Het meest menselijke kunstwerk is de individuele biografie
B. Lievegoed

Ons leven verloopt in ritmes

Steeds meer mensen zijn geïnteresseerd in de eigen biografie of levensloop en de wat ik noem de voorouderlijke lijnen en/of het maken van een levensboek met foto’s die helpen herinneren. Het mooie daarbij is dat we zo kunnen ontdekken dat ons leven in ritmes verloopt. Als wij het gevoel voor ritme ontwikkelen kunnen we inzicht vinden in de rode draad van ons leven en het weef patroon gaan zien. Anders gezegd: alle antwoorden op vragen liggen in je eigen biografie.

Net als elke relatie kent ook ons eigen leven eigen wetmatigheden waarin we een bepaalde opdracht mogen vervullen. Door te weten in welke fase je aangekomen bent kun je je gemakkelijker afstemmen op je opdracht, ook kun je al terugkijkend ontdekken waar je afgeweken bent. Juist die afwijkingen laten ons zien waar en op welke wijze ons IK, dat in het verborgene leiding geeft aan ons leven, heeft ingegrepen in onze ontwikkeling. (zie ook de categorie levensboom voor meer inzicht) Zelfkennis maakt zichtbaar hoe je verleden doorklinkt in het heden…

Volgens de Maya traditie functioneert de mens in cycli van 13. Astrologen beschrijven een cyclus van 6 en antroposofen van 7 jaar. Welke traditie je ook aanspreekt, allemaal beschrijven ze onze levensloop in twee grotere fasen. In de eerste helft van ons leven trainen en begrijpen we de taal van ons lichaam en in de tweede helft van ons leven trainen en leren we de geest begrijpen en in onszelf tot ontwikkeling te brengen. Materie is even heilig als de geest.

We leven in een tijd met immense vrijheid. Een vrijheid die veel van onze voorouders-die-wij-soms-ook-zelf-waren niet kenden. Wij hebben wél de vrijheid en de keus om knopen te gaan ontwarren. Alles wat onze voorouders doorleefd hebben, geven zij energetisch ook weer door. Wie samenhangen gaat ontdekken in oude, onaffe familiaire gebeurtenissen met huidige levenssituaties, heeft een groot voordeel. Hij/Zij kan de punten aan elkaar gaan verbinden. Want ieder geslacht kent zijn unieke gebeurtenissen, en jij-die-steeds-bewuster wordt, mag er je eigen licht op laten schijnen.

Een oud indiaans gezegde luidt: Als je je voorouders niet kent, ben je stuurloos. Inheemse volken benadrukken het belang van gezonde verbindingen met onze ancestors, de voorouderlijke familielijnen of stamboom-verwanten. “De wind zelf zie je niet, maar je ziet wel het gras bewegen’. Zo is het ook met de familieziel. Het is iets on-zichtbaars, maar de effecten ervan kun je wel waar- nemen, zegt de sjamaan en een Afrikaans gezegde is: We staan op de schouders van onze voorouders…. Ieder voorouder is drager van een specifieke kracht, een specifiek talent of een ander geschenk. In Indiaanse culturen ‘medicijn’ genaamd, dat niet alleen de mooie, fijne dingen omvat maar ook, of misschien wel juist, de moeilijkheden. De oorspronkelijke tradities van inheemse volken zaten vol ceremonies en rituelen die voor heling zorgden. Dat is zo heel anders dan de manier waarop wij leven. Wij zijn verleerd om bij onszelf te rade te gaan, een time-out te nemen als het leven erom vraagt of om aandacht te schenken aan dromen en de betekenis te zien van situaties waarin het leven ons brengt. Kortom: het is altijd uit het vrouwelijke dat het nieuwe wordt geboren.

Biografiewerk nodigt ons uit om op het eigen leven terug te kijken om (al is het maar een klein beetje) te leren begrijpen waarom ons leven ging, zoals het ging en welke keuzes we bij afslagen hebben genomen. De Maya wisten dat Venus vier fasen doorliep en in verband mocht worden gebracht met de in de 260-daagse kalender (Tzolkin) geassocieerde godheden. Zelf heb ik daar jarenlang mee gewerkt en geëxperimenteerd en ik voel dat ik de eerste stappen mag gaan zetten dit ook aan te bieden aan jou. Het lijkt me fijn om dit verder te brengen samen met jou, vandaar dat ik wel een opzet voor je maak, maar vooral in onderling contact gaan onderzoeken hoe we het lichaam kunnen integreren met spirit in het licht van de 4×13 fasen van Venus.  Het kan ons helpen onze ontwikkeling bewuster ter hand te nemen en zal zeker ons zelfsturend vermogen versterken.

* De kleine versie van een zonnen horoscoop kost je 25 euro, de grote versie 85 euro

Bewustzijn ontwikkelen voor ons mens-zijn kunnen we alleen als we ons zelf eerst leren kennen. Daarbij komen we ons zelf tegen in al onze onvolmaaktheid. De weg van Godin Natura naar de nieuwe Sophia is lang, zolang als de mensheid en de wereld ontwikkeling.

het vrouwelijke luistert en antwoord, het mannelijke vertaalt wat het hoort. Wanneer dit oerveld in trilling komt, maakt het geluid en kom je in contact met het bronveld dat nog altijd in je doortrilt…..fluisteralsjeblieft…

Je kunt me persoonlijk bereiken   joke.fluisteralsjeblieft@gmail.com (klik op de link!) en bent uitgenodigd inhoudelijk te reageren onder de artikelen die regelmatig online gaan.

© Joke – fluisteralsjeblieft  2009-2018