Er wordt gezegd dat de wereldboom in drie werelden woont: zijn wortels reiken tot aan de onderwereld, zijn stam zit op de aarde en zijn takken strekken zich uit tot aan de hemel. Veel culturen delen het geloof dat deze boom de Axis Mundi of Wereldas is die de kosmos ondersteunt of vasthoudt.

De oude levensboom is een centrale symbool van spirituele eenheid en kracht voor mensen over de hele wereld. Deze kosmische boom of wereldboom vertegenwoordigt de ondersteunende wijsheid, schoonheid, liefde, kracht en kracht van het universum.

Zo buiten en zo binnen. Zo boven. Zo beneden.

De levensboom kan in eerste instantie een vruchtdragende genealogische boom zijn geweest, en dus een soort stammoeder.

Een Moedergodin is een godin die drie invloedsferen heeft: De kosmische of bovenwereld met de hemelen, daar beneden de aarde en weer verder naar beneden de sfeer binnen in de aarde, de onderwereld.  De driedeling onder-midden en bovenwereld lijkt te zijn gebaseerd op ervaringen van sjamanen en aangezien de eerste sjamanen ‘vrouwen’ werd oorspronkelijk de wereldas (axis mundis) dan ook verbonden met de leven-gevende voormoeder. Vaak wordt deze wereldas menselijk of antropomorf voorgesteld als een groot lichaam van een menselijk wezen. Dit wezen toont dat alles met elkaar verbonden is, wat symbool staat voor elke drieslag: denken-voelen-willen.

In de loop van de millennia zijn al deze voorouders in uw boom, generatie op generatie, naar dit moment in de tijd gekomen om u te baren. Er is nooit een ander geweest zoals jij en zal dat ook nooit zijn. Je hebt een enorme verantwoordelijkheid gekregen. Je draagt ​​de hoop en dromen van al degenen die eerder zijn geweest. Hoopt ​​en droomt op een betere wereld. Wat ga je doen met je tijd op deze aarde? Hoe ga jij bijdragen aan het voortdurende verhaal van de mensheid? De geschiedenis onthoudt alleen de gevierde, genealogie onthoudt ze allemaal.

Vandaar misschien dat de meeste mensen meer bekend zijn met Maria of met Maria Magdalena. Hiermee stappen we door een poort van de vrouwelijke Heilige Geest – genaamd Sophia, Tara, Isis, Yemoja, Kali, Kwan Yin, Changing Woman, Brighid of Ix Chel – of vele andere namen van de Goddelijke Moeder door de tijd heen. Het tapijt wat wij mogen weven in haar aanwezigheid geniet ook van de genade van Quan Yin en het mededogen van Tara, de wijsheid van Sophia en de beschutting van de Sjechina. Ze hebben betrekking op imaginatie (verbeeldingskracht), intuïtie (innerlijk weten, wijsheid en begrip) en inspiratie. Deze drie hogere vermogens komen in relatie tot elkaar tot ontwikkeling: begrijpen, liefhebben en dienen.

Het drievuldige principe van de Godin biedt ons barmhartige (compassie) en welkome ondersteuning voor het zelfhelende proces in onze tijd. Als we trouw blijven aan wat het Godin-aspect van de geschiedenis heeft aangetoond, kunnen trouw blijven aan het vrouwelijke principe van het altijd tegenwoordige NU waarbij de kleur fasen elkaar opvolgen maar ook naast elkaar bestaan en dus parallel lopen. Niet alleen de menselijke geschiedenis, ook onze eigen geschiedenis op zielsniveau of in onze levensloop kunnen dan bekijken als een krachtenveld dat constant in het heden vibreert. Van oudsher zijn de drie of vier kleuren fasen, gebaseerd op het principe van cyclische transformatie die zich toont in de moedergodin van alle culturen en tijden.

Dochters van Gaia laten ons een rijk palet zien aan menselijke relaties met Moeder Aarde; Godinnen van Compassie!

Moeder Aarde is heilig (sacraal) omdat zij ons leven geeft. Wanneer wij sterven, keren wij naar haar terug. Als maïskorrels worden wij in Moeder Aarde gezaaid. Liefdevol neemt zij ons op, in haar rusten wij. Moeder Aarde is Gods eigen gezicht…..

© Joke – fluisteralsjeblieft