In alle door de Gnosis geïnspireerde tradities spelen getallen een belangrijke symbolische rol.

De heilige getallen bieden ons veel – ze voeren je naar je binnenwereld en brengen je in een ander bewustzijn. Er zijn verschillende wegen om de 13 getallen te verbinden met lichaamshoudingen, maar ook kun je de 13 getallen terugvinden in de muziek en haar verhoudingen in de ons bekende toonladders. Geometrie en getallen zijn heilig, omdat ze deel uitmaken van de verborgen orde achter de schepping.

In de beeldtaal vinden we de twaalf terug bij de twaalf apostelen of ridders van de ronde tafel en de twaalf tekens van de dierenriem of de twaalf heilige nachten waarin dromen wegwijzers bieden van elk van de twaalf maanden die volgen. Twaalf paren die archetypische energie bevatten.

De getallen 1 tot en met 13 of zo je wil tot 20 (2×10) vertegenwoordigen ieder op zichzelf een specifieke betekenis voor jouw eigen persoonlijk ontwikkelingsproces naar bewustwording. Het zijn de dertienhoudingen van Venusvrouwen. Onze oermoeders van deze oeroude venuskunst wijzen op een basiskunst waarbij een geheim hoort. Dat geheim heet bewegen. In beweging komen, blijven, verdiepen en integreren in het lichaamsbewustzijn. De heilige getallen openen de weg naar een leven in balans opdat je de Venuskracht van onze oermoeders met hun grote hart gaat omarmen.

Verenigd in zichzelf waar zoals je ziet het woord één in doorklinkt, energie volgt aandacht. Het getal een is nauw verbonden met het eitje in de buik van je grootmoeder en haar moeder en het eitje waaruit jouw moeder voortkwam werd in haar buik gevormd.

Zo staan wij in een ononderbroken lijn in verbinding…..

De 13 tonen

Toon 1 ( Hun) is de toon van ontvangen.
De oorsprong van de creatieve kracht ligt in de mogelijkheid om vorm te creëren ; Elke creatie begint met een idee of impuls, noodzakelijk om het doel (toon 13) te kunnen halen. Stel je doel vast vanuit de verbinding met de Aarde en de Bron en je trekt als een magneet, alle energie en middelen naar je toe die nodig zijn om jouw gekozen doel te verwezenlijken.

Toon 2 (Ca) is de toon van de uitdaging; De creatieve puls begint zijn reis, worstelingen duiken op…..

wat je op toon 1 ontving valt vandaag in twee uiteen – polariteiten (donker/licht) scheppen creativiteit vanwege de wrijving die ontstaan is. de krachten van de Zon brengen herinneringen aan de Bron, voeden het innerlijk (ge)weten en groei in bewustwordingsprocessen.
De uitdaging is om tot een stabilisering van de NU actieve polariteit binnenin jezelf te komen door deze groeigolf daarvoor te benutten. Je wordt uitgenodigd de balans te (gaan) vinden in tegenstellingen, als noord/zuid, yin/yang of mannelijk/vrouwelijk. In de dualiteit wonen de obstakels die je van vertrouwen en verbinding afhouden.

Toon 3 ( Ox) we komen in beweging; door de beweging ontstaat verandering naar samenwerking. Sta open voor de mogelijkheden en wordt deel van de oplossing.
Het heilige symbool is de cirkel – De toon 3, die op toon 2 volgt, wordt ookwel een electrische toon genoemd; dit staat symbool voor de ontsnapping uit de dualiteit die ontstond bij toon 2.

Toon 4 ( Can) is de zelfbestaande toon – de toon van ordenen of definiëren van een aktieplan; ordenen helpt om de grenzen te vinden. Ken je eigen maat, grenzen en ritme en sta heroverwegingen toe.
Het heilige symbool is het vierkant.  Toon 4 ( Can) wordt ook wel zelfbestaande toon genoemd; deze toon zet je in de ruimte die zich heeft uitgestrekt in de vier windrichtingen. Sta heroverwegingen toe…..De vorm heet een tetraeder, tetra = vier, het getal van de materie.

Toon 5 ( Ho) de toon van het bekrachtigen, sta achter jezelf en onderzoek hoe je uitstraling op anderen overkomt als beweging naar meer échte en wezenlijke verbinding met het leven en met elkaar. Het getal vijf is de mens: de vijf zintuigen, de vijf vingers aan elke hand en tenen aan elke voet. Wanneer de mens staat met zijn hoofd opgericht, benen en armen gespreid – zien we dat de vijf uiteinden een pentagram vormen. De toon die op toon 4 volgt wordt ook wel een boventoon genoemd. Na toon 4 waarin de vier windrichtingen (van een golf) zijn ‘neergezet’, bereikt het licht opnieuw de gele windrichting, maar nu met hernieuwde kracht.

