Innerlijke alchemie beschrijft het proces zoals we die kunnen terugvinden in alle mythologische verhalen over de hele wereld. Het leert ons Verbonden te Ademen op het pad van Belichaming. Dit proces wordt Tantra genoemd.  Bij tantra gaat het om het opheffen van de dualiteit. Tantra is een levenshouding die je opent voor een diepere betekenis van je ervaringen, waardoor je het leven meer kunt omarmen, je bewustzijn vergroten en je horizon verleggen.

Tantra betekent ‘web’ in de taal van het Oude India, het Sanskriet.

Hoewel tantra onder de Indiase naam bekendstaat, gaat het om een fenomeen dat wereldwijd bekend is geweest. Wat is tantra?

Tantra is de heilige kennis van egalitaire culturen die inzicht geeft in de correspondentie tussen macro- en microkosmos. Het zoekt balans en eenheid tussen dualiteiten op alle niveaus. In India noemt met deze manifestaties Shiva en Shakti; in China Yin en Yang en in Europa Mannelijk en Vrouwelijk. Het zijn de twee oerkrachten die door het hele universum werken en dus ook op menselijk niveau.

Tantra gaat over transformatie van energieën. Kundalini energie. Het spreekt vanzelf dat de kundalini energie vele vervormingen, taboes en vele vrijheden door de geschiedenis heen heeft doorgemaakt. Kundalini is niet hetzelfde als de seksuele energie, kundalini is ook niet alleen een vrouwelijke energie.
Ooit is het universeel gekend en beleefd!

Dit proces ! wordt innerlijke alchemie genoemd. Innerlijke alchemie maakt je bewust van geest en ziel ín het eigen lichaam; de diverse en subtiele en geïntegreerde lichamen die als lichtkleed dienen als omhulling. Klederen voor het oerlicht in het hart die de schaal, de kelk vormen van het licht. Zo buiten – Zo binnen – Zo boven – Zo beneden

Het hart in het oerfysieke lichaam is kelk- of lotusvormig en toont zich in twee dubbele driehoeken. Wanneer die in balans zijn, worden zij tot een voertuig van het IK. In deze driedimensionale ster, die in Hebreeuwse traditie de Davidster is genoemd, is ons opstandingslichaam. De oorspronkelijke godsvonk is door egoïsme en zelfzucht aangetast en functioneert niet meer…Rudolf Steiner noemt dit de eigenlijke zondeval. Het leidt tot ziekte en dood en er wordt Karma gemaakt. Het is van het grootste belang de verbinding te herstellen en bewust de polen licht en donker te eren.

Het werken met de heilige kalender van de Maya’s is hierop gericht en het proces wordt uitgedrukt in de kop van de slang die vleugels krijgt. Het hele proces komt op gang en wanneer iemand verbonden is met de aarde en een open hart heeft. In het oude India noemt met het tantra.

Het esoterisch christendom beschouwt de evangeliën als symbolische weergaven van innerlijke spirituele gebeurtenissen. Waar Maria en Martha corresponderen met de gnostieke energiestromen in de beide slangen rechts en links van het ruggenmerg, daar symboliseert hun broer Lazarus de centrale slangenvuurkolom in het ruggenmerg. De oude slang sterft en een nieuw slang herrijst. Zo wordt Lazarus door Jezus, door het licht van de ziel, ‘uit de doden opgewekt’. Uit de nieuwe slangenvuurstroom komt een nieuw astraal lichaam voort. Het is de ‘mantel der Liefde’.

© Joke – fluisteralsjeblieft 2009-2021