het magische tapijt van de oefening

In de cyclus van rode Aarde, witte Hond, blauwe Nacht en de gele Krijger staat het thema 'Leiderschap' centraal. De transformerende kracht ligt altijd in de blauwe golf, die de ervaringen van de beide eerste 2x13 dagen helpt omzetten naar meer leiderschap. Verbindend leiderschap helpt je onderliggende (oorzaak-gevolg) verbanden te zien en te onderzoeken wat … Meer lezen over het magische tapijt van de oefening

Rigoberta Menchú Tum

Ze is misschien wel de meest bekende naam die wij kennen en mogen verbinden met de Maya traditie. Rigoberta Menchú Tum werd geboren in 1959, in een kleine Maya-gemeenschap genaamd Chimel, gelegen in de hooglanden van Guatemala. Haar biografie heeft ze zelf beschreven en biedt ons inzicht in hoe wijzelf te werk kunnen gaan. Guatemala … Meer lezen over Rigoberta Menchú Tum

De ik-cultuur in het Westen

Biografiewerk of levensloopkunde beschouwt de mens als levend in twee werelden, zowel in de aardse realiteit als in de geestelijke. Iedere biografie ontstaat in de tijd en door de interactie van de mens met deze twee werelden. Vind je rode draad met hulp van deze inzichten: Dankzij de oosterse en westerse esoterische kennis weten wij dat … Meer lezen over De ik-cultuur in het Westen

Invoelend waarnemen

Overgevoeligheid. Doordat onze zintuigen verfijnen en geleidelijk transformeren naar een hoger plan in het evolutieproces kun je moe worden van informatie. Zintuigen verfijnen naar nieuwe mogelijkheden waardoor je ahw overgevoelig wordt. Ook voedingsintolerantie komt veel voor, hieruit blijkt wel dat ons lichaam niet zomaar meer alles aan neemt van wat er in gestopt wordt. Hang … Meer lezen over Invoelend waarnemen

De wereldboom of Axis Mundi

Wereldwijd wordt de Axis Mundi voorgesteld als wereldboom. Dit is de mythische boom die de 3 werelden verbindt en langs wiens stam de sjamaan kan reizen naar zowel boven- als onderwereld, vaak met een dier als begeleider in de droom en zo verbinding tot stand brengt tussen denken-voelen-willen om de kundalinistroom op gang te houden. … Meer lezen over De wereldboom of Axis Mundi

De evolutie van aarde en mensheid.

Als we begrijpen hoe de mens tussen hemel en aarde geplaatst is, hoe aardse en kosmische krachten op ons inwerken kunnen we deze gaan herkennen. We herkennen dit vooral in de uitingen van het denken-voelen-willen, als drieledig levensproces in de onder-hoofd en midden mens. Anders gezegd in de stofwisselingsprocessen, de zenuw-zintuig mens en de ritmische … Meer lezen over De evolutie van aarde en mensheid.

De vuurvogel Phoenix

een oude deur sluit en een nieuwe deur wordt geopend - in de symbolieken wordt de bevrijdende bliksem met name door alchemisten gebruikt.  De bliksem betekent een plotselinge, onverwachte en overweldigende verandering van de situatie. Deze 'geest van de bliksem' is de geboorte van het licht; het bezit de kracht van transformatie. Vandaar dat de … Meer lezen over De vuurvogel Phoenix

De kracht van onbevangenheid

Diep van binnen leeft ons oorspronkelijke kind. Vrij en onbevangen, met onmetelijke mogelijkheden. Het terugvinden van dit kind in jezelf is een stap in de richting van een vollediger leven, van Vertrouwen. Bij veel mensen is dit kind op vaak heel verschillende manieren gekwetst. Als volwassene durf je dan niet kwetsbaar meer te zijn. Je hebt … Meer lezen over De kracht van onbevangenheid

Dromen als inwijdingsweg

Anders dan Freud, die meende dat onze dromen voortkomen uit irrationele wensen, en anders dan Jung, die meende dat dromen ontspruiten aan de wijsheid van het onbewuste', betoogt Fromm dat dromen eerst geduid kunnen worden wanneer men leert deze universele menselijke taal te verstaan. Op dezelfde wijze biedt deze taal de sleutel tot het begrijpen … Meer lezen over Dromen als inwijdingsweg