De 20 golven in Tzolkin omvatten elk 13 dagen die ook tonen zijn. Bewegingsenergieën of tonen zijn van betekenis bij het duiden van de energie van elke dag, in elke groeigolf en vanzelf ook in je eigen persoonlijke ontwikkelingsplan. Deze toont zich in de golf waarin jouw geboortekin woont. In ons eigen persoonlijk ontwikkelingsplan staan de tonen voor fasen in ons leven, zij geven ons het inzicht in hoe wij kunnen groeien. Vooral als je dit in verbinding brengt met de vier kleuren en de deuren naar de achterliggende kwaliteiten van de twintig zonnezegels. Dan gaan we ook ontdekken dat er eigenlijk 20 tonen zijn, waarvan er 13 in ons ontwikkelingsprogramma wonen en 7 ontbrekende tonen (naar de 20 zonnezegels). Deze zijn niet direct zichtbaar, maar hebben wel degelijk invloed op je Zielenprogramma. Zij zijn het die ‘bruggen slaan’ bij het uitstippelen van je levensweg, verbinden ons met onze blauwdruk opdat wij aan het ontwikkelen van ons persoonlijk liefdesvermogen aandacht gaan besteden. Kennelijk dragen wij allemaal, zonder daarvoor een studie of training te hebben gehad, wezenlijke informatie over onszelf, onze ouders/familie en voorgaande levens met ons mee. Daarover mag je contact met me opnemen.

 

 

Toon 1 ( Hun) is de oorsprong van creatieve kracht en toon van ontvangen.

Toon 2 (Ca) is de toon van de uitdaging; De creatieve puls begint zijn reis, worstelingen duiken op…..

Toon 3 ( Ox) we komen in beweging; door de beweging ontstaat verandering naar samenwerking.

Toon 4 ( Can) wordt ook wel zelfbestaande toon genoemd; deze toon zet je in de ruimte die zich heeft uitgestrekt in de vier windrichtingen.

Toon 5 ( Ho) de toon van het bekrachtigen

Toon 6 ( Uac) Stroom en organiseer middelen om gelijkwaardig in evenwicht te komen tussen de polaire krachten.

Toon 7 ( Uc) Uc is het punt waar verleden en toekomst bij elkaar komen.                                                                                                                                    Resoneer – deze deur (je nek) tussen de twee werelden geest en lichaam schept harmonie in de natuur.

Toon 8 (Vaxac) wordt de galactische toon genoemd en brengt ons in een nieuwe fase door evenwicht aan te brengen.                                                              De heiligheid van acht is de lemniscaat.

Toon 9 (Bolon) is de toon van de intentie.

Toon 10 ( Lahun) is de toon van manifestatie. Toon 10 is de planetaire toon en de versterking van toon 5.

Toon 11 ( Hun Lahun) is de spectrale toon – de energie zet zich in om af te pellen en tot de essentie te komen,  deze toon van bevrijding brengt dissonantie.

Toon 12 (Ca Lahun) is de toon van het begrijpen; Bij toon 12 heeft Het Licht het kristallijnen hart van de aarde bereikt, het Licht is doorgedrongen tot in de kern van de materie; toon 12 is de Kristallijnen toon.

Toon 13 (Ox Lahun) is de kosmische toon.

 

In ons fysieke lichaam wordt het heilige getal 13 vertegenwoordigt door de 13 belangrijkste lichaamsgewrichten die ons in staat stellen te bewegen: de nek, de schouders, de ellebogen, de polsgewrichten, heupen, knieën en enkels. De fysieke werkelijkheid is niet zo solide als vaak gedacht wordt of zo onbuigzaam als het lijkt. De realiteit van onze toekomst is veranderbaar. Door inzicht te vinden in ons klachtenpatroon kunnen we onze opvattingen en instellingen aan een onderzoek onderwerpen, ons verzet begrijpen waardoor we ontvankelijker mee gaan werken met de trilling van de dag.