Doorheen de vele woorden zijn je eigen beelden het werkmateriaal. Wie een stap verder durft te gaan reikt uit naar een biografisch gesprek. Het gesprek aangaan met hulp van vragen is vanzelf ook onder woorden brengen wat je misschien wel nooit woorden gegeven hebt. In een biografisch gesprek is het uitgangspunt: ik ben datgene wat ik geworden ben, maar moet je eigenlijk zeggen: ik ben datgene wat ik nog niet ben.

Overweeg je contact met mij op te nemen dan nodig ik je uit alvast zelf op onderzoek uit te gaan in welke levensfase jouw vragen wonen. Misschien heb je steun aan een foto of een symbolisch beeld uit die tijd en lukt het je zo beter iets op te schrijven over wat je bezig houdt.

Mijn eigen rol in het (mail) gesprek met jou mag je klankbord noemen. Een klankbord hoort de fluisterwoorden en geeft deze vragenderwijs terug op een manier waarop je op je eigen manier verder kunt met je verhaal.

Je kunt me bereiken via   joke.fluisteralsjeblieft@gmail.com (klik op de link)

Wil je de artikelen niet meer ontvangen, dien je zelf hiervoor maatregelen te nemen…..kijk ook af en toe eens of ze niet in je spambox verdwenen zijn……

disclaimer:

Soms worden artikelen gepubliceerd op andere websites of in de soc. media. Dit kan suggereren dat het onderschreven wordt, vaker blijkt dat er gebruik van gemaakt wordt in dienst van eigen doelstellingen.  Elke creatieve verwerking is prachtig, belangrijk is dat je dit dan doet onder je eigen naam en er zelf voor staat en tenminste een link naar mijn website erbij meegeef! Het is niet toegestaan artikelen te kopiëren en verder te delen zonder toestemming.

Zeker nu, sinds 25 mei 2018 de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing is, adviseer ik je nadrukkelijk enkel gebruik te maken van  een link waarin de naar de website of naar een artikel verwijst in het besef dat het geen tijdsberichten zijn. Het zijn werkdocumenten waar je zelf mee aan de slag mag gaan. De afbeeldingen erbij zoek ik zorgvuldig uit. Zie je desondanks een afbeelding die van jou is, laat het me weten dan vermeld ik meteen je naam erbij of verwijder ik deze direct als jij dat liever hebt.

Mijn werkwijze is vrij van confrontatie-technieken of feedback methoden, oordelen en veroordelen. Dat wat bij ieder in het eigen hart en ziel leeft, wordt gerespecteerd. Het elkaar aanreiken van andere of nieuwe zienswijzen gebeurt altijd in kwetsbaarheid, volkomen vrijheid en zonder de drang van overtuigen, het menen de waarheid te bezitten of door ongevraagde adviezen.