In sommige kringen wordt gesproken over je galactische signatuur en je galactische verjaardag. Wat wordt daarmee bedoeld en Wat betekent galactisch? Ons Zonnestelsel draait rond een veel groter centrum wat Het Galactische Centrum genoemd wordt. In werkelijkheid is het een spiraalvormig sterrenstelsel. De woorden galactisch en galaxy komen van het Griekse galaktos (melk) of galaxias (melkachtig of ook wel ‘de melkweg’) Kennis hiervan ontvangen we door de wereld om ons heen als levende school te aanvaarden, die ons leert hoe het universum werkt.

Maya-astrologie wordt beleefd als onderzoek, inzicht en belichaming van kennis over de kosmos. De kosmos wordt gezien als een uitvloeisel van een galactische kern die het gehele melkwegstelsel bijeenhoudt. Zij leren dat als we ervoor kiezen op één lijn te willen komen met het galactische geheel, terwijl we leven op aarde, het nodig is dat we inzicht krijgen in de cyclus op basis waarvan de kosmische klok werkt. Op individuele basis begint de activering al snel al je eenmaal met de Maya Zonnen gaat werken. Je kijk op het leven en wat er gebeurd met je emotionele, fysieke, mentale en spirituele lichaam verandert en dat zal gepaard gaan met dromen waarin je les krijgt en oude herinneringen aan de oppervlakte komen.

De Maya´s waren eigenlijk niet (als de westerse astrologie) zozeer bezig met de vraag wanneer welke planeet waar staat, maar met het meten van synchroniciteit. Ze keken naar de snijpunten van de tijdcycli, ze keken hoe tijdcycli met elkaar samenliepen: Zij synchroniseerden.

Je galactische signatuur geeft dus een proces weer, een leerproces of zoals je wilt: een speelterrein, jouw tuin met de voor jou belangrijke Zonnen, tonen en kleuren in het licht van archetypische energieën. Jijzelf bent die tuin maar ook de tuinman/vrouw of hovenier en je gereedschap zijn de planeten, de elementen en de vier windrichtingen gekoppeld aan de opkomst en ondergang van wat wij de Zon noemen. De oostelijke, de noordelijke, de westelijke als de zuidelijke zonnen vormen samen de cyclus van vijf; de macht van de harmonieën.

Volgens de Maya’s zijn onze tien vingers verbonden met de sterren, de energie uit de kosmos (Vader Hemel) en zijn onze tien tenen verbonden met Moeder Aarde. Hier een beknopt overzicht: archetypen maya zonnen Zij verbinden hemel en aarde, daarvoor is handelende aanwezigheid (in beweging blijven) de enige weg die zoals je nu wellicht begrijpt valt af te lezen aan de voor jou belangrijke zonnen of de Hoeders van de vier windrichtingen op jouw zielenreis in dit leven.

Elk zonnezegel heeft een zonnige en een overlevingskant, is gekoppeld aan een toon, een planeet, chakra én een element: samengebald in symbolen die (bewustwordings) fases vertegenwoordigen en in verbinding te brengen zijn met ‘de reis van de held’ zoals Joseph Campbell ze beschreven heeft. Joseph Campbell stelde ooit vast dat er maar 1 mythologie op de wereld is, die overal anders wordt verbeeld en geïnterpreteerd, afhankelijk van de plaatselijke cultuur en omstandigheden en inzicht biedt bij overeenkomsten in alle godsdiensten, mythen, symbolen en sprookjes.

Tijdens een symbolische ervaring gaan de tegenstellingen een ‘heilig huwelijk’ met elkaar aan. In dit verband is het boeiend om een van de meest beroemde mythen in ons verhaal te betrekken, namelijk die van Pandora en haar ‘doos’, waarin, zoals je wellicht weet, de hoop
opgesloten bleef. Pandora betekent letterlijk: ‘schenkster van alle gaven’ en bedoeld wordt de Grote Moedergodin, die we zo veelvuldig tegenkomen in de vele overblijfselen uit de Prehistorie en vele namen heeft ontvangen en bij de Maya weerspiegeld wordt in de frequenties van de getallen 13 en 20 – het vierkant in de cirkel – wat Hunab k’u wordt genoemd.