fluisteralsjeblieft

‘Ontwikkeling’ betekent in de esoterische traditie hetzelfde als ontwikkeling van het bewustzijn. Bewustzijnsontwikkeling omvat de zevenvoudige inwijding en je herinneren welke stap jij nu aan het zetten bent.

Bewustzijnsontwikkeling vindt op de grenslijn tussen binnen en buiten plaats – Het is vooral onze ziel die ons dit verlangen naar innerlijk evenwicht geeft, en hoe bewuster we zijn van ons contact met onze ziel, des te krachtiger ervaren we deze innerlijke drijfveer vooral in deze tijd waarin je niet voor niets geboren bent.

We leven in een overgangsfase van ons huidige informatietijdperk naar een transformatietijdperk wat ook wel het Bewustzijnstijdperk wordt genoemd. Deze bijzondere ontwikkeling wordt ook wel de ontwikkeling van de bewustzijnsziel genoemd of ‘de nieuwe tijd’.

Wanneer de mens in staat is objectief waar te nemen – en om dat te doen moet hij zichzelf vrij houden van gevoelens, voorkeuren, neigingen e.d. die zijn waarneming vertroebelen – en zich in verwondering kan verbinden met wat hij waarneemt, kan het wezenlijke van de dingen zich uitspreken. Vandaar misschien dat de schilder Rembrandt wel de eerste grote schilder van dit tijdperk wordt genoemd. Al zijn zelf-portretten stonden zo bezien in het licht van zelfkennis. Je werkelijk bewust worden van ons denken, voelen, willen en ons handelen.

Dit is geen tijdperk van verandering, maar het is een verandering van tijdperk. Zo stelt oa. ook Jan Rotmans onze huidige tijd voor. De illusie of fabel van maakbaarheid hangt er mee samen, de uitdijende robotisering, digitalisering en materialisering. Op elk terrein wordt het leven een uitdaging om weg te komen van materialisme en hebzucht, weg van de egogerichte vraag: hoe kom ik aan mijn trekken – wellicht dat dit maakt dat de grote ommekeer voor velen pas echt gaat beginnen in het leven van onze kinderen of als we weer terugkomen op aarde.

Tegelijk staan overal pioniers op, worden mensen wakker en breken nieuwe inzichten door de oude verstarringen heen. Het wachten is nu op het bereiken van een kritisch punt.

Als een bepaald percentage van de mensheid in een samenleving zich door nieuwe inzichten laat inspireren, klapt de maatschappij om – en we zijn op weg naar dat kritische punt. Wie wezenlijk wil veranderen, zoekt het in zichzelf.

De enige echte oplossing op de lange termijn is de keuze voor het opnieuw vormgeven van ‘Samenlevingen in Balans’. Het patriarchale tijdperk was en is een samenleving gebaseerd op trauma’s, op mannelijke dominantie en niet op de universele wetten. Samenlevingen in Balans zijn vreedzame, stabiele, egalitaire en florerende samenlevingen, die gekenmerkt worden door gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen. Hierdoor is de cultuur in lijn met wie wij in essentie zijn en in harmonie met de natuur, met yin en met yang, als opmaat voor een toekomst in harmonie met de natuur en de universele wetten.

 

Marja de Vries schrijft volgens mij terecht in haar boek: Omdat de buitenwereld een weerspiegeling is van onze innerlijke wereld, begint de transformatie van de hedendaagse Samenlevingen uit Balans naar Samenlevingen in Balans met de transformatie van onze staat van bewustzijn en dus met het herstel van de balans tussen het mannelijke en vrouwelijke aspect in onszelf. Oude patronen gaan ten gronde. Het wordt opnieuw opgebouwd vanuit liefde, spiritueel bewustzijn en gelijkwaardigheid.

Licht en donker is bij uitstek het thema van dit tijdperk. In deze tijd komt alle verborgen (esoterische of gnosis) kennis weer boven, vooralsnog bij velen met veel weerstand en tegenstand.   De op-mars is niet meer te stuiten – als ik alleen al zie hoe belangrijk in mijn leven de zoektocht is geweest (samen met andere vrouwen) naar dat ondergronds gegane reservoir van vrouwelijke kwaliteiten kunnen we deze weg voor elkaar begaanbaar maken en ombuigen in de richting van een vreedzame samenleving.

In de schaduw van de Himalaya-bergen, aan de rand van het weelderige, uitgestrekte Luga-meer, leeft het Mosuo volk. Deze oude stam met verrassend ‘moderne’ waarden over de blijvende kracht van vrouwen is verfilmd, gedocumenteerd en wie op onderzoek uitgaat vindt meer over deze meer partner-gerichte samenleving volgens een moederlijke bloedlijn.

https://www.nationalgeographic.com/photography/proof/2017/08/portraits-of-chinese-Mosuo-matriarchs/  of deze “Wo die freien Frauen wohnen  “http://www.matriarchiv.ch/uploads/Mosuo-Film-2014-Aarau.pdf 

Het hart wil onze Leidsvrouwe worden en samen met ons hoofd andere wegen vinden. Mogelijk inspireert mijn website je en durf je verder te kijken dan je geboortedatum en reik je uit naar de kleur van je Hart.  Alles begint met jezelf. Met vallen en opstaan zoeken we de weg naar binnen weg en zetten stappen ván opgelegde regels náár innerlijke wetmatigheden – waarbij de verantwoordelijkheid bij onszelf komt te liggen. Als je leven kantelt….help dan het tij te keren met compassie.

 

© Joke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertenties