Het vierledig mensbeeld gaat uit van vier organisatieprincipes, wezensdelen genoemd die in ieder mens werkzaam zijn en elk een eigen innerlijke dynamiek en kwaliteit hebben. Ze worden ook benoemd als lichamen in de zin van een proces of ‘gestalt’. Alle fysieke en psychische processen zijn gerelateerd aan deze vier principes die bestaan uit:

  1. Een fysiek lichaam; zintuiglijke waarnemingen
  2. Een ether- of levenslichaam; hierin zitten je herinneringen
  3. Een astraal lichaam; hier bevinden je emoties en driften en lager (concreet) denken
  4. Een geestelijk lichaam, dit is je hoger bewustzijn met hoger (abstract) denken

Biografisch leren en werken is ook inzicht vinden in de drie grote krachten. De zielenprocessen van denken, voelen, willen worden beïnvloed door de vier wezensdelen. Het is belangrijk om te begrijpen dat het denken hoort tot het heldere dagbewustzijn, waar reflectie zowel op de ander als op zichzelf plaatsvindt, het voelen behoort tot het droombewustzijn in beelden. Zodra we (dag)dromen of slapen kunnen we niet meer helder denken. Het vangen van onze droombeelden kunnen we wel met ons denken leren ‘pakken’ en zo onze gevoelens innen. Het wilsaspect tenslotte leeft diep onbewust slapende in ons bewustzijn. Vandaar dat het zo moeilijk is met het bewustzijn grip te krijgen op onze eigenlijke wilsimpulsen. Je kunt wél kijken naar je daden en daaruit de werking van onze wil tot bewustzijn brengen.

Een manier om hier inzicht in te vinden is aan de hand van kwaliteiten en talenten. Het kwadrant biedt inzicht in kwaliteiten, valkuilen, allergie en je uitdaging. Ook kan een verdieping in je maansknopen veel helderheid bieden. De Maansknopen zijn de twee kooppunten ofwel kruispunten tussen de banen tussen de zon en de maan.

Heb je belangstelling voor een werkdocument kun je via de mail contact met mij opnemen. Allereerst gaan we aan het werk om een genogram te maken en zo je eigen positie helderder te krijgen. Meestal komen de vragen, vragen die voornamelijk te maken hebben wie je nu eigenlijk zelf bent. Vandaar dat de maansknopen analyse en/of de kernkwaliteiten enkel en alleen over jou en jouw zielsweg in dit leven gaan.

Een genogram is een schematische uitwerking van je familie van herkomst en kun je tekenen als een stamboom. Zo maak je voor jezelf inzichtelijk hoe jouw (familie)lijnen lopen. Op internet staan veel voorbeelden.

Wat is het feminiene?

In onze aardewereld komt geestelijk gezien iets nieuws tot ontwikkeling: de mens.

Rond het 21ste jaar wordt het ik zich bewust van zichzelf. Het ik gaat actief aan het werk en begint zijn eigen zielengebieden te ontwikkelen. Dit moment wordt wel de ik-inslag in het mensenleven genoemd.

De ontwikkeling van een eigen gewaarwordingsziel 21-28 jaar;

De ontwikkeling van een eigen verstands/gemoedsziel 28-35 jaar;

De ontwikkeling van een eigen bewustzijnsziel vanaf 35 jaar.

In onze tijd kunnen wij aan onze gewaarwordings-, verstand/gemoeds- en bewustzijnsziel werken. De fase waarin het mannelijke en het vrouwelijke gelijk zijn aan elkaar in hun ik-zijn.

Wie het vrouwelijke heeft geprobeerd te definiëren in de diepste zin van het woord vindt de verbinding met de ziel. Het woord ‘vrouwelijk’ staat voor de ziel, een woord dat dit onzichtbare kosmische levensweb beschrijft dat ieder van ons met alle anderen verbindt, evenals met het leven van de planeet en het grotere leven van de kosmos.

Het feminiene of het vrouwelijke staat dus voor een specifiek archetypisch patroon dat aanwezig is in de hele Kosmos en actief is in alle verschillende relaties die een intrinsiek onderdeel zijn van een onmetelijk levensweb. De boom verwijst naar het archetype van de Grote- of LevenGevendeMoeder.

Het vierledig mensbeeld zijn net als de vier windrichtingen of de vier elementen allemaal met elkaar verbonden in bepaalde thema’s en patronen. Dit oersymbool helpt enorm om te leren begrijpen hoe oorspronkelijke levensenergie uit balans kan raken, klachten gaat genereren en hoe de krachten van de vier windrichtingen, in en om ons heen voortdurend met ons interactief zijn.

Tot zover een inkijkje in mijn pionierswerk wat in dienst staat van biografiekunst en het eigenlijke wonder van de menselijke biografie, nl. dat de mens het vermogen heeft het onherroepelijke te veranderen.

© Joke http://www.fluisteralsjeblieft.nl