In de ontwikkeling van ons zevenledige mens-zijn wordt vaak naar Saturnus gewezen als ons oerbegin van de ontwikkeling van het zevenvoudig mens-zijn. Lady Saturnus (A Womb Goddess. A Rebirther.) wordt wel gezien als de alter-ego van Maria Magdalena en steeds meer voel ik een verbinding met de woorden uit de proloog van Johannes. Ze geven de schepping van de kosmos en van de mens weer.

Maria Magdalena wordt regelmatig met boek op haar schoot afgebeeld. Zij kon niet alleen lezen, zij kon ook schrijven. Door de tijden heen is over Maria Magdalena veel geschreven en daarmee heeft zij vele gezichten gekregen. Duidelijk is dat Maria Magdalena haar naam ontleende aan de burcht Magdalum. Deze burcht lag twee mijl van Kapernaüm verwijderd. Als we dan ook nog weten dat Maria Magdalena het beeld is van ons aller ziel, wordt duidelijk dat in de genezing van Maria Magdalena de toekomstige genezing van ons aller ziel wordt uitgebeeld.

Maria Magdalena wordt gezien als dochter van Sophia. Sophia wordt vaak vertaald als Wijsheid. Is het Wijsheid of zijn het Woorden die ons aanzetten tot het zuiverende gesprek en hoe staat dit in relatie tot de dialoog. Proloog, Dialoog, Wijsheid en het Woord – ze beogen het wilsaspect van onze ziel wakker te roepen en anders te gaan leven en te gaan denken.  In het schilderij schilderij van Piero di Cosimo, 1490-1495  bevindt zich in de Galleria Nazionale d’Arte Antica van Palazzo Barberini te Rome kunnen we haar herkennen aan het attribuut: de Kruik en aan de kleuren rood-wit-blauw-geel en groen!

Waar anders kunnen we de dialoog beoefenen dan in de relatie met de kleuren die de dag, de mens en de synchroniciteit meten kan? Onder de afbeelding kun je verder lezen over wat een dialoog nu eigenlijk is en beoogt……

In onderstaande regels, geschreven door Kees Voorberg, vond ik de herkenning van wat dialoog eigenlijk is. Met toestemming mocht ik dit hier plaatsen en vanzelf met link = bronvermelding: https://keesvoorberg.nl

Een dialoog is een gesprek tussen mensen die zichzelf en elkaar serieus nemen
In een dialoog is er ruimte voor alles wat van belang is
In een dialoog luisteren mensen naar zichzelf en naar elkaar
Stilte is de bron van de dialoog

Een dialoog is een onderzoek naar waarheid
Soms begint een dialoog omdat er een probleem is
In een dialoog worden geen oplossingen voor problemen bedacht
In een dialoog worden de sluiers weggenomen die de oplossingen aan het oog onttrekken

Een dialoog is niet een efficiëntere manier om te vergaderen
In een dialoog openen de deelnemers hun hart voor zichzelf en voor elkaar
In een dialoog ontstaat creativiteit
Door een dialoog wordt verbondenheid voelbaar

Een dialoog is niet bedoeld om ervan te leren
Toch leer je heel veel in een dialoog
Maar wat je leert kun je niet vasthouden
Soms houdt het jou vast

Voor een dialoog is openheid nodig
Openheid betekent dat je bereid bent los te laten wat je denkt te weten
Er is altijd nog meer los te laten
Met alles wat je loslaat ontstaat er ruimte voor meer liefde, waarheid en verbondenheid

Dialoog is geen analyse
Dialoog is geen logica
Dialoog is niet om het leven makkelijker te maken
Dialoog is niet om het samenleven makkelijker te maken

Dialoog is ontregelend
Dialoog is verrijkend
Dialoog maakt je soms aan het huilen en soms aan het lachen
Dialoog kan altijd doorgaan
De uitkomst van een dialoog is onvoorspelbaar

 

Ik hoop van harte dat we gaan leren hoe we de onderlinge verschillen kunnen gaan benutten en er nu een tijd van dialoog gaat aanbreken en we ons gaan inzetten voor het weven van een nieuw netwerk. Een netwerk gebaseerd op werken aan WereldVrede voor mineraal, plant, dier, mens en engel… 

Kennis maak je met elkaar

© Joke-fluisteralsjeblieft 2021