Categorie archief: groeigolf wit

wat je zegt ben je zelf….

In de spiritualiteit kent men de uitdrukking “Go with the flow” – met de stroom mee gaan. Iemand die al meegaand op de stroom stuurt, komt gemakkelijker aan de kant, al is dat niet altijd een plaats waar hij zelf voor heeft gekozen. Beperk je je eigen denken als je grenzen gaat verleggen? Lees je mee? Lees verder

Advertenties

durf te verbinden

In alle talen is Wind afgeleid van Spirit, spiritualiteit en inspiratie. Wind is Adem die bezielt en wordt ook wel gedefinieerd als energie, een zachte bries. Zuurstof is ook prana, levensenergie. In deze witte Wind groeigolf maken we ruimte voor onze unieke levensbestemming en laten spirit zachtjes de oordelen die we hebben over emoties wegblazen… Wat is die adem, dat vitale principe dat ons levend maakt en ons met alles verbindt?  Lees verder

Een krachtige drievoudige uitlijning

Alhoewel vrouwen nu formeel gezien gelijk zijn aan mannen, is er een wond in het vrouwelijke of de vrouwenziel opgetreden, als het resultaat van eeuwenlange miskenning en vervorming van de vrouwelijke energie. Vrouwelijke wijsheid berust op intuïtieve eenwording met de ander en het van daaruit aanbieden van liefde, compassie en bemoediging, de kracht van de mannelijke energie ligt in het kunnen aanbieden van een groter, ruimer perspectief. Aluna Joy over generatielijnen…..  Lees verder