Volgens vele oude volkeren schuilt achter Geometrie het mysterie van de schepping. Geometrie wordt ook wel de ‘Taal van het Licht’ genoemd en heeft te maken met al het leven hier op aarde. De meest bekende en allesomvattende vorm van geometrie begint bij het patroon dat bekendstaat als de ‘Flower of Life’. Dit patroon is al 6000 jaar oud, waarbij negentien overlappende cirkels en gelijkzijdige driehoeken door elkaar verweven zijn. Dit maakt de Heilige Geometrie tot de universele taal ofwel de taal van de ziel.

Alles is getal, zei Plato. De oude Grieken hadden van de Egyptenaren veel over vormen en getallen geleerd. Immers in alle door de Gnosis geïnspireerde tradities spelen getallen een belangrijke symbolische rol.

De traditionele Maya hielden de heilige getallen bij met behulp van een streepjes-en-punt code. Een punt staat voor 1, een streepje voor 5.

De 13 getallen bieden een plattegrond van de creatieve puls van het universum en een gedetailleerd inzicht geeft in het scheppingsproces. Pythagoras ontdekte dat alles in de Kosmos in verhouding was met getallen. De verhouding tussen deze getallen noemde hij harmonie.De harmonie der sferen is een gedachte van hem en werd ook in de muziek aangetroffen. Zo ontstond onze muziek en haar verhoudingen in de ons bekende toonladders. Je kunt deze getallen het best beschouwen als energie, geheugen, mogelijkheid en intentie – in Tzolkin wordt de energie die gecreëerd wordt door de 13 heilige getallen verbonden met de 13 hoofd-gewrichten in ons lichaam. Klachten tonen aan dat er die dag/dagen geen resonantie plaatsvindt en dit nodigt uit je opnieuw te verbinden met de energie van beweging.

Het heilige getal 13 verwijst naar hogere dimensies; het getal 13 trekt de cirkel waarvoor het getal 12 symbool staat in een verticaal gerichte spiraal. Het getal 12 is de kristallen toon; bij toon 12 heeft het Licht het kristallijne hart van de aarde bereikt, het aardehartkristal, de kern van de materie is letterlijk uitgekristalliseerd. Het zijn de twaalf apostelen, de twaalf ridders van de Ronde Tafel, de twaalf astrologische sterrenbeelden en de twaalf heilige nachten waarin dromen wegwijzers bieden voor elk van de twaalf maanden die volgen.

Geometrie en getallen zijn heilig, omdat ze deel uitmaken van de verborgen orde achter de schepping.

De getallen 1 tot en met 13 vertegenwoordigen ieder op zichzelf een specifieke betekenis voor jouw eigen persoonlijk ontwikkelingsproces naar bewustwording. De energie van iedere dag is verbonden is verbonden aan een getal die je in relatie mag brengen met jouw Geboortegolf om de betekenis van deze energie voor jou te duiden.

 

De 13 tonen

Toon 1 ( Hun) is de toon van ontvangen.
De oorsprong van de creatieve kracht ligt in de mogelijkheid om vorm te creëren ; Elke creatie begint met een idee of impuls, noodzakelijk om het doel (toon 13) te kunnen halen. Stel je doel vast vanuit de verbinding met de Aarde en de Bron en je trekt als een magneet, alle energie en middelen naar je toe die nodig zijn om jouw gekozen doel te verwezenlijken.

Toon 2 (Ca) is de toon van de uitdaging; De creatieve puls begint zijn reis, worstelingen duiken op…..

wat je op toon 1 ontving valt vandaag in twee uiteen – polariteiten (donker/licht) scheppen creativiteit vanwege de wrijving die ontstaan is. de krachten van de Zon brengen herinneringen aan de Bron, voeden het innerlijk (ge)weten en groei in bewustwordingsprocessen.
De uitdaging is om tot een stabilisering van de NU actieve polariteit binnenin jezelf te komen door deze groeigolf daarvoor te benutten. Je wordt uitgenodigd de balans te (gaan) vinden in tegenstellingen, als noord/zuid, yin/yang of mannelijk/vrouwelijk. In de dualiteit wonen de obstakels die je van vertrouwen en verbinding afhouden.

