Voor de toekomst van de mensheid is het essentieel ons te realiseren dat we geestelijke wezens zijn. We dragen een lichtlichaam in ons, dat in het dagelijks leven en door innerlijk werk ontwikkeld kan worden. Wat is een lichtlichaam eigenlijk?

Het lichtlichaam kent vele namen en wordt in andere tradities droomlichaam genoemd, de aura, het energielichaam, het Opstandingslichaam of het fantoomlichaam. Rudolf Steiner vertelde dat de Zonnegeest als geestelijk wezen het lichtlichaam van de Logos is. Dat is de grondbetekenis van ‘Verlichting’ en heeft met het verwarmende denken, willen en voelen te maken, vandaar ook dat wel gesproken wordt over het Regenboog lichaam. Het droomlichaam was ook al bekend bij sjamanen. Volgens het sjamanisme wordt ziekte en gezondheid bepaald door de staat waarin het droomlichaam zich verkeert. Sjamanen passen in de rol van de wounded healer en het werken met dromen.

Het beeld van een lichtgewaad of het gouden bruiloftskleed was bij vroegchristelijke gnostici bekend. In de tijd na de Middeleeuwen, de renaissance (letterlijk: wedergeboorte) zien we in de kunst verbeeldingen van het lichtlichaam. Bijvoorbeeld door Rembrandt die bij de opstanding het beeld van Jezus schilderde in een wit gewaad en vaak ook als tuinman. Maria Magdalena mocht hem nog niet aanraken. Het was nog te teer, te broos….feitelijk net zoals een vlinder die uit de cocon kruipt niet aangeraakt mag worden.

De katharen beschreven het proces van transformatie van het stoffelijk lichaam in het lichtlichaam als de metamorfose van rups tot vlinder. Het toebereiden van het lichtlichaam ofwel het vervaardigen van de steen der wijzen, zoals de alchemisten het noemden, heeft te maken met een innerlijk proces.

Alfa en Omega

In de bewaard gebleven liederen van troubadours is sprake van een lichtgewaad en ook dat elk mens zich zo’n lichtkleed kan verwerven als hij of zij geduldig verder weeft met denken – voelen en willen, de krachten in de ziel. Het moet draad voor draad geweven worden in bewust Zijn. 

In de beeldtaal gaat dit over de rups die zich ontpoppen gaat tot een vlinder; een kristallijnen hemelziel oftewel het fysieke lichaam heeft een spiegelfunctie voor het IK. De belangrijkste functie van het lichtlichaam is dat het de drager is van het IK, van de Ik-organisatie.

In het tijdperk van de Waterman, waarin alles onthuld wordt wat verborgen is en de kruik van de Waterman kwistig het levende water van de gnosis uitschenkt in de hoofden en harten van hen die ontvankelijk zijn, is voor velen het pad van innerlijke bevrijding mogelijk geworden. Dit pad leidt tot realisatie van het ultieme doel van een lange evolutie: het onsterfelijke lichtlichaam.

Wellicht begrijp je nu de header van deze website: de libelle staat symbool voor communicatie via dromen, alertheid, illusies doorbreken, verandering (transformaties) en is het partnerdier van IxChell. 

‘Werken met kleine dromen is een goede manier om jezelf tot op de draad te leren kennen, het zijn spiegels waar je doorheen kunt. Je kunt je zelfkennis ermee vergroten en kwaliteiten van jezelf leren zien die je tot dusver nog niet ziet en je verwonderen over de grootsheid van Al-Wat-Is.

‘De mens is hier maar voor één doel: het ontwikkelen van de Liefde.’

I am the Weaver, the spinner, the measurer, the cutter.                                                                                                                                  I I am the conscious Dreamer, Dreaming the Dream.

The Dream Weaver is able to rise above the appearance and see the greater patterns that are playing out and chooses those that connect rather than separate. Which threads (beliefs) are based in love and which ones are based in fear?

It is time to WAKE UP!