De Reis van de Held beschrijft in essentie de ‘levensreis’ of spirituele zoektocht die iemand aangaat op zoek naar zijn of haar eigen identiteit. Net als in het verhaal van Parsifal of de heldentweeling in de Popol Vuh, het heilige boek van Raad bij de Maya’s overwin je de oude macht door het veld van het grote avontuur te betreden en de beperkingen van jouw oude wereld achter je laat.

Hij, de held of heldin, gaat op weg naar de eerste drempel. Voorbij deze drempel ligt het onbekende en heerst de duisternis. Op de drempel staan de wachters die moeten worden overwonnen. Deze zijn uitermate machtig. Hen uitdagen is riskant, maar wanneer je moed en competentie bezit, kun je ze passeren.  ~~Joseph Campbell

In zijn boek De Held Met De Duizend Gezichten brengt Campbell alle mythen samen. Hiertoe reikt Campbell, bekend mytholoog, ons met behulp van Freud en Jung de hand: mythen en dromen onthullen ons in archetypische beelden wie wij zijn. De op duizend manieren verbeelde avontuurlijke tocht van de held, wie het lukt bij zijn zoeken naar het universele alle beproevingen te overwinnen, kan de velen die zich tegenwoordig beroofd zien van de beelden uit hun jeugd helpen inzicht te krijgen in hun levensgang. Het is overigens een weg over nog niet gebaande paden. We ontginnen haar zelf door het innerlijke scholingswerk en ze ontvouwt zich stap voor stap door het wekken van nieuwe, veelal nog slapende vermogens in de ziel. Zie jezelf als Ontkiemend Zaad….

Campbell onderscheidt zeven stappen

1. Oproep tot het avontuur

2. De overwinning van weerstanden

3. Magische helpers langs de weg

4. De wachters aan de drempel

5. De weg der beproevingen                                                                                                                                                                              ‘Alles wat je buiten tegen komt is een uiting van wat je van binnen nog niet hebt verwerkt’,

6. De mystieke bruiloft (vereniging)

7. De terugkeer naar de wereld

In de gnostiek, maar ook in zowat alle oude mystiek, zijn er steeds zeven stappen te gaan, als mens en als mensheid: de zeven inwijdingsstappen. Deze zijn van alle culturen en religies. Ook het christendom kent ze in haar zeven sacramenten, de zeven zaligsprekingen, en de zeven kruiswoorden. Hans Stolp betoogt dat de eerste zeven wonderen van Jezus, zoals beschreven in het Johannes evangelie, die weg al aangeven.

Hier volgen die zeven stappen, die overigens in de gnostiek niet gezien worden als ‘het rechtgebaande pad’ van de Qur’an, maar eerder als een cyclisch te doorlopen proces. Markant genoeg zijn deze stappen ook te herkennen in de psychotherapie zoals Carl Rogers die beschrijft.

De eerste stap is het zich bewust worden en goed leren kijken, d.w.z. door de uiterlijke schijn heen het wezen der dingen, mensen en kosmos leren zien. Ook Plato zegt dit. In mijn proefschrift zeg ik: probeer door het (lastige) uiterlijke gedrag heen te kijken en de kennelijk belangrijke boodschap vanuit het innerlijk te verstaan.

De tweede stap is: stil zijn en het ego en het rationele verstand wat bescheidenheid aanleren, zelfbeheersing en ascese. Zo ga je open staan voor wat er dan komt, van binnen of van boven – in de gnostiek is dat hetzelfde. Open staan voor belevingen als zich deel weten van een groter geheel, ook voor verwondering, voor schoonheid en beseffen dat we niet alles kunnen bevatten met ons verstand. Het boeddhisme is hier sterk in. De ‘Cursus in wonderen’ leert het..

De derde stap is de strijd, al-jihad, de innerlijke inspanning: leren om te gaan met de donkere krachten van jezelf en in jezelf, de schaduwkant. Jung heeft hier veel zinnigs over gezegd. Zonder de eerste twee stappen te hebben afgelegd ga je projecteren en loopt het mis of op rampen uit. De ware jihad is een strijd met jezelf.

In de vierde stap kun je dan open gaan staan voor de kosmische en innerlijke krachten en daarmee bijvoorbeeld leren helen, dus mensen genezen, onderwijzen of helpen.

In de vijfde stap leer je leiding te geven als een wijze leraar, gids, vorst of profeet. Koningen werden geacht deze stap bereikt te hebben.
Profeten gingen nog een stap verder:

In stap zes komt er ruimte voor visioenen zoals al-israa’, de nachtreis van de profeet in Sura 17 van de Qur’an, die van de profeten in het oude testament of die van Johannes in de Openbaring.
Zover ben ik nog niet, al sta ik open voor wat mijn nachtreizen, mijn dromen, mij te vertellen hebben. Kennelijk is de mensheid ook nog niet zo ver.

Tenslotte is er dan de eenwording met De Ene. Ook het boeddhisme en hindoeïsme spreken hiervan.

 

 

Ook Maria Magdalena beschrijft stap voor stap de zeven inwijdingsstappen in het leven van alledag, deze stappen worden ‘knopen’ genoemd en staat in de traditie van de Zwarte Madonna; de Vrouwe van de zevenvoudige kennis waar de zeven stappen geen knopen maar poorten worden genoemd waar Vrouwe Justitia in dienst van aartsengel Michael je uitnodigt ‘gerechtigheid’ te gaan beoefenen. Recht doen aan jezelf en je eigen passies te leven.

 

Er is nog een weg. Het Islamitisch Soefisme, at-tasawwuf,
hetgeen ook betekent ‘zuiverheid, ascese – de zeven stappen daarvan komen overeen met bovenstaande

 

 

En wat moderner uitgewerkt zien de zeven stappen of de zeven fasen van bewustzijnsontwikkeling er zó uit:

1 Leren kijken voorbij de buitenkant.

2 Gevoelig worden voor de leiding die wij vanuit de geestelijke wereld ontvangen

3 Beseffen dat je geroepen wordt of bent

4 De vele levenslessen

5 De weg van het ego naar het hoger zelf

6 De ontmoeting met de kleine wachter op de drempel

7 De ontmoeting met de grote wachter op de drempel

 

En volgens de oude inwijdingsweg zijn dit de zeven graden