Het vierledig mensbeeld gaat uit van vier organisatieprincipes, wezensdelen genoemd die in ieder mens werkzaam zijn en elk een eigen innerlijke dynamiek en kwaliteit hebben. Ze worden ook benoemd als lichamen in de zin van een proces of ‘gestalt’. Alle fysieke en psychische processen zijn gerelateerd aan deze vier principes die bestaan uit:

  1. Een fysiek lichaam; zintuiglijke waarnemingen
  2. Een ether- of levenslichaam; hierin zitten je herinneringen
  3. Een astraal lichaam; hier bevinden je emoties en driften en lager (concreet) denken
  4. Een geestelijk lichaam, dit is je hoger bewustzijn met hoger (abstract) denken

De zielenprocessen van denken, voelen, willen worden beïnvloed door de vier wezensdelen. Het is belangrijk om te begrijpen dat het denken hoort tot het heldere dagbewustzijn, waar reflectie zowel op de ander als op zichzelf plaatsvindt, het voelen behoort tot het droombewustzijn in beelden. Zodra we (dag)dromen of slapen kunnen we niet meer helder denken. Het vangen van onze droombeelden kunnen we wel met ons denken leren ‘pakken’ en zo onze gevoelens innen. Het wilsaspect tenslotte leeft diep onbewust slapende in ons bewustzijn. Vandaar dat het zo moeilijk is met het bewustzijn grip te krijgen op onze eigenlijke wilsimpulsen. Je kunt wél kijken naar je daden en daaruit de werking van onze wil tot bewustzijn brengen. Onder de levensboom kun je verder lezen.

Wie het vrouwelijke heeft geprobeerd te definiëren in de diepste zin van het woord vindt de verbinding met de ziel. Het woord ‘vrouwelijk’ staat voor de ziel, een woord dat dit onzichtbare kosmische levensweb beschrijft dat ieder van ons met alle anderen verbindt, evenals met het leven van de planeet en het grotere leven van de kosmos.

Het feminiene of het vrouwelijke staat dus voor een specifiek archetypisch patroon dat aanwezig is in de hele Kosmos en actief is in alle verschillende relaties die een intrinsiek onderdeel zijn van een onmetelijk levensweb. De boom verwijst naar het archetype van de Grote- of LevenGevendeMoeder.

Het vierledig mensbeeld zijn net als de vier windrichtingen of de vier elementen allemaal met elkaar verbonden in bepaalde thema’s en patronen. Dit oersymbool helpt enorm om te leren begrijpen hoe oorspronkelijke levensenergie uit balans kan raken, klachten gaat genereren en hoe de krachten van de vier windrichtingen, in en om ons heen voortdurend met ons interactief zijn.

Tot zover een inkijkje in mijn pionierswerk wat in dienst staat van biografiekunst en het eigenlijke wonder van de menselijke biografie, nl. dat de mens het vermogen heeft het onherroepelijke te veranderen.

© Joke http://www.fluisteralsjeblieft.nl