In de 4e dimensie, de dimensie van het hart, is het sleutelbegrip: Liefde voor jeZelf. Zo bezien kun je stellen dat wij leven in de overgangstijd naar Zelf liefde. Zelfliefde gaat over het (leren) jezelf liefdevol uit te drukken in de wereld en zélf zorg te dragen voor ons innerlijk milieu. Het is dus belangrijk dat je jezelf leert energetisch beschermen en dit regelmatig, liefst dagelijks, aan jezelf cadeau geeft.

‘Visualiseer in gedachten een gouden bal om je heen. Maak die bal niet te groot, maar precies zo dat je je er prettig bij voelt. Voel, hoe deze bal je omhult met een warm, gouden licht en je liefdevol beschermt. Zie op je innerlijke beeldscherm hoe negatieve gedachten en emoties van anderen afstuiten op dat lichtscherm om je heen en je niet bereiken kunnen.  Zie maar, hoe het een na het ander op dit scherm afstuit. Voel de vrijheid die deze bal je geeft, omdat je niet langer alles op je af hoeft te laten komen en eindelijk jezelf leert beschermen…..’. Onze eigen cirkelvormige wereld, onze aura, komt zo in harmonie met ‘het wereldei’, de kosmos en zoekt daartoe verbinding. Die verbinding is energetisch waar te nemen, maar ook te voelen.

Aura’s zijn niet alleen kleurrijk, maar kunnen ook van kleur wisselen, dat komt omdat onze stemming, gevoelens, humeur en de gezondheidstoestand veranderlijk zijn. De aura vormt je uitstraling maar vormt ook je voelsprieten. Zowel mens, dier, boom en plant hebben een omhulsel dat breder, hoger en dieper is dan het lichaam zelf. Dat kun je vergelijken met een sluier van heel doorzichtig gaas en straalt alle kleuren uit. Heftige emotionele ervaringen (zie vorige golf) schokken niet alleen onze ziel en ons hart, maar ook onze geestelijke lichamen. Daardoor raken ze een beetje los van het fysieke lichaam en worden wij (over) gevoelig. In de zomer als de zon schijnt staan mensen als vanzelf meer open en is het belangrijker je aura te leren beschermen. 

De wezenlijke dialoog – van mens tot mens – zoekt zichzelf op om anderen te bevrijden in inzicht en doorzicht. Het is een vorm van liefdesenergie die niet alleen jezelf maar ook de ander de kans geeft voor een bewustmakingsproces waarin we elkaar hard nodig hebben. Overigens: de fase tussen het loslaten (van de uiterlijke autoriteiten) en het vinden (van de normen en waarden in het eigen geweten) is een gevaarlijke fase van verruwing, leegte en verharding: deze fase beleven we nu, mensen tonen zich (energetisch) als een stekelvarken of zuigen, dit gaat vaak samen met ‘verbale ontkenning’. De woordenstroom van zo iemand zorgt er dan voor dat de energie in het hoofd blijft, maar anderen uitput, ook via de sociale media!

Als beiden met elkaar in compassie zijn en beiden zijn ook goed gecentreerd in zichzelf, dan zit het auraveld gelijkmatig om ieders lichaam heen. Tussen hen in ontstaat een balk van licht. Energetisch wordt dan getoond dat de dialoog helemaal open en in balans is. Dit midden wordt meestal ‘de goddelijke derde’ genoemd. Een aanwezigheid als een plotselinge zachte wind die ook wel christusgeest genoemd wordt en altijd dieper verbindend en helend is voor alle betrokkenen.

Neem dagelijks de tijd om je energie op pijl te brengen en om elke dag minimaal 20 minuten buiten te zijn in natuurlijk licht, zelfs als de zon onzichtbaar is en liefst zonder zonnebril op. Ons lichaam heeft licht en Prana (= levensenergie) nodig, die in de natuur overvloedig aanwezig is. Vanuit een betrokkenheid kun je opmerken dat er steeds ander licht is en dat steeds andere emoties oproept. Als je daar gevoeliger voor wordt, ben je dieper afgestemd op de kosmische ritmen: de taal van de ziel van de wereld. Het verdiept de informatie en communicatie over en met de kosmos.

 

Ik adem in en ik weet dat ik inadem,
Ik adem uit en ik weet dat ik uitadem

© Joke – fluisteralsjeblieft