunnen de grotere levensfasen ook beschrijven vanuit de fasen van de lichamelijke, psychische en geestelijke ontwikkeling. Daarnaast ontvangen we kracht en steun van planetenkrachten. De kosmische kennis.

Er valt veel te ontwarren, te ontrafelen en bewuster je leven in de hand te nemen. Onderstaand schema ondersteunt het biografisch onderzoek bij het in kaart brengen van je levensloop. Let op dit is geen rechte lijn van a naar b, van geboorte naar dood. Het lijkt eerder op een V of op een regenboog…..

Voel je vrij contact op te nemen met je vragen of als je adviezen zoekt. Ook ben je vrij je verhaal te delen.

Vrij te downloaden – pdf