Van kind af aan groeien we op met verhalen en raken vertrouwd met die verhalen. Sprookjes en sagen en later avonturen (uit andere culturen) en misschien ook mythologieën. Verhalen zijn immers van alle eeuwen en alle culturen. Verhalen liggen diep verankerd in de mensheid en vertellen ons het verhaal van mens en aarde door de tijden heen. 

Biografiewerk is vooral leren van het eigen leven en ‘op verhaal komen’ 

Verhalen die de levensloop van mensen beschrijven, zijn wel heel bijzondere verhalen. Allereerst vertellen ze over ons wel en wee. Onze specifieke afkomst, ons verleden, maar vooral van de tijd en cultuur waarin je leeft. Verhalen kun je vertellen, maar ook schrijven. Een dagboek, een brief en ook het autobiografisch schrijven is al heel lang een manier inzicht te vinden in hoe we naar ons verhaal kunnen leren kijken. De aaneen geweven levensverhalen (net als een spin haar draden weeft)  vormen onze levensloop, onze biografie. Letterlijk betekent biografie levenstekening. Het zijn tekenen van een universeel oerbeeld in onze biografie. 

Wat tekent jou leven en wat geeft jouw leven
betekenis. Welk verhaal vertel jij? 

Om hierbij daadwerkelijk op verhaal te komen vind je hier een schrijftip. Dit kun je op jouw tijd en jouw manier aangaan. Thuis of op een picknick tafel met een flesje water erbij nadat je een rondje hebt gefietst of gewandeld. In de ochtend, in de middag of in de avond. 

Het je openen voor het biografisch leren en werken brengt alle zelfverzonnen verhalen terug naar de oorspronkelijke eenvoud en oefent recht te doen aan je eigen levensverhaal.

In het biografisch leren en werken is het bezit van diepzinnige inzichten niet zo belangrijk. Je leert van je eigen leven door het verhaal bewust aan jezelf taal te geven. Het schrijven of tekenen helpt je ordenen, een fotoboek erbij brengt herinneringen op gang waardoor je verleden oplicht en je door bewustwording anders verder gaat.

Bewuster worden én je vrij maken van niet meer dienende patronen en gewoonten in je eigen levensverhaal opent een nieuwe weg. Interesses nemen toe. Je komt meer en meer ‘op verhaal’ en dat ga je merken in je persoonlijke contacten.

Het pad van inter-zijn is een pad van harmonie met moeder en zuster aarde. Het pad dat als uitgangspunt heeft: ‘Ik ben omdat de natuur is en omdat zij is ben ik’. 

© Joke – fluisteralsjeblieft  2009-2023