Toon 3 ( Ox) we komen in beweging; door de beweging ontstaat verandering naar samenwerking. Sta open voor de mogelijkheden en wordt deel van de oplossing.
Het heilige symbool is de cirkel – De toon 3, die op toon 2 volgt, wordt ookwel een electrische toon genoemd; dit staat symbool voor de ontsnapping uit de dualiteit die ontstond bij toon 2.

Toon 4 ( Can) is de zelfbestaande toon – de toon van ordenen of definiëren van een aktieplan; ordenen helpt om de grenzen te vinden. Ken je eigen maat, grenzen en ritme en sta heroverwegingen toe.
Het heilige symbool is het vierkant.  Toon 4 ( Can) wordt ook wel zelfbestaande toon genoemd; deze toon zet je in de ruimte die zich heeft uitgestrekt in de vier windrichtingen. Sta heroverwegingen toe…..De vorm heet een tetraeder, tetra = vier, het getal van de materie.

Toon 5 ( Ho) de toon van het bekrachtigen, sta achter jezelf en onderzoek hoe je uitstraling op anderen overkomt als beweging naar meer échte en wezenlijke verbinding met het leven en met elkaar. Het getal vijf is de mens: de vijf zintuigen, de vijf vingers aan elke hand en tenen aan elke voet. Wanneer de mens staat met zijn hoofd opgericht, benen en armen gespreid – zien we dat de vijf uiteinden een pentagram vormen. De toon die op toon 4 volgt wordt ook wel een boventoon genoemd. Na toon 4 waarin de vier windrichtingen (van een golf) zijn ‘neergezet’, bereikt het licht opnieuw de gele windrichting, maar nu met hernieuwde kracht.

Toon 6 ( Uac) Stroom en organiseer middelen om gelijkwaardig in evenwicht te komen tussen de polaire krachten. De beweging die door toon 5 is beklemtoond krijgt een plaats in de tijd en wordt door toon 6 opnieuw vastgelegd waardoor er een ritme ontstaat. Toon 6 is de ritmische toon. Het enige blijvende is de verandering van binnen naar buiten en de mogelijkheid om respons te geven.

Toon 7 ( Uc) Uc is het punt waar verleden en toekomst bij elkaar komen. Resoneer – deze deur tussen de twee werelden geest en lichaam schept harmonie in de natuur. Spreek uit wat er door je heen gaat.

De zeven is in oude culturen een heilig getal, de zeven is immers opgebouwd uit de drie (these, antithese, synthese) en de vier (moeder, vader, dochter, zoon) In oude tijden staan de zeven zusters oftewel de Pleiaden aan de nachtelijke hemel gegroepeerd rondom de grote beer, zij zouden de as van de wereld bewaken. De zeven priesteressen die duiven worden genoemd (‘pleiaden’ is Grieks voor zwerm duiven) orakelen in hun tempels verspreid over de antieke wereld. Ook Moeder Maria wordt duif genoemd, wat zou kunnen duiden op haar status als priesteres.

Toon 8 (Vaxac) wordt de galactische toon genoemd; de geest verbindt zich met een fysieke vorm waardoor evenwicht gevonden kan worden.
Toon acht is de verdubbeling van toon 4, maar ook zeven plus een; toon 8 brengt ons in een nieuwe fase door evenwicht aan te brengen met het thema van de voorgaande golf of in jouw eigen leven: breng in harmonie met jouw grip op de werkelijkheid.

Toon 9 (Bolon) is de toon van de intentie. Bij toon 9, de Solaire Toon, zijn we weer terug bij dezelfde windrichting als de eerste toon. Er is nu besef dat alles onderling is verbonden en dat de kosmische ketting van gebeurtenissen en ervaringen creëert wat we nu zijn. De intentie begint rijp te worden; wat vraagt de kosmos aan jou om te volbrengen?

Toon 10 ( Lahun) is de toon van manifestatie; onderzoek je intentie: dient jouw verlangen het hoogste doel en staat je verlangen op één lijn met je ware bestemming? Luister naar de subtiele berichten van je lichaam.

