Op weg naar een nieuwe balans

- Nieuwsbrief januari 2021 - Het (her)(uit)vinden van de vrouwelijke principes is overal voelbaar. Het maakt deel uit van de veranderingsprocessen in de wereld. En aangezien de buitenwereld een weerspiegeling is van onze innerlijke wereld, begint de transformatie van de hedendaagse Samenlevingen uít Balans naar Samenlevingen ín Balans met de transformatie van onze staat van … Meer lezen over Op weg naar een nieuwe balans

levenskracht belichamen

Archeologen en in navolging van hen zien veel kunsthistorici, godsdiensthistorici en archetypische psychologen etc. gehoornde dieren als vertegenwoordigers van het mannelijke principe. Anderen suggereren dat 'stierkoppen' bedoeld waren om de baarmoeder en hun hoorns de eileiders symboliseren. Je zou ook een verbinding kunnen leggen met het Mythras-mysterie en de zeven inwijdingsstappen die wij doorlopen. Stierkoppen, … Meer lezen over levenskracht belichamen

Het wekken van de hogere vormen van liefde

Kosmische verschijnselen als zons- en maansverduisteringen kunnen we zien als 'tegenovergestelde ventielen'. Zij nodigen uit tot geestelijke werkzaamheid in de huidige, sterk in verduistering gedompelde mensheid. Het zijn als het ware overgangsverschijnselen die we mogen leren op de juiste manier te waarderen en inzien dat ze ons helpen een weg te banen naar werkelijk inzicht … Meer lezen over Het wekken van de hogere vormen van liefde

Skelettenvrouw; een jachtverhaal over de liefde

Verhalen werken als medicijn: ze helen wonden en roepen herinneringen wakker... Dit verhaal van Clarissa Pinkola Estés gaat over Skelettenvrouw, de Inuit noemen haar Sedna. Sedna is in de religie of mythologie van de Inuit de Moeder van de Zee en meester der dieren in het algemeen van van de zee zoogdieren in het bijzonder … Meer lezen over Skelettenvrouw; een jachtverhaal over de liefde

De Ouroboros als eivormige kosmos

De naam ouroboros komt uit het Grieks en betekent staart-eter of zelfverslinder en staat symbool voor de wereldwateren die het mythische wereldei omringen. We kunnen het labyrint zien als haar belangrijkste symbool en uitdrukking van oeroude kennis over aarde-energieën die aan de oppervlakte komen in de vorm van slingerende lijnen en spiralen. De ouroboros is … Meer lezen over De Ouroboros als eivormige kosmos

De evolutie van aarde en mensheid.

Als we begrijpen hoe de mens tussen hemel en aarde geplaatst is, hoe aardse en kosmische krachten op ons inwerken kunnen we deze gaan herkennen. We herkennen dit vooral in de uitingen van het denken-voelen-willen, als drieledig levensproces in de onder-hoofd en midden mens. Anders gezegd in de stofwisselingsprocessen, de zenuw-zintuig mens en de ritmische … Meer lezen over De evolutie van aarde en mensheid.