Ieder mens wordt omgeven door een energieveld, dat niet waar te nemen is met onze zintuiglijke ogen.

Binnen het energieveld van de mens kunnen we zeven hoofdcentra of ‘chakra’s’ onderscheiden, die corresponderen met bepaalde lichaamsgebieden en bepaalde levensthema’s.  Chakra’s, zijn geestelijke organen (grotendeels nog ‘slapend’) en kunnen zich ontwikkelen tot gevoelige waarnemingsorganen, tot nieuwe zintuigen van de ziel.Elk chakra correspondeert met een bijbehorend levensgebied, met bepaalde thema’s die in ieder mensenleven een rol spelen. Het onze vader/moeder gebed is nauw verbonden met de zeven hoofd chakra’s.

Chakra’s worden wel lotusbloemen genoemd, omdat zij staan voor het zich volledig open te kunnen vouwen. Een chakra is een centrum van activiteit dat levenskracht energie ontvangt, assimileert en uitdrukt. Naar de ‘term’ chakra’s wordt al verwezen naar India, de oude Veda’s, de Upanishaden en is dus al een oud bekend systeem.

Chakra’s zien er uit als een soort energetische trechter die als een wiel draait, via deze centra ontvangen wij energie uit de kosmos en gebruiken dit bij onze processen van bewustzijn. De meeste tradities hanteren zeven hoofdchakra’s die gerelateerd zijn aan onze belangrijkste levensgebieden. Elke chakra bestaat uit twee delen. Aan de voorkant van het lichaam draait ‘een wiel’ en aan de achterkant draait de tegenhanger. Samen vormen zij één chakra.

‘Chakra’ als woord of term komt uit het oude Sanskriet en betekent: ‘wiel van Licht’. Elk van de zeven chakra’s of energiecentra is verbonden met een specifiek gebied in ons lichaam en verbindt de subtiele levenskrachten-energie met ons fysieke lichaam. Onze fysieke gezondheid is afhankelijk van deze energiecentra, die op hun beurt beïnvloed worden door onze emotionele, psychologische en spirituele ontwikkeling.

Zijn de chakra’s in balans dan merk je dat ‘de wielen van Licht draaien’, dan zijn al onze lichamen in evenwicht. We voelen ons gezond, kunnen gemakkelijk liefde geven én ontvangen, goed en helder communiceren en ook de juiste keuzes maken in ons leven. Anderzijds is stagnatie ervaren (en dat is bij de meesten van ons aan de gang) ervaren dat (bijna) niets meer vanzelf gaat en zelf ook (oude en nieuwe) fysieke problemen opspelen een knoop die opgelost wil worden. Ook bij wie vermoeidheid opspeelt, vormen van overspannenheid zich aandienen en soms samengaande met maag- en buikklachten een uitnodiging tot vertragen.

 

De slang is een gnostisch symbool voor het ruggenmerg waar de zeven hoofdchakra’s als ‘kruispunten’ op de binnenwanden van de wervelkolom liggen. Chakra’s hebben daarmee zowel een fysieke als een etherische structuur. In Tzolkin vormt de kleurencyclus van Slang de Midden-kolom – een cyclus met veel gap- en kerndagen. De opdracht die dit voor ieder van ons meebrengt is ‘bewustwording’ van belang. Hoewel ‘bewustwording’ het uiteindelijke doel is van elke ziel, is de weg waarlangs het doel bereikt wordt net zo uniek als de ziel zelf.