Het idee of de mogelijkheid (dag 1) verbindt zich met je intentie (dag 9) en krijgt gestalte in een fysieke of tastbare vorm om je visie te realiseren. Wij mensen hebben twee handen met elk vijf vingers, opgeteld wordt dat 10; het getal van het mannelijke én het vrouwelijke. Er zijn ook 2 voeten en 10 tenen –  Wie zich losgemaakt heeft van het vertrouwde weten, wat op die dag aan de orde was kan merken dat nu de twee werelden – geest en lichaam – bij elkaar kunnen komen.  Tien is de samensmelting van 1 met 0, de schepping.

Toon 11 ( Hun Lahun) is de spectrale toon – de energie zet zich in om af te pellen en tot de essentie te komen – je bewustzijn verruimd zich naar een wijder perspectief – deze toon van bevrijding brengt dissonantie; breng orde in jouw chaos en integreer. Nieuwe inzichten komen tevoorschijn.

Toon 12 (Ca Lahun) is de toon van het begrijpen; Bij toon 12 heeft Het Licht het kristallijnen hart van de aarde bereikt, het Licht is doorgedrongen tot in de kern van de materie; toon 12 is de Kristallijnen toon. Door ervaringen uit te wisselen krijgt ‘begrijpen’ gestalte. Archetypisch vertegenwoordigt het getal 12 de dierenriem cq de 12 discipelen. In het midden van de 12 stond Jezus, het centrum van het kruis of de vier windrichtingen geteld als 13. Hunab K’u verenigd zich met het menselijk lichaam en de 13 hoofdgewrichten plus de 7 chakra’s in ons lichaam, samen 20.

Toon 13 (Ox Lahun) is de kosmische toon. De geïntegreerde energie met zich meedragend bereikt deze golf vandaag haar doel; alle aspecten komen samen in de terugkerende beweging naar de Bron. Je kunt voorspellende dromen hebben en bruggen slaan naar de dag van morgen. Leef!

Het getal 13 wordt symbolisch uitgedrukt door de cirkel- het getal 20 door het vierkant. Het vierkant in de cirkel staat symbool bij de Maya’s om Hunab K’u weer te geven; de schenker van beweging en formaat. Hunab staat voor Bron en K’u voor piramide.

In de heilige geometrie worden rechte lijnen verbonden met mannelijke energie en cirkel met vrouwelijke energie. Mondriaan werkte met dit principe. De Vesica Pisces een symbool die duidt op de vorm die uit de overlapping van beide cirkels ontstaat. lijkt op een vis. De vis, het geheime symbool voor Christus, heeft ook een talige kant. De Mandorla is het middelste gedeelte van de Vesica Pisces, het is een Italiaans woord voor amandel of amandelvormig (het lijkt ook best veel op een amandel). De echte kracht van de Mandorla staat voor pure vrouwenkracht, de Mandorla lijkt namelijk ook veel op een vulva, de ovaal, zaad, ei, atoom en de kosmos als geheel.

De cirkels, die gezien worden in de triquetra, verwijzen naar het oneindige en eeuwigheid.

Je kunt immers nog meer cirkels trekken. Daardoor ontstaan andere prachtige meetkundige figuren in de vorm van een soort bloemen, veelzijdig en veelvormig, steeds nieuwe mogelijkheden scheppende.

Kinnich Ahau of gele zon wordt verbeeld als een Bloem met vele zonnen-ogen, deze Lichtgod of Levensbloem is de meest bekende en allesomvattende vorm van geometrie.

Het is een krachtig symbool voor het nieuwe bewustzijn. Wat je Christuslicht- of Graalbewustzijn mag noemen.

De ontwikkeling van het bewustzijn in een mensenleven verloopt in een spiraal, elk jaar komen we terug op hetzelfde punt maar op een ander niveau. We draaien om de as van onze eigen Ik-kern in de periode ná 21 juni naar binnen en vanaf 21 december weer naar buiten. Bewustzijn ontwikkelen voor ons mens zijn kunnen we alleen als we ons zelf eerst leren kennen. Daarbij komen we ons zelf tegen in al onze onvolmaaktheid. De weg van Godin Natura naar de nieuwe Sophia is lang, zolang als de mensheid en de wereld ontwikkeling…..

© Joke – fluisteralsjeblieft  2009-2019