‘Mens, sta op en herinner jezelf’

Aan het begin van de nieuwe levenscyclus van de natuur wordt, ter ere van de overgang van de winter naar de lente, het zuiveringsfeest gevierd. De aarde zuivert zichzelf en wij mensen maken ons ook klaar voor een nieuw zonnejaar en zuiveren sensitief ons eigen emotieveld van overtollige ballast. Tijd voor de bekende voorjaarspoets..... De … Meer lezen over ‘Mens, sta op en herinner jezelf’

Leiderschap vanuit verbinding

In de periode vanaf maandag 16 december is de energie van de rode Aarde  52 dagen actief. Leiderschap gaat over mensen. Leiderschap gaat om zachtheid en liefde inzetten als kracht. In compassie je visie vertalen naar realiteit. Rode Aarde energie symboliseert onze aarde-kracht; rode aarde energie wil dat je synchroon gaat lopen met Moeder Aarde. Dat … Meer lezen over Leiderschap vanuit verbinding

Levenskracht Belichamen

Het is waarschijnlijk het oudste beeld van de geneeskunde: de Zwarte Madonna met haar partnerdier Slang en zij keren terug in ons bewust-zijn en leren ons een spiritualiteit die het lichaam niet buitensluit. Zo gezien is dus zowel het huidige materialisme, als die zo opvallend grote aandacht voor het lichamelijke, volkomen begrijpelijk. En dus komt … Meer lezen over Levenskracht Belichamen

Basisvertrouwen als fundament

Het Aller Eerste Woord dat is gegraveerd in de harten van de gehele mensheid over de hele planeet: Ma, Mama, Mami, Madre, Mamo, Mommie, Makuahine, Maji, Majka, Moer, MánaAnya, Móthair, Maman, Máti, Mére, Mutter, Okaasan, Mor, Mari, Motina, Matka, Mother, Moeder*- Het is een natuurlijke neiging van de 'Grote Moeder' - dat wil zeggen van … Meer lezen over Basisvertrouwen als fundament

Meesterschap over je emoties

The ancient Maya (the Star Elders) spreken over de geur van herinneringen die opkomt bij diegenen die overweldigd geraken door de eigen gevoelens en die van anderen. Geuren roepen herinneringen op die vaak samen gaan met emoties en om opheldering vragen opdat de verbinding met de Bron herstelt kan worden en innerlijk sturing weer kan … Meer lezen over Meesterschap over je emoties

van zelfvertrouwen naar oervertrouwen

In de voorchristelijke Mysteriën kende men de vier grote beproevingen: de vuur-, water-, lucht- en aardeproef.De vier elementen, water, aarde, lucht en vuur zijn de vier oerprincipes waaruit alles is opgebouwd. Het belang van de elementen als een ordenend principe in het universum komt in de symboliek van alle culturen terug. De vier elementen staan … Meer lezen over van zelfvertrouwen naar oervertrouwen