Als we onze levensloop onderzoeken in levensfasen onderzoeken we eigenlijk de tijd en ons antwoord daarop. We volgen een thema door de tijd en kiezen een levensthema. Hoe lukt het je om van de ene in de andere fase te komen, wat sluit je af en wat moet er (weer) worden aangepakt. Dit proces noemen we metamorfose; verandering van vorm, die zich vaak ongemerkt voltrekken doorheen de vier werkelijkheden van de mens en de zevenjaarsfasen in je leven. Hieronder vind je een overzicht van biografische wetmatigheden die als leidraad dienen voor het natuurlijk leren van de eigen levenloop.

1 – 7 jaar: opbouw fysieke lichaam (wilskrachten)
7 – 14 jaar: opbouw etherische lichaam (voelen)
14 – 21 jaar: opbouw astrale lichaam (denken)

21 – 28 jaar: opbouw gewaarwordingsziel (innerlijke bewustwording)
28 – 35 jaar: opbouw verstands- en gemoedsziel (het ordenende denken)
35 – 42 jaar: opbouw bewustzijnsziel (de essentie bewust worden)

42 – 49 jaar: keuzejaren: je wordt of onbaatzuchtig, of een tiran.
Spiegelt fase 14 – 21 jr.

49 – 56 jaar: jaren van wijsheid, dankbaarheid en harmonie.
Spiegelt fase 7 – 14 jr.

56 – 63 jaar: fysiek lichaam wordt brozer: geestelijke krachten
belangrijker. Intuïtie! 0 – 7 jr.

63 – 70 jaar: Laat het kind in je opstaan; laat goedheid van je
uitgaan; leef in verwondering.

70 – 77 jaar: Laat schoonheid van je uitgaan, straal rust uit en
medeleven.

77 – 84 jaar: Wees rechtvaardig en wees je bewust van de zin van
je leven.

Deze wetmatigheden zijn gebaseerd op het vierledig mensbeeld.
Het fysieke lichaam: ( aarde element) Het etherlichaam: ( water element) Het astraallichaam: ( lucht element) en de ik organisatie: ( vuur element). Het is geen stappenplan waar je aan beantwoorden gaat. Natuurlijk leren van je levensloop is – op verhaal komen- en de moed hebben te zien waar jij < zelf gekozen! < andere wegen hebt bewandelt. Hoe zou je anders gevoel (hartenergie) leren krijgen voor het ritme in jouw leven…?

In het atelier van bewustwording kijken we vanaf een afstandje vanuit het vermogen van het IK naar het innerlijke klimaat van omstandigheden in jouw wereld van denken – voelen – willen. Als het ego reageert, weet dan dat het ego alles op zichzelf betrekt of andersom ! Het is dan ook bijzonder inzicht gevend als er uitwisseling mag plaatsvinden. Wederkerigheid. Niet voor niets begint de website met compassie en wat compassie eigenlijk is.

De ervaring leert dat hoe meer het eigen verleden oplicht in het heden vaak nieuwe beslissingen en doelstelling ontkiemen voor de toekomst. Ook neemt de interesse of nieuwsgierigheid toe naar de levensloop van de ander, dit gaat hand in hand met bewustwording. Door bewust te werken aan het leren kennen van je eigen levensloop, hoe meer het begrip voor een ander leven toeneemt en er nieuwe wegen kunnen ontstaan.

In het biografische gesprek, waarbij jouw vragen het uitgangspunt vormen, kun je een overzicht ontvangen van mijn aanbod. Dat is altijd gericht op jouw persoonlijke samenhang van denken-voelen-willen. Via deze link kun je mijn adres vinden : https://wp.me/P2XSLz-2io

© Joke – fluisteralsjeblieft