Toon 6 ( Uac) Stroom en organiseer middelen om gelijkwaardig in evenwicht te komen tussen de polaire krachten. De beweging die door toon 5 is beklemtoond krijgt een plaats in de tijd en wordt door toon 6 opnieuw vastgelegd waardoor er een ritme ontstaat. Toon 6 is de ritmische toon. Het enige blijvende is de verandering van binnen naar buiten en de mogelijkheid om respons te geven.

Toon 7 ( Uc) Uc is het punt waar verleden en toekomst bij elkaar komen. Resoneer – deze deur tussen de twee werelden geest en lichaam schept harmonie in de natuur. Spreek uit wat er door je heen gaat.

De zeven is in oude culturen een heilig getal, de zeven is immers opgebouwd uit de drie (these, antithese, synthese) en de vier (moeder, vader, dochter, zoon) In oude tijden staan de zeven zusters oftewel de Pleiaden aan de nachtelijke hemel gegroepeerd rondom de grote beer, zij zouden de as van de wereld bewaken. De zeven priesteressen die duiven worden genoemd (‘pleiaden’ is Grieks voor zwerm duiven) orakelen in hun tempels verspreid over de antieke wereld. Ook Moeder Maria wordt duif genoemd, wat zou kunnen duiden op haar status als priesteres.

Toon 8 (Vaxac) wordt de galactische toon genoemd; de geest verbindt zich met een fysieke vorm waardoor evenwicht gevonden kan worden.
Toon acht is de verdubbeling van toon 4, maar ook zeven plus een; toon 8 brengt ons in een nieuwe fase door evenwicht aan te brengen met het thema van de voorgaande golf of in jouw eigen leven: breng in harmonie met jouw grip op de werkelijkheid.

Toon 9 (Bolon) is de toon van de intentie. Bij toon 9, de Solaire Toon, zijn we weer terug bij dezelfde windrichting als de eerste toon. Er is nu besef dat alles onderling is verbonden en dat de kosmische ketting van gebeurtenissen en ervaringen creëert wat we nu zijn. De intentie begint rijp te worden; wat vraagt de kosmos aan jou om te volbrengen?

Toon 10 ( Lahun) is de toon van manifestatie; onderzoek je intentie: dient jouw verlangen het hoogste doel en staat je verlangen op één lijn met je ware bestemming? Luister naar de subtiele berichten van je lichaam.

Het idee of de mogelijkheid (dag 1) verbindt zich met je intentie (dag 9) en krijgt gestalte in een fysieke of tastbare vorm om je visie te realiseren. Wij mensen hebben twee handen met elk vijf vingers, opgeteld wordt dat 10; het getal van het mannelijke én het vrouwelijke. Er zijn ook 2 voeten en 10 tenen –  Wie zich losgemaakt heeft van het vertrouwde weten, wat op die dag aan de orde was kan merken dat nu de twee werelden – geest en lichaam – bij elkaar kunnen komen.  Tien is de samensmelting van 1 met 0, de schepping.

Toon 11 ( Hun Lahun) is de spectrale toon – de energie zet zich in om af te pellen en tot de essentie te komen – je bewustzijn verruimd zich naar een wijder perspectief – deze toon van bevrijding brengt dissonantie; breng orde in jouw chaos en integreer. Nieuwe inzichten komen tevoorschijn.

Toon 12 (Ca Lahun) is de toon van het begrijpen; Bij toon 12 heeft Het Licht het kristallijnen hart van de aarde bereikt, het Licht is doorgedrongen tot in de kern van de materie; toon 12 is de Kristallijnen toon. Door ervaringen uit te wisselen krijgt ‘begrijpen’ gestalte. Archetypisch vertegenwoordigt het getal 12 de dierenriem cq de 12 discipelen. In het midden van de 12 stond Jezus, het centrum van het kruis of de vier windrichtingen geteld als 13. Hunab K’u verenigd zich met het menselijk lichaam en de 13 hoofdgewrichten plus de 7 chakra’s in ons lichaam, samen 20.

Toon 13 (Ox Lahun) is de kosmische toon. De geïntegreerde energie met zich meedragend bereikt deze golf vandaag haar doel; alle aspecten komen samen in de terugkerende beweging naar de Bron. Je kunt voorspellende dromen hebben en bruggen slaan naar de dag van morgen. Leef!

De Ideeënleer (ook wel Vormenleer) is een bekende theorie van Plato. Volgens Plato bestaat er van al wat wij waarnemen een perfecte, pure en eeuwige Vorm. Zo zijn dingen die we mooi vinden bij benadering een soort afspiegeling van de perfecte Vorm van Schoonheid. De drie belangrijkste Vormen zijn het Ware, het Goede en het Schone. Het bestaan van deze Vormen verklaart waarom dingen herkenbaar zijn en blijven, terwijl ze toch voortdurend veranderen.

De weg van Godin Natura naar de nieuwe Sophia is lang, zolang als de mensheid en de wereld ontwikkeling…..

© Joke – fluisteralsjeblieft  2009-2020