De Tzolkin is een spiraal die bestaat uit meerdere spiralen en elk een eigen beweging vormen.

De kleinste spiraal binnen de Tzolkin is de spiraal van de vier kleuren die de vier elementen vertegenwoordigen. Elke kleurencyclus in de Tzolkin heeft dezelfde volgorde van 4 kleuren. Na rode dag komt de witte, dan de blauwe en vervolgens de gele kleur om daarna weer op met rood opnieuw te beginnen. Dat is ook het principe van de groeigolven en van de wijze waarop wij ons ontwikkelen naar meer bewustwording. Belangrijk daarbij is dat je kennis hebt van de energie van de dag, de groeigolf en jouw ervaringen tijdens die 13 dagen of thematisch gezien tijdens de 4×13 dagen. Wat was er gaande in jouw leven, collectief en welke mensen (synchroniciteit) kwam op jouw weg.

Elke kleur/windrichting heeft een eigen spirituele kwaliteit en een relatie met de 4 seizoenen en in jouw geboortegolf een eigen dynamiek van kleuren en getallen.

De 4 ontwikkelingsfasen van elk 13 jaar zijn: Een spirituele fase, een fysieke fase, een emotionele fase en een mentale fase, ook te zien als het ENERGIELICHAAM. Samenvattend bestaat een mens dus uit: een fysiek lichaam, een etherisch lichaam, een astraal lichaam en een IK,
waarin de Geest leeft.

Dit IK bestaat uit twee delen: enerzijds het lagere ik of EGO, dat aan het fysieke lichaam gebonden is. Anderzijds het  hogere IK dat ook wel ons hoger zelf, of ons geestelijke zelf genoemd wordt, afkomstig uit de wereld van de geest. Niet te verwarren met de twee zijden van een zonnezegel of toon; dat heeft meer relatie met je overlevingspatronen, schaduwkanten en de wijze waarop jij de omgeving verandert in het eigen onbekende gezicht…..

 

Waar de vier bekendste aartsengelen mee verbonden worden:

Uriël          Fysiek lichaam     Noorden    Zomer

Rafaël       Etherisch lichaam Westen       Lente

Gabriël     Astraal lichaam     Zuiden       Winter

Michaël    Hogere Ik             Oosten       Herfst

 

Biografiewerk omvat inzicht in de vier keer 13 fasen die twee keer in je leven een grote rol spelen:

Ieder mens wordt geboren in de zgn. spirituele fase. In deze fase wordt het fundament gelegd, je basis. Hier wordt het fundament gebouwd voor je persoonlijke groei en je persoonlijke uitdagingen waar je in dit leven je weg in mag leren vinden.  Dit doe je ook als je later weer in deze fase terugkomt. Alle onbegrepen (levens) situaties kun je begrijpen en een plek geven. Vaak zijn dit ook de jeugdtrauma’s die je nu een plek mag geven. In deze fase zit bij velen een breuk die je ergens tussen de 40 en 50 jaar weer mag oppakken. Je kunt dit herkennen aan de andere vragen die je op je weg krijgt en de antwoorden waardoor je je leven anders gaat inrichten. Voor veel mensen is dit de zgn. burn-out fase en/of begint het spirituele ontwaken is verbonden met de tonen 1, 5, 9 en 13.

Je startplek in dit leven, je geboortedag toon geeft dus aan hoelang jij in die spirituele fase bent en wanneer je in de volgende fasen mag verder groeien. Dit maakt elk mens heel uniek in het gaan van de eigen levensweg en geeft kleur aan je eigen levensvragen.

In de Fysieke fase (die volgt op de eerste (stukje) van de spirituele fase) maak je kennis met de wereld van de materie. Je gaat je materieel aarden. Je ontwikkelt je wilskracht en ratio en legt een basis voor je ego. Dit heb je nodig om jezelf te organiseren en jezelf te manifesteren in al je manieren van Zijn en is verbonden met de tonen 2, 6 en 10

In de Emotionele fase leer je een nieuwe taal, de taal van de gevoelens en de emoties.
Je gaat op eigen benen werken, wonen en relaties verkennen. En ontdekt wat verbinden is en wat de betekenis is van verbinden. In deze fase mag je het evenwicht zoeken tussen gevoel en verstand; voelen én denken is verbonden met de tonen 3, 7 en 11

In de Mentale fase, die voor iedereen in de periode tussen je 27e en 39e levensjaar valt, begint het proces van bewustwording, het spiegelen aan anderen en ga je langzaam maar zeker je grenzen verleggen. Je hebt je materieel ontwikkeld en bent klaar voor de volgende fase. De vragen over je opvoeding brengen je bij het besef dat je als kind, vanwege de afhankelijke positie, hebt aangepast en wellicht talenten van jezelf hebt moeten inleveren. In deze Mentale fase ga je het fysieke en het emotionele bij elkaar brengen. In deze fase komt veelal de bewustwording van jouw kwaliteiten op gang en ga je vragen aan het leven stellen. Klopt wat ik doe nog met wie ik werkelijk bent. Je gaat misschien grenzen verleggen en krijgt nieuwe inzichten. Kortom: je neemt het heft van je eigen leven in eigen handen; de tonen 4, 8 en 12.

Dit besef brengt je bij een grote levensles.

Wanneer je de moed hebt op eigen benen te staan, laat je je niet (meer) door anderen leiden, maar kies je bewust je eigen weg. Je neemt dan de verantwoordelijkheid voor je eigen leven op je en schuift keuzes of oorzaken niet langer af op anderen, op je ouders; je bent zelfstandig.

NB In het 26e levensjaar maak je contact met je karmische levenslessen. Je kunt dit herkennen aan de voortdurend terugkerende vragen en levenssituaties.

Bij biografiewerk bekijken we een grotere cyclus die bestaat uit 4 periodes van 13 jaar, samen 52 jaar. De tekens van je geboortegolf zijn verbonden aan de vier ontwikkelingsfasen. In de eerste 52 jaar van je leven bevindt je je 13 jaar lang binnen een van die vier fasen. Na je 52e verjaardag ga je vaak nog een aantal jaren met je spiritueel niveau door voor je weer op fysiek niveau verder gaat. Je 52e verjaardag markeert het begin van je tweede persoonlijke ontwikkelingsniveau van je leven. Deze tweede 52 jaar laat precies hetzelfde ontwikkelingsplan zien als in de eerste 52 jaar, alleen met dat verschil dat deze ontwikkeling op een hoger bewustzijnsniveau zal plaatsvinden. Het is de fase van de Elder of de Crone die wijs geworden is door levenservaring en begrijpt dat Moeder Aarde aan het transformeren is en onze steun nodig heeft.

#Meer over persoonlijke en Planetaire transformatie vanuit Maya perspectief kun je lezen door op deze link te klikken: https://www.alunajoy.com/articles.html

© fluisteralsjeblieft