de in lak’ech poem

Op jezelf kunnen staan is een essentiële voorwaarde voor de ontwikkeling van het meest eigene in jezelf en ondersteunt het erkennen dat je verschillende individuen bent en in een eigen proces, fase van ontwikkeling, behoefte en kleur aanwezig mag zijn. Dat is wat verborgen ligt achter het Lak’Ech project: a poem of unity - wat … Meer lezen over de in lak’ech poem

Durf te dromen van een nieuwe wereld

Als de unieke aanleg van het individu puur natuur is maakt dit ons tot ontvouwer van die uniciteitsbeleving. De walk of wisdom. Waarop berust de beleving uniek te zijn?  In het nieuwe bewustzijn wat zich aan het ontwikkelen is staat het vermogen om je in te leven centraal. Inlevingsvermogen is belangrijk bij de ontwikkeling van … Meer lezen over Durf te dromen van een nieuwe wereld

De Ouroboros als eivormige kosmos

De naam ouroboros komt uit het Grieks en betekent staart-eter of zelfverslinder. Het is een van de oudste mythische symbolen ter wereld en ons inzicht bieden kan in de ‘verschillende lagen in het mensenwezen’ en het belang van goed geaard zijn. Ouroboros is een slang of draak die een cirkelende beweging maakt. Hij/Zij verslindt zichzelf … Meer lezen over De Ouroboros als eivormige kosmos

piramide als huis van de zon

Doorheen de symboliek van de drie mysteriedieren: Jaquar, Adelaar en Slang neemt ook de symboliek van de piramide een grote plaats in waar elk jaar een heilig ritueel plaatsvindt. Een feest wat gevierd wordt als feest van vruchtbaarheid, voorspoed en de harmonie tussen hemel en aarde. De piramide of tempeltoren telt meestal zeven verdiepingen, in … Meer lezen over piramide als huis van de zon