De Wedergeboorte Van Het Goddelijke Vrouwelijke laat ons een rijk palet zien aan menselijke relaties met Moeder Aarde, de Drievuldige Godin en de Zwarte Maagd. We leven momenteel nog steeds in een maatschappij waarin het mannelijke, het old-boys netwerk, de boventoon voert. Toch duiken steeds vaker de archetypen van het vrouwelijke op, zoals: Moeder Aarde, Maagd Maria, Maria Magdalena, Godinnen behorende bij het vrouwelijke archetype en Dochters van Gaia. Gaia personifieerde volgens de Grieken de aarde en werd veelal afgebeeld als een vrouw, de symbolen die haar vergezellen is vaak de eenhoorn maar nog vaker wordt verhuld over haar gesproken; Levensboom of Wereldboom is daarvan de bekendste en het beeld is bij al onze processen.

In veel tradities is het vrouwelijke gezicht van de Heilige Wateren verbonden met een spin die de wereld tot leven weeft. Ze bevestigd daarmee onze wederzijdse afhankelijkheid van elkaar en van de planeet die we delen. In de traditie van de oude Maya is haar naam Ix Chel, de godin van de maan, het water, het weven en de geboorte. Eén van de namen van Ix Chel is ‘Spinnenweb dat de ochtenddauw vangt’. Ze wordt vaak afgebeeld met een weefgetouw en spindel en introduceerde zo de kunst van het weven bij de volkeren.

De Grote Moeder wordt gezien als de kosmische spin; zij spint de draad die de navelstreng vormt tussen mens en kosmos. Zij weeft de mens in het web of het patroon van de wereld en verbindt de mens daarmee. De grote Moeder wordt ervaren als spin in haar kosmische web. Zij is de spin in het centrum van de kosmos of matrix, waaruit allerlei kleinere matrixen voortkomen.

Zo bezien kun je Tzolkin beschouwen als een plattegrond van het netwerk of de matrixen, met de gapdagen als weefgetouw. De spinspoel is het attribuut van alle Moedergodinnen, maangodinnen en weefsters van het lot. Zij vormen haar derde en zwarte aspect wat staat voor dood en wedergeboorte, voor toekomst dus voor wie het aandurft te transformeren. Vanuit deze verruimde bewustzijnstoestand kun je sjamaniseren, dromen uitleggen, vooroudergeesten oproepen en profeteren. 

Ixchel was zeker al bekend bij de klassieke Maya’s, waar bijgaande afbeelding een afspiegeling van is. Onderzoek naar het Maya-schrift, wat nog steeds in volle gang is, heeft aangetoond dat Ix Chel overeenkomt met de godin O van de Dresden Codex. Zij wordt afgebeeld als een oude vrouw met Jaquar oren. Als oude jaguargodin van de vroedvrouwen staat deze energie als genezer, priester, sjamaan als vroedvrouw van het hart voor van de geboorte van een nieuw bewustzijn maar zij is al vanaf het begin verbonden met ‘the Dream of the Water’.

De wateren van de zeeën en de rivieren, de wateren in ons lichaam en het water van de Moederschoot vormen de ontmoetingen met het heilige dat uitstraal uit de kern van het alledaagse, geven je de moed om de stilte en eenvoudig bewustzijn te cultiveren. In een wereld die je smeekt om jezelf af te leiden is het geen alledaagse opgave om je bewustzijn naar binnen te keren. Toch nodigt zij ons uit bewust naar binnen te keren  wanneer je in stilte zit en je blik naar het Heilig Mysterie richt, dat je vroeger misschien God noemde, volgt het Mysterie je terug de wereld in.

Het tapijt wat wij mogen weven in haar aanwezigheid geniet ook van de genade van Quan Yin en het mededogen van Tara, de wijsheid van Sophia en de beschutting van de Sjechina. Maria, de moedige profetes en de heilige olie van haar dochter, de liederen die gezongen worden door zij die staan voor Compassie nodigen niet alleen vrouwen uit. Ook Mannen zijn welkom de teksten te bestuderen, na te denken over de meest uitdagende vragen en soms ook tranen laten stromen omdat de aarde soms open barst en vrouwen tevoorschijn komen uit hun schuilplaatsen. Feest overstroomt de oevers als lessen in liefde en compassie: nectar. Neem het mee terug naar de Bijenkoningin, de Bron die alles veranderen kan in honing, kostbare zoete substantie waarmee we onszelf en de wereld gaan voeden.

