fluisteralsjeblieft

Symbolen en archetypen, rituelen, sprookjes en mythen zijn zo oud als dromen,
zo oud als de mensheid dus. Iedereen is bekend met symbolen omdat we allemaal
dromen en door deze beeldentaal beter te verstaan kunnen we het onbewuste en daarmee
ook onze dromen leren begrijpen.

In mythen en sprookjes vinden we veel collectieve symbolen, archetypen en voorbeelden waarin de natuur ‘bezield’ is. Dieren, bomen, bergen en rivieren spreken en handelen als mensen of omgekeerd worden mensen in dieren of bomen veranderd. Deze zijn niet door een persoon verzonnen, maar zijn ontstaan vanuit een cultuur of volk.

In de Maya mythen is de oergodin Mam in oudere kringen wat Ixquic de vrouwelijke godheid is van  de jongere generatie. Ixquic is ook bekend om haar rol als geschikte bemiddelares tussen de oude en de jonge goden, de oude en de nieuwe tijd. Zij is Vrouwe Regenboog of the rainbow-lady die als oergodin Mam de oerdraak belichaamd in de mythen van de Maya, zoals de Griekse Medusa of de donkere Indiase godin Kali. Evenals water beschikt de oergodin Mam of Sophia over een onuitputtelijk vermogen om te veranderen en over een eindeloze vruchtbaarheid; onder haar naam Ixcumané (geboren uit een schelp) werd zij vereerd als moeder van de heldentweeling Eens-jager en Zevenjager en grootmoeder van de heldentweeling Ixbalanqué en Hunahpú. Als zodanig was zij de beschermvrouwe van de weefkunst, op veel afbeeldingen is zij met een weefraam te zien waar ze regelrecht versmelt met  Hunahpú, de zonnegod en Ixbalanqué, de maangod. De vrouw met de albasten kruik is het vrouwelijke, ‘de verloren bruid’, waarnaar men al lang op zoek is geweest….

Heer Zonnegezicht, Ahau Kin of Kinich Ahau, is de voorvader van de jonge zonnegod Hunahpu, zonder zijn belichaming van het koningschap zou de schepping van deze wereld niet tot stand zijn gekomen. Zijn glief bestaat uit het teken ahau (koning) en kin (zon). In de zonnekalender is hij heerser over het getal vier, een van de hoofdgetallen van de Maya en de vier hoeken van de hemel vertegenwoordigen door de vier jaardragers afwisselend onder heerschappij van de vier richtinggoden droegen de hemel. De vier seizoenen staan in alle tradities onder de invloed van vier aartsengelen: Rafaël heerst over de lente, Uriël over de zomer, Michaël over de herfst en Gabriël over de winter. De volgorde is zeer belangrijk en gaat altijd van rood-wit-blauw-geel.

Naast Biografische Coaching en het steunen  bij het schrijven en leren lezen van je eigen biografie of levensloop hou ik mij bezig met een studie naar het Sofia-wezen, de  vrouwelijk-goddelijke wijsheid speelt kunstgeschiedenis een grote rol naast de verschillende spirituele tradities die de mensheid heeft gekend. Het her-talen van het Maya-gedachten-goed naar hedendaagse spiritualiteit maakt daar onderdeel van uit. Het (her)(uit)vinden van de vrouwelijke principes: Gevoelsmatig- en intuïtief vermogen, verhoudingen en relaties, oog voor het geheel, zingeving en balans krijgen steeds meer aandacht en ruimte waarop de her-balancering van de vrouwelijke en de mannelijke energie helpt bij het vinden van evenwichtige verstilling in de drievoudigheid van onze ziel of het rijk van de Moeders.

De wijsheid van de Maya’s,  die de kloof weergeeft tussen kalender- en levenscycli,  is het Hobnil die spirituele groei opnieuw beleeft. De vredelievende god Hobnil bracht het wonder van nieuwe groei en een vruchtbare tijd. Hobnil was een deelaspect van de vier verbroederde godheden die de hoeken van de hemel vasthielden. Ter ere van hem vierden de imkers een groot feest en brachten ze overvloedige honingoffers. De Maya verbonden het zoemen van bijen met de zoemende gedachten in het hoofd van de mens en daarom golden bijen als symbool van bewustzijn. Wanneer het oerveld in trilling komt, maakt het geluid en kom je in contact met het bronveld dat nog altijd doortrilt.

Inmiddels staan overal pioniers op, worden mensen wakker en breken nieuwe inzichten door de oude verstarringen heen. Het wachten is nu op het bereiken van een kritisch punt. Als een bepaald percentage van de mensheid in een samenleving zich door nieuwe inzichten laat inspireren, klapt de maatschappij om – we zijn op weg naar dat kritische punt.

Waar woorden tekort schieten spreekt de muziek….fluisteralsjeblieft…

© Joke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertenties