Het schild van Medusa

In de eerste zeven jaar van ons leven vindt onze motorische ontwikkeling nauw samen met de ontwikkeling van onze hersenen. In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt is juist ons brein bij uitstek een ‘relatie-orgaan’: het bouwt bruggen tussen onze zintuiglijke waarnemingen en de wereld buiten onszelf via ons denken, voelen en willen. De mythe van … Meer lezen over Het schild van Medusa

De wereldboom of Axis Mundi

Wereldwijd wordt de Axis Mundi voorgesteld als wereldboom. In veel wereldbeelden en mythologische verhalen neemt de levensboom dan ook een belangrijke plaats in. De levensboom schenkt niet enkel leven, als wereldboom structureert ze ook het universum en verbindt alle dimensies van het leven en alle levende wezens met elkaar. De wereldboom, of axis mundi (wereldas), is … Meer lezen over De wereldboom of Axis Mundi

Helen van de moederlijke en vaderlijke energie

Wij ontvangen kennis over liefde en afwijzing mee vanuit onze wortels. Het moederlijke en de vaderlijke energie in ons Universum verbindt ons met de moederlijn en/of de vaderlijn. Twee soorten liefde.  Jij staat op de schouders van je ouders en je ouders op de schouders van hun ouders en die staan weer op de schouders … Meer lezen over Helen van de moederlijke en vaderlijke energie

de verschillen tussen man en vrouw ….

Het vrouwelijke en het mannelijke komt in de zevende zevenjaarsfase van ons leven het meest sterk naar voren. De zielenkrachten van voelen, denken en willen ontwaken, maar meestal zonder een sterke verbinding met elkaar. Dit bewust worden is als een geboorteproces; niet eenmalig, maar een zich herhalend en innerlijk voortschrijdend proces. Wij mensen groeien en … Meer lezen over de verschillen tussen man en vrouw ….

De zeven hermetische principes

Hermes was een grootmeester in de alchemie. Op naam van zowel Thot, Seshat als Hermes Trismegistus zijn wijsheidsgeschriften overgeleverd die in de oudheid zeer populair waren. Hermes werd gezien als leermeester van de leermeester van Plato en tijdgenoot van Mozes. Bij Hermes vond alle wijsheid zijn oorsprong, centraal in deze leringen staat de eenheid van … Meer lezen over De zeven hermetische principes