Gnosis betekent eenvoudigweg ‘weten’ – innerlijk weten. Het woord is afkomstig van het Griekse ‘gnosis’, dat kennis of inzicht betekent –  kennis van het hart.  De uitspraak ‘gnosis is de kennis van het hart’ komt uit het Oude Egypte. Daar wist men veel van de kennis van het hart, afgeleide daarvan is de kennis van het hart in andere oude culturen verspreid over de wereld als de Maya’s.  In oude culturen is het hart de zetel van de ziel. Daarna kwam een tijdsperiode waarin het denken ontwikkelt werd en inmiddels leven we in een tijdperk waarin het hoofd geïntegreerd raakt met het hart. Vandaar dat we, met alle wijsheid die in ons is opgedaan, nu mogen beginnen met wat wel het denken met je hart wordt genoemd. Een nieuwe ontwikkeling dus….

 

Gnosis is universeel en als zodanig niet aan tijd, volk of ras gebonden. Gnosis betekent ‘inzicht’, ‘kennis’. Inzicht in de totale samenhang en eenheid van alle dingen, in het wezen van God, de kosmos en de mens. Gnosis is een Grieks woord voor kennis uit het hart, een intuïtief proces naar groeiend zelfinzicht.  Daartoe is het ‘ken jezelf’ van belang  én wat wij in ons dagelijks leven kunnen doen aan innerlijk werk om ons eigen lichtlichaam te herstellen. Het bewust worden van ons denken-voelen-willen – Fysiek, Etherisch, Astraal(ziel) en Mentaal. De 4 energie lichamen.

 

Een andere manier van kijken is die volgens de vier elementen. Een indeling van de natuur die al in de Griekse tijd werd gebruikt. Op basis van de vier kleuren in jouw geboortegolf kun je de vier elementen onderscheiden:  aarde, water (of vloeistof), lucht en vuur (of warmte). De vier elementen maken je er opmerkzaam op dat je de wereld op verschillende manieren kunt waarnemen, namelijk als vaste vorm, als stroming, als karakteristiek en als impuls.

Door via gnosis het manifesteren van het Ware, Goede en Schone na te streven, kan de mens opnieuw zin- en betekenisgeving ervaren – als individu en als wereldburger.

De vijfpuntige ster is sinds onheuglijke tijden als gnostiek symbool gebruikt en is volgens mij het symbool van Venus en het getal vijf. Al dansende verbeeldt zij de Heilige Geometrie.  In Wijsheid stromingen of universele Gnosis het hart dat weet genoemd of nog mooier – de dans van het Al – waar Maria Magdalena voor staat als de geliefde metgezellin van Jezus en de moeder van de engelen. . Sommigen noemen haar in hun teksten ‘Sophia’ of de ‘Kenner van het Al’. Doorheen mijn artikelen kun je zicht krijgen op deze Sophia of de Grote Moeder maar ook kun je een indruk krijgen van wat Tzolkin voor jou kan betekenen. Zoek de jaartallen, de symbolen etc. eens op in jouw eigen geboortegolf en ontdek het leren kijken voorbij de buitenkant. Gnosis betekent eenvoudigweg ‘weten’ – maar dan van binnen, innerlijk.

© Joke – fluisteralsjeblieft 2009-2020