Het vierledig mensbeeld, waarin de mens wordt beschreven in vier wezensdelen: fysieke lichaam, etherlichaam, astrale lichaam en ik-organisatie is een wat zorgvuldigere omschrijving van wat de meeste mensen wel kennen als lichaam, ziel en geest.

Het vierledig mensbeeld sluit ook nauwer aan bij de vier elementen: aarde, water, vuur en lucht. In de voorchristelijke Mysteriën kende men de vier grote beproevingen: de vuur-, water-, lucht- en aardeproef.

In het biografiewerk onderzoeken we de tijd en ons antwoord daarop. Omgekeerd kun je ook ontdekken dat je met vragen leeft die om een antwoord vragen. Vaak is dit te verbinden met de grote beproevingen die het leven je voorlegt en waar je dus iets van te leren hebt.

Terugkijkend op de weg die al achter ons ligt helpt ons om afstand te nemen van onze verhalen en kunnen we ons meer openen voor universele wetmatigheden. Het verhaal wordt draaglijk.

Door allereerst te kijken naar het grondpatroon van de reeks van zevenjaarsfasen ziet er als volgt uit: – 3 maal 7 jaar (0 21 jr.) voor de lichamelijk/psychische ontwikkeling; – 3 maal 7 jaar (21 42 jr.) voor de ziele-ontwikkeling van de mens, en – 3 maal 7 jaar (42 63 jr.) voor de ontwikkeling van de geest in de mens.

Vragen vinden een antwoord, maar sommige vragen zijn gebleven en nodigen uit dieper te kijken naar het zevenjaarsritme. Waar ben je gaan afwijken van het ritme en welk verhaal komt hiermee aan het licht. Welk thema en wel leventhema duikt hiermee op en hoe kenmerkt het zich door herhaling?

Zodra ze in het bewustzijn komen worden zij onze beste kansen op rijping, rijpen aan je vragen en gaandeweg antwoorden oogsten.

1 – 7 jaar: opbouw fysieke lichaam (wilskrachten)
7 – 14 jaar: opbouw etherische lichaam (voelen)
14 – 21 jaar: opbouw astrale lichaam (denken)

21 – 28 jaar: opbouw gewaarwordingsziel (innerlijke bewustwording)
28 – 35 jaar: opbouw verstands- en gemoedsziel (het ordenende denken)
35 – 42 jaar: opbouw bewustzijnsziel (de essentie bewust worden)

42 – 49 jaar: keuzejaren: je wordt of onbaatzuchtig, of een tiran.
Spiegelt fase 14 – 21 jr.

49 – 56 jaar: jaren van wijsheid, dankbaarheid en harmonie.
Spiegelt fase 7 – 14 jr.

56 – 63 jaar: fysiek lichaam wordt brozer: geestelijke krachten
belangrijker. Intuïtie! 0 – 7 jr.

63 – 70 jaar: Laat het kind in je opstaan; laat goedheid van je
uitgaan; leef in verwondering.

70 – 77 jaar: Laat schoonheid van je uitgaan, straal rust uit en
medeleven.

77 – 84 jaar: Wees rechtvaardig en wees je bewust van de zin van
je leven.

De vier oer-elementen aarde, water, lucht en vuur in de verbinding met het vierledig mensbeeld ziet er zo uit. Onderzoek het! Het fysieke lichaam: ( aarde element) Het etherlichaam: ( water element) Het astraallichaam: ( lucht element) en de ik organisatie: ( vuur element). De zeven chakra’s en het denken (lucht), voelen (water) en vuur (wilskracht) kun je nu zelf gaan verbinden en zo een ‘heler’ mens zijn.

In een biografisch gesprek staan jouw vragen centraal, mag je je verhaal vertellen en misschien kom je dan verder als ik je daarbij inzicht biedt in je kernkwaliteiten.

Via deze link kun je mijn adres vinden : https://wp.me/P2XSLz-2io

© Joke – fluisteralsjeblieft