Een oud geheim komt aan het licht: tweeduizend jaar geleden waren er twéé kinderen die beide Jezus heetten. Over het ene kind vertelt het Evangelie van Mattheus, over het andere het Evangelie van Lucas. Het ene kind stierf toen het twaalf jaar oud was en inspireerde het andere, ja, leefde in dat andere kind voort. De Essenen kenden dit geheim als de twee Messiassen die komen zouden: een Priester-Messias en een Koning-Messias … evenals middeleeuwse schilders als Rafaël en Michelangelo. Ook Leonardo da Vinci vertelt – voor wie ogen heeft om te zien – over de twee Jezuskinderen. Honderd jaar geleden was het Rudolf Steiner die dit geheim weer in de openbaarheid bracht en in onze tijd wordt dit oude, esoterische geheim door Hans Stolp toegelicht en ondersteund met afbeeldingen uit de kunstgeschiedenis waardoor hij op deze wijze een nieuwe wereld voor ons open doet gaan. Hieronder zie je een schilderij van Rafaël. Het is een van de schilderijen waarop de beide Jezuskinderen te zien zijn: het koningskind uit het Mattheüsevangelie (rechts) en het eenvoudige timmermanskind uit het Lucasevangelie (op de schoot van Maria). Links staat Johannes de Doper, met de kruisstaf in zijn hand.

 

 

Het is een geheim dat diep ontroert en een nieuw zicht geeft op de gestalte van Jezus en de verschillende inwijdingswegen. Het houdt mij al een tijdlang bezig, steeds lees, hoor en ontdek ik nieuwe facetten die de lading ‘verbinden’ verdiepen of het mysterie van de mens Jezus.

Het inzicht is groots en herinnerde mij eraan dat ik als kind al in de war was over het kerstverhaal. De herders en de koningen, ze leken een ander verhaal te vertellen die ik ook niet opgelost kreeg in de jaren dat onze kinderen klein waren en een seizoenentafel maakte, waar ook de belangrijkste feestdagen een plek kregen. Inmiddels zijn er ook verwijzingen bekend naar dit mysterie in de Dode Zeerollen. Mijn fascinatie voor Maria Magdalena, samen met dit geheim is de basis voor het schrijven van al mijn artikelen. Wellicht herkende je het…?

 

 

 

Is dit geheim ook terug te herkennen in de Popol Vuh, het Maya boek van Raad. 

In de Popol Vuh kun je het verhaal lezen van Hunahpu en Ixbalanqué, de heldentweeling uit de Mayamythologie. Deze tweeling is geboren uit de jonkvrouw Ixquic bij de dageraad van de dag van het wintersolstitium. Het prachtige verhaal van de Popol Vuh bevat veel elementen die universeel zijn en voorkomen in de grote verhalen die in alle tijden aan de mensheid verteld zijn over de gang van de mensheid en de individuele weg van iedere leerling-ingewijde. De heldentweeling verwijst naar de goddelijke dualiteit die als tweeling opereert. Sommigen menen dat het gaat om twee jongens, het voorvoegsel Ix staat vaker voor iets vrouwelijks. Het gaat hier dus om een duidelijke man-vrouw eenheid en het spelen van een in de literatuur meestal onbegrepen balspel.

Wie zich in dit geheim gaat verdiepen en nu weet dat er twee Jezuskinderen geboren zijn rond het begin van onze jaartelling, het ene uit de Salomonische (of koninklijke) lijn, en het andere uit de Nathanische (of priesterlijke) lijn gaat wellicht ook begrijpen dat het verbinden van Hemelse Liefde en Aardse Wijsheid verbonden is met dit geheim…..

Het boek “Het geheim van de twee Jezuskinderen” van Hans Stolp is uitgegeven bij Nearchus ISBN nummer 978-94-92326-38-6