Op zoek naar de rode draad in je leven

In het vertellen en beluisteren van het levensverhaal staan de drie tijdsdimensies (verleden-heden-toekomst) op een meerduidige manier tot elkaar in relatie. Vandaar ook dat de drieslag verleden, heden en toekomst veel verwantschap kent met die andere drieslag: denken-voelen-willen of zo je wil hoofd, hart en handen. Ieder mens heeft een biografie. Opnieuw ontdekken hoe denken, … Meer lezen over Op zoek naar de rode draad in je leven

Wat inspireert jou?

Bij de biografiestudie zoeken we naar het IK. Ons eigenlijke IK, onze individualiteit die doorheen verschillende aardelevens gaat met telkens nieuw gekozen opdrachten. Een biografisch inzicht is dus een geestelijk inzicht en nauw verbonden met wat we onze levensmissie noemen. Zo bezien is biografiestudie geen ijdele zelfbespiegeling zoals vaak gedacht wordt. Het is een hulpmiddel … Meer lezen over Wat inspireert jou?

De wereldboom of Axis Mundi

Wereldwijd wordt de Axis Mundi voorgesteld als wereldboom. In veel wereldbeelden en mythologische verhalen neemt de levensboom dan ook een belangrijke plaats in. De levensboom schenkt niet enkel leven, als wereldboom structureert ze ook het universum en verbindt alle dimensies van het leven en alle levende wezens met elkaar. De wereldboom, of axis mundi (wereldas), is … Meer lezen over De wereldboom of Axis Mundi

Helen van de moederlijke en vaderlijke energie

Wij ontvangen kennis over liefde en afwijzing mee vanuit onze wortels. Het moederlijke en de vaderlijke energie in ons Universum verbindt ons met de moederlijn en/of de vaderlijn. Twee soorten liefde.  Jij staat op de schouders van je ouders en je ouders op de schouders van hun ouders en die staan weer op de schouders … Meer lezen over Helen van de moederlijke en vaderlijke energie

Centrifugaal en centripetale krachten

Ieder mens heeft zowel een gerichtheid naar binnen als een gerichtheid naar buiten. Maar voor verschillende mensen ligt de prioriteit van het mannelijke -vrouwelijke anders. In een vrouwelijke ziel heeft de centrifugale kracht de overhand en in een man een centripetale. Anderen spreken liever over een masculien hart en een feminien hart - Is jouw Mannelijke en … Meer lezen over Centrifugaal en centripetale krachten