Wereldwijd draagt Wijsheid vele namen. Zij heeft vele gezichten. Zij is wat wij de Grote Moeder noemen, de partner van de Vader en co-creator. Lange tijd is zij ‘uit beeld’ geweest. Haar naam kreeg een behoorlijk negatieve lading mee, dit terwijl de grondbetekenis van het woord ‘witch’ of heks eigenlijk ‘wijze vrouw’ is. Met de moedergodin uit het jager-verzamelaar tijdperk ging het niet anders. Door o.a. grootschalige landbouw en bevolkingsgroei veranderende die vreedzame beschavingen rond 3000 v. Chr. in hiërarchische en gewelddadige vader-culturen. Zij ontheiligden de vrouw en de natuur – het vereren van de aarde en de kosmos vanaf de oude steentijd als een almachtige Goddelijke Moeder – kreeg andere vormen. Parallel aan de overgang van een matriarchale naar patriarchale cultuur in de spiltijd, vindt er een verschuiving in de mythologie plaats. Inmiddels weten we o.a. door Campbell, Jung en Mircea Eliade dat er één groot oerverhaal is.  Een verhaal met archetypische patronen. In al die verschillende verhalen ontdekten zij een wonderlijke overeenkomst. Alle verhalen hadden een universeel patroon. Om dat te weten te komen zit er niets anders op dan op reis te gaan…..

 

 

Vanuit evolutionair psychologisch perspectief bezien zijn we rondom 1900 n. Chr. aangekomen in het tijdperk dat zij weer terugkeert in ons bewustzijn. Sophia of Geest, wind of adem ontsteeg haar kruik.In ons proces van bewustwording wie wij werkelijk zijn, kan zij ons helpen, gidsen;  Sophia, als overdraagster van de kennis over de eeuwigheid leert ons weven. De toekomst is aan het denken met hart én hoofd voor de mens van Goede Wil.

In vele tradities is Wijsheid bekend, het  ‘Eeuwig Vrouwelijke’ wordt in een nieuw tijdperk van de Heilige Geest herboren. Sophia als Bewust Zijn in tijd en ruimte is universeel. Zij gaat ons allen aan. Zij verbindt ons allen. Haar naam in India luidt Shakti, in China Tao, haar joodse naam luidt Chokma, de Griekse vertaling hiervan is Sophia dat in het Nederlands Wijsheid geeft.

 

 

Als  Quan Yin, de Chinese Godin van Mededogen die banden heeft met de boeddhistische Tara, de christelijke Mariaverering en het oude sjamanisme; deze kleindochters van Moeder Aarde spelen ook een belangrijke rol binnen het taoïsme en het Japanse shintoïsme. Compassie is daarmee het verbindende woord in ons hart. Het woord ‘compassie’ heeft Latijnse wortels, com passio, en betekent meevoelen met de ander, met Moeder Aarde en dit perspectief kan ons Wereldvrede dichterbij brengen.

Hoogstwaarschijnlijk mogen we ook Ix Chel in deze godinnenrij plaatsen, bewoners van ons hart en in onze ziel.

Ix Chel is de Maya-godin van de maan, water en weven.

 

 

 

 

 

 

 

Ze verschijnt in veel aspecten.
Een daarvan is Chak Chel, de oude-maangodin, en staat bekend als de verloskundige van de schepping.

Ix Chel als Moedergodin staat bekend als de Wever die het universum in beweging zet. Zij is een Wever, waarvan wordt beweerd dat de draaiende spinnewiel , de grote klok,  in het centrum van het Universum staat.

Dan is er de Young Ix Chel Moon-godin met haar totemdier het konijn voor vruchtbaarheid en overvloed.

Ix Chel als geheel is een grote watergodin, de echtgenoot van de hoofdgod van de Maya’s, Votan. Haar naam betekent “Lady Rainbow”

 

 

 

De grote Moeder inspireert velen, zo ook b.v. Clarissa Pinkola Estés – Ze draagt duizend namen en haar huid heeft duizend tinten, ze draagt vele gewaden, en ze is beschermster van woestijnen, bergen, sterren en oceanen. Ze toont zich aan ons in ontelbare gedaanten, maar in haar centrum is alleen een groot zuiver hart.

Het volgt de weg van de Donkere Moeder vanaf de Zwarte Venus in de oertijd, via de Keltische en Oosterse Zwarte Godinnen naar haar christelijke manifestaties in Maria Magdalena en de Zwarte Madonna…..Momenteel keert Donkere Moeder wereldwijd terug in ons bewustzijn. De Zwarte Madonna heeft een zwart gezicht maar toont soms witte handen of draagt een licht Kind.

 

 

 

Ben je het vergeten?
Ik ben jouw Moeder
Je bent niet alleen.

Je staat onder mijn bescherming.
Vraag me alles
wat je nodig hebt.
Maak je nergens zorgen over.

Ben ik niet hier?
Ik die jouw Moeder ben?
Ben je het vergeten?
Ik houd van jou,
en je staat onder mijn bescherming…