Eén van de vele manieren van kijken is die volgens de vier elementen. Een indeling van de natuur die al in de Griekse tijd werd gebruikt. De vier elementen aarde, water, lucht en warmte laten vier verschillende kenmerken zien van de dingen om je heen. Vaste voorwerpen kun je vastpakken (aarde); water loopt door je vingers heen, lucht kun je niet voelen en stroomt, net als water; Warmte neem je waar doordat je warmte en kou voelt. Je kunt ook warmte en kou ervaren als stemming, zoals enthousiasme of kille gedachten. Warmte heeft als bijzondere eigenschap dat het doordringt en is dus een vurig element.

De vier elementen zijn zo bezien een hulpmiddel bij het waarnemen. Ze maken je er opmerkzaam op dat je de wereld op verschillende manieren kunt waarnemen, namelijk als vaste vorm, als stroming, als karakteristiek en als impuls.

Terugkijkend naar je eigen biografie zijn de vier elementen lastig te onderscheiden, het blijken dan vaak momenten te zijn. Toch zijn er manieren om de vier elementen te herkennen als levensfasen nauw verbonden met je ontwikkelingsweg doorheen de drie grote krachten denken-voelen-willen of zo je wil in relatie tot de twee grootste archetypen in ons leven: het mannelijke en het vrouwelijke. In een werkdocument over de causale werking van dit krachtenveld in jouw levensloop kan veel inzicht gevonden worden met hulp van de hoeders van de vier windrichtingen uitgewerkt als kernkwadranten. Hierover kun je contact opnemen! 

Wat zijn natuurwezens of elementenwezens?

Er zijn – zo vertelde Paracelsus, de vader van de moderne geneeskunde én van de homeopathie (!) die omstreeks 1500 leefde – vier soorten natuurwezens. Elk van hen is verbonden met één van de vier elementen: aarde, water, lucht en vuur.

Maar hoe leer je bewust om te gaan met de natuurwezens?

In een nieuwsbrief van  https://www.levenmetnatuurwezens.net/  vond ik in negen korte punten belangrijke thema’s rond de natuurwezens die je hieronder kunt lezen. Ons hart is de plaats waar deze betoverend mooie wereld zich voor ons ontsluit. Daar wordt het ruisen van de takken tot boomgefluister en verteld het stromende water bruisend haar geheimen en onthult de paardenbloem haar pluizige verhaal.

De natuurwezens vragen ons mensen om ze uit de sprookjessfeer te halen naar de volwaardige scheppende wezens die zij zijn. Ook vragen ze ons om leiding, nu heel langzaam de engelen zich uit hun wereld terugtrekken en het bedoeld is, dat de mens deze leidinggevende taak leert over te nemen. De natuurwezens willen gehoord en gekend worden zodat ze die plaats krijgen die hun toekomt en wel als volwaardige en onmisbare scheppende wezens, zonder wie het leven van mens, dier, plant, mineraal en aarde niet mogelijk is.

De natuurwezens hebben de dringende vraag aan ons mensen, om kennis te nemen van wie zij zijn en wat zij doen.

Als wij ons nu gaan verbinden met de wereld van de natuurwezens, wat een belangrijke taak van de mens wordt zowel nu als in de toekomst, dan zijn er een aantal dingen nodig om te weten.

1 Zij zijn de werkers voor de scheppingskracht. Je zou ze ook de uitvoerende scheppingskrachten kunnen noemen.

2 Zij zijn de bemiddelaars tussen hemel en de aarde. Leggen daarmee een levende verbinding tussen geest en materie.

3 Met hun bewustzijn werken ze met de energiestromen van de etherische wereld van de vier oer- elementen aarde, water, lucht en vuur. En omdat ze met de elementen werken worden ze ook wel elementaire wezens genoemd.

4 Zoals er engelen hiërarchieën zijn, zijn er in de wereld van de natuurwezens ook hiërarchieën. waarin hoger opgeleide en oudere natuurwezens zorg dragen voor de minder ontwikkelde en jongere natuurwezens. Voor elk vakgebied is er in de elementaire wereld een deskundige te vinden.

5 Ze zorgen voor evenwicht en harmonie in alle groei en scheppingsprocessen, of dat nu in de etherwereld is van een natuurlandschap, van ons eigen menselijke lichaam, het huis waarin we wonen of zelfs de auto waarin we rijden.

6 De engelenhiërarchieën hebben een deel van hun wezen afgesplitst waaruit de natuurwezen- hiërarchie is ontstaan.

7 Nu in onze tijd de engelen zich beginnen terug te trekken uit de wereld van de natuurwezens verschuift hun taak langzaam door naar de mens.

8 Aartsengel Michael is sinds 1879 aan het bewind en hij spoort de mensen aan om het aardse denken met het hoofd met het hart te verbinden. Deze harte energie in ons denken, dit harte-denken is nodig voor het evolutie proces voor de aarde en daarom ook nodig om contact op te kunnen nemen met de natuurwezens, zodat er vanuit die harte verbinding een bewuste samenwerking kan ontstaan.

9 In 1911 heeft Rudolf Steiner tijdens een voordracht op19 september 1911 in Locarno gezegd dat de verschijning van de Christus in de etherische wereld gekenmerkt wordt door nieuwe mogelijkheden. De sluier tussen de geestelijke wereld en die van de materie wordt steeds meer doorlaatbaar, waardoor een natuurlijke helderziendheid/heldervoelendheid voor de mensen mogelijk is. Ook, zo vertelt hij, zullen in de natuur tegen het einde van de 20ste eeuw een geheel nieuwe soort van natuurwezens tevoorschijn treden, die als dienaren van Christus zullen werken. En precies zo is het gebeurd. Rond het jaar 2000 zijn verschijningen van Christus-natuurwezens in de etherische wereld waargenomen.

Onze zintuigen ontwikkelen zich naar een hoger functioneren, we leren kijken voorbij de zichtbare werkelijkheid. In het boekje Le Petit Prince van Antoine de Saint-Exupéry, zegt de vos, de mentor van de kleine prins, tegen hem: ‘Dit is mijn geheim. Het is heel eenvoudig: alleen met het hart kun je goed zien. Het wezenlijke is voor de ogen onzichtbaar.’  De natuurwezens verheugen zich enorm over de positieve energie die hun tegemoet komt doorheen jouw aandacht. En dat niet alleen, ze vragen ons om deze kennis in ons hart te dragen en te behoeden met wijsheid. 

Moeder aarde is een groot geheel van natuurwezens. Altijd en overal doorweven zij ons leven en onze zielen….

www.fluisteralsjeblieft.nl