Van oudsher af al werd het weven, ook in de Maya-cultuur,  geassocieerd met voortplanting. Ixcumené, de moeder van IxQuic is volgens de Oude Wijsheid het alter ego van de Aarde. Zie hoe belangrijk haar rol nu is voor de Aarde, als ze mensen in bewustzijn verbindt om haar. Daarom was de godin Ix chel niet alleen de godin van de geboorte, maar tevens de beschermster van de vlecht- en weefkunst. Als jonge vrouw werd ze dan ook meestal afgebeeld met een rugbandgetouw; het weven was oorspronkelijk vrouwenwerk onder bescherming van een godin. Het eenvoudige rugbandgetouw wordt nog steeds door de Indiaanse vrouwen gebruikt. Spinsters en weefsters openen en sluiten diverse cycli af: de individuele, historische en
kosmische cycli. Wijsheid weeft…

 

Oude culturen menen dat de ziel van de mens zevenvoudig is; zij omhullen de lamp van het hart als ‘klederen’. Iemand die Wijsheid volgt wordt beschreven als iemand die haar stralend kleed draagt en met Wijsheid gekroond wordt. Het stralend kleed moet een lichtkleed zijn dat de lichtvonk omhult. Nu begrijp je waarschijnlijk dat Ix Chel haar partnerdier de Libel is, zij communiceert in onze dromen en weeft het bruiloftskleed in contact met onze voorouders en hoopt dat wij onze gedachten voor haar openen bij het lezen en proberen te begrijpen van de symbolieken die ons leiden willen naar heelheid die begint in onszelf. Heel bekend is een laatmiddeleeuwse tekst die voor de Renaissance is geschreven in de toenmalige mystieke traditie. In het ‘Kasteel van de ziel’ oftewel ‘De innerlijke burcht’ spreekt Teresa van Avila ons aan in beeldrijke taal over een burcht met vele verblijven. Iets toegankelijker is het boek ‘de innerlijke ruimte’ van Maria de Groot. Ze beschrijft daarin haar reis door een denkbeeldig klooster, een weg naar binnen. De reis begint op het water, waar ze net als de meeste andere mensen, spelevaart……

 

Wij weven met vier draden, al eeuwenlang in dezelfde volgorde van rood, wit, blauw en geel. In de spiraalsgewijze opbouw volgen de dagen elkaar op als kleinste cyclus. De vier kleuren volgen is ook het principe van de groeigolven en van de wijze waarop wij ons ontwikkelen. De ontwikkelingsfasen van 4x 13 jaar in een steeds zich herhalende spiraal. Laat je verwachtingen maar los en oefen je in het openen van nieuwe bewustzijnslagen in jezelf en heel de breuken die doorheen de tijden ontstaan zijn.

In de beeldtraditie vertegenwoordigt het de wereld- of levensboom; de Oermoeder met haar vier zonen – Het Mens-zijn is de boom waarin alle ervaringen en alle kennis ligt besloten. Als we luisteren we naar de wijsheid van het lichaam en ontdekken we dat het lichaam een spiegel van ziel en geest is waartoe de archetypen ons inzicht bieden.

 

Wie het lichaam erkent als een instrument van Hét bewustzijn komt tot heel andere inzichten en komt op een andere manier in het leven te staan. Holistisch en vooral ook taal gevende aan wat je van binnen weet, wil, kan en voelt.

Daarbij kan ik wevende een ‘klankbord’ zijn voor jouw verhalen die staan in de traditie van een feest wat uit duizenden jaren aan de gang is in alle takken van de zielsfamilie en allemaal op zoek zijn naar hereniging met de Geliefde en verlichting van het lijden van alle bewuste wezens. Dat wil zeggen: mensen zoals jij….

Meer dan ooit heeft onze wereld de wijsheid en inzichten van vrouwen nodig. De vrouwelijke weg van samenwerking, respect en liefde is essentieel bij het oplossen van mondiale problemen. Waar macht (mannelijk) en kracht (vrouwelijk) samenkomen, zal dát een weg uit de polarisatie openen……

De vrouwelijke weg van samenwerking, respect en liefde is de diepste motivatie van waaruit ik deze website beheer en daarbij hoor ik graag ook jouw verhaal – mail to:  joke.fluisteralsjeblieft@gmail.com (klik op de link!) en besef dat gedeelde vragen leiden tot samen-werken.

hartegroet, Joke