Steeds meer mensen zijn geïnteresseerd in de eigen biografie of levensloop en de wat ik noem de voorouderlijke lijnen en/of het maken van een levensboek met foto’s die helpen herinneren. Het mooie daarbij is dat we zo kunnen ontdekken dat ons leven in ritmes verloopt. Volgens de Maya traditie functioneert de mens in cycli van 13. Astrologen beschrijven een cyclus van 6 – en Antroposofen van 7 jaar. Daarbij kijkt de astrologie naar de huizen, antroposofie naar de gelaagdheid van denken-voelen-willen en de Maya-astrologie naar de tonen. Samen bieden zij een boeiend inzicht in onze levensloop. De basis van biografiewerk vormt de studie naar algemene wetmatigheden van de lichamelijke, psychische en geestelijke ontwikkeling, naast individuele gebeurtenissen en constellaties van het lot.

Bewustwording is herinneren, het kosmisch ABC ontsluieren.

De zin van biografiewerk is het leven-zelf als ontwikkelingsgang te ontdekken en te leren, het be-amen, van menselijke relaties die je ahw zijn toevertrouwd. De term ‘tijdgenoten’ staat hier symbool voor en de mysterieuze regie. We leven in een tijd met immense vrijheid. Een vrijheid die veel van onze voorouders-die-wij-soms-ook-zelf-waren niet kenden. Wij hebben wél de vrijheid ons kosmisch erfgoed te gaan herinneren zonder ons middelpunt te verliezen. De reis van blijf-van-mijn-lijf is een reis naar blijf-in-je-lijf en niet-oordelend te leven. Soms mogen we daarvoor knopen leren ontwarren en de rode draad ontdekken die ons eigen potentieel ontvouwd. Wat is er fijner dan je eigen energie leven en meer en meer wakker jeZelf activeren, zelfstandig worden en in staat vrije relaties met andere mensen op te bouwen…?

Iedere voorouder is drager van een specifieke kracht, een specifiek talent of een ander geschenk. In Indiaanse culturen ‘medicijn’ genaamd, dat niet alleen de mooie, fijne dingen omvat maar ook, of misschien wel juist, de moeilijkheden. De oorspronkelijke tradities van inheemse volken zaten vol ceremonies en rituelen die voor heling zorgden. Dat is zo heel anders dan de manier waarop wij leven. Wij zijn verleerd om bij onszelf te rade te gaan, een time-out te nemen als het leven erom vraagt of om aandacht te schenken aan dromen en de betekenis te zien van situaties waarin het leven ons brengt en zo onze (klein)kinderen het geschenk kunnen meegeven van jouw specifieke kracht of talent.

De ziel kent alleen heelheid en trekt aan wat werd afgesplitst

alle antwoorden op vragen liggen in je eigen biografie en Tzolkin helpt je herinneren; immers ook al je reisgenoten maken deel uit van de zonnen in jouw zonnen-horoscoop en komen precies op tijd tot leven. Wat mag je leren, welke richting wijst het en hoe schep je de vrijheid elkaar écht te zien?

Als je goed kijkt ontdek je dat alle tradities beschrijven dat onze levensloop in twee grotere fasen verloopt. In de eerste helft van ons leven trainen en begrijpen we de taal van ons lichaam en in de tweede helft van ons leven trainen en leren we de geest begrijpen en in onszelf tot ontwikkeling te brengen. Materie is even heilig als de geest.Bewustzijn ontwikkelen voor ons mens-zijn kunnen we alleen als we ons zelf eerst leren kennen. Daarbij komen we ons zelf tegen in al onze onvolmaaktheid. De weg van Godin Natura naar de nieuwe Sophia is lang, zolang als de mensheid en de wereld ontwikkeling.

Met symbool-psychologie leer je je eigen energie, je eigenheid, her-kennen en het stimuleert om je eigen onderscheidingsvermogen te ontwikkelen op jouw persoonlijke weg naar denken met je hart. Een holistisch of hogere vorm van het denken dan het bewuste hersendenken; alleen dan kunnen we écht leren kijken door de ogen van de ander en compassie beoefenen.

Een zonnen-horoscoop biedt inzicht in de weg die jij gaat om het hart te kunnen openen:

* De kleine versie van een zonnen horoscoop kost je 25 euro, de grote versie 85 euro –

Biografie-werk nodigt ons uit om op het eigen leven terug te kijken om (al is het maar een klein beetje) te leren begrijpen waarom ons leven ging, zoals het ging en welke keuzes we bij afslagen hebben genomen. En bovendien kun je op eenvoudige wijze elke verjaardag bekijken waar we het dan komende jaar het best op in kunnen zetten. Je verjaardag is altijd de dag waarop nieuwe energie bij je ingespeeld wordt immers.

Alles is energie en informatie en wil ons helpen onze ontwikkeling bewuster ter hand te nemen en zal zeker ons zelfsturend vermogen versterken bij het integreren van het lichaam met spirit. Van groot belang is dat je beseft dat de energie van je geboortedag of je sterrenbeeld je startpunt is, maar niet bent!

Het meest menselijke kunstwerk is de individuele biografie
B. Lievegoed

Je kunt me persoonlijk bereiken   joke.fluisteralsjeblieft@gmail.com (klik op de link!) en bent uitgenodigd inhoudelijk te reageren onder de artikelen die regelmatig online gaan gebaseerd op de universele wijsheid en wetmatigheden van de Maya-kalender in dienst van jouw biografie.

© Joke – fluisteralsjeblieft  2009-2018