De Grieken deelde het leven van de mens al in tien fasen van zeven jaar in. Dit worden de Hebdomaden genoemd; de Etrusken kenden zelfs twaalf Hebdomaden en deze indeling heeft grote invloed gehad op de westerse cultuur. Het oude Mayarijk kan het beste vergeleken worden met het oude Griekenland. Mysterie komt uit het Grieks en betekent geheimenis. Het is een verzamelwoord voor de geheimen van de inwijdingsweg. In vroegere tijden waren er veel mysteriescholen, b.v. van de Maya, waar altijd dezelfde kennis werd doorgegeven. Misschien met andere accenten. Zo weten we dat in de Babylonische traditie het accent ligt op astrologie (de wijzen uit het oosten) en in de Egyptische traditie het accent ligt op genezing en in de Indiase traditie het accent ligt op meditatie en inkeer, in de Griekse traditie, in Efeze, Thebe en Eleusis, stond het ‘Ken Uzelf’ hoog in het vaandel.

Ook Rudolf Steiner gaat uit van tien zevenjaarsperioden in de ontwikkeling van de mens. Nieuw bij hem is de nadruk op de ontwikkeling die een mens bij het doorlopen van die zevenjaarsfasen doormaakt. Voor hem zijn de zevenjaarsfasen dan ook even zovele ontwikkelings-trappen. Het grondpatroon van de reeks van zevenjaarsfasen ziet er als volgt uit: – 3 maal 7 jaar (0 21 jr.) voor de lichamelijk/psychische ontwikkeling; – 3 maal 7 jaar (21 42 jr.) voor de ziele-ontwikkeling van de mens, en – 3 maal 7 jaar (42 63 jr.) voor de ontwikkeling van de geest in de mens. Deze fasen zijn van oudsher bekend en worden wel als de lente, zomer en herfst van het leven beschouwt.

Het ritme van zeven jaar vindt haar oorsprong in kosmische wetten. Zoals het weekritme een zevendaagse dynamiek bezit. Ook worden in sommige talen deze dagen aan de verschillende planeten toegeschreven. Planeetkrachten werken door in het menselijk leven en bijzonder sterk op de zevenjaarsperioden van de biografie. Ze bepalen en vernieuwen krachten in de mens tijdens de nacht, een proces dat vergelijkbaar is met hetgeen zich tussen dood en nieuwe geboorte afspeelt.

Zo staan we