Categorie archief: hoger en lager zelf

een brug bouwen tussen oost en west

Overal om ons heen, maar ook in ons zelf en in onze relaties met andere mensen, kunnen we de worsteling en de problemen ervaren die de overgang van de oude groep naar de eigen ik-ontwikkeling veroorzaakt – dat wil zeggen in de ontwikkeling van het eigen ik-bewustzijn dat zijn basis heeft in een actief eigen denken, voelen, willen en handelen. Daar horen vragen bij als ‘Wie ben ik werkelijk?’ ‘Waarom ben ik hier?’ ‘Waar dient dit allemaal voor?’  Lees verder

Advertenties