Wanneer we naar de zee kijken, zien we hoe een golf langzaam naderbij komt. Zij strekt zich steeds verder uit tot zij uiteindelijk omslaat en breekt. Er ontstaat een grote kolk, waarna het water wegloopt.

Met ons leven gaat het net zo. Ook daarin zijn er fasen waarin een ontwikkeling naar een hoogtepunt afstevent, ontstaan omwentelingen en nieuwe ontwikkelingen en herinneren ons, net als sjamanen, dat de kosmos was verbonden door een verticale as en dat de aarde een vierhoekig vlak was. De vier zijden van de wereld waren gelijk aan de vier windrichtingen met hun eigen kleur. Het oosten was verbonden met rood, het zuiden met de kleur geel, het westen met blauw/zwart en het noorden met wit. Het midden van de aarde werd verbonden met de kleur blauwgroen, de kleur van jonge planten, dus het leven.

Ook in ons persoonlijk leven kunnen we zien dat er ritmische cyclussen bestaan, want de zon gaat ’s morgens in het oosten op, beweegt zich naar het midden van de hemel, en gaat in het westen onder; en de volgende dag doet de zon hetzelfde. Dit ritme kennen we als de morgen, middag, avond en nacht. Van belang is dat we inzien dat het ritme van de natuur cyclisch is en evolutie zich ontwikkeld volgens de wetmatigheden van de gulden snede spiraal.  Deze evolutionaire ontwikkeling verloopt optimaal wanneer de verhouding, waarmee het dynamische evenwicht overhelt naar de kant van het vrouwelijke integrerende aspect, overeenkomt met de wetmatigheid in de  Gulden Snede verhouding.

Vanuit dit perspectief kunnen we het creatieproces zien als het mannelijke aspect in de vorm van het produceren van het ‘idee’ (intentie of gedachte)  van wat gecreëerd wil worden en het vrouwelijke vermogen om te creëren door vorm te geven. In andere woorden ‘een idee’ (intentie of gedachte) alleen is niet levensvatbaar, maar een creatief vormend vermogen zonder richting evenmin. Zonder de samenwerking van deze twee actieve dynamische beginselen is er geen creatie en geen leven mogelijk.

Het heeft dus zin om de vier kleuren, die altijd in dezelfde volgorde langskomen op verschillende niveaus te leren benoemen en zo jouw relatie met de vier windrichtingen te h*erkennen; overal waar beweging is vormen zich spiralen. Hierdoor is er een harmonische resonantie tussen alles wat bestaat in het universum mogelijk.

Waar de vier bekendste aartsengelen mee verbonden worden:

Uriël          Fysiek lichaam     Noorden    Zomer

Rafaël       Etherisch lichaam Westen       Lente

Gabriël     Astraal lichaam     Zuiden       Winter

Michaël    Hogere Ik             Oosten       Herfst

In de voorbije decennia hebben heel wat mensen de engelen op een nieuwe manier teruggevonden. Steeds meer merk ik dat de geestelijke wereld en de blijvende verbinding met onze geliefde gestorvenen op onze aandacht mag rekenen. Nog een stapje verder kun je in deze tijd de impuls die naar ons toekomt leren herkennen. De wereld van de natuurwezens.

We weten/begrijpen dat de natuurwezens lijden, omdat ze niet de nodige aandacht van de mensen krijgen en daardoor zonder respect behandeld worden.  Hoe ernstig is de situatie in de wereld van de natuurwezens op dit moment en hoe reageren zij op lawaai, elektromagnetische straling, donkere wolken van emoties etc…. Daar kom je alleen achter door een bewustere relatie met de elementaire wezens op te bouwen. Een wereld waarin we elkaar in het hart ontmoeten.

© fluisteralsjeblieft