een Ritueel in de Cirkel

De Wereldboom, als universeel sjamanistisch symbool van de vier verbindingslijnen tussen hemel en aarde wordt wel omschreven als een wereldwijd verschijnsel. Het beeld wordt door alle volkeren erkend, want zij staat centraal in wereldgodsdiensten, sprookjes, mythen en scheppingsverhalen. Bomen tonen een universeel mythisch beeld van ons zelf, oftewel bomen geven ons inzicht in de binnenzijde van … Meer lezen over een Ritueel in de Cirkel

De Ouroboros als eivormige kosmos

De naam ouroboros komt uit het Grieks en betekent staart-eter of zelfverslinder. Het is een van de oudste mythische symbolen ter wereld en ons inzicht bieden kan in de ‘verschillende lagen in het mensenwezen’ en het belang van goed geaard zijn. Ouroboros is een slang of draak die een cirkelende beweging maakt. Hij/Zij verslindt zichzelf … Meer lezen over De Ouroboros als eivormige kosmos

piramide als huis van de zon

Doorheen de symboliek van de drie mysteriedieren: Jaquar, Adelaar en Slang neemt ook de symboliek van de piramide een grote plaats in waar elk jaar een heilig ritueel plaatsvindt. Een feest wat gevierd wordt als feest van vruchtbaarheid, voorspoed en de harmonie tussen hemel en aarde. De piramide of tempeltoren telt meestal zeven verdiepingen, in … Meer lezen over piramide als huis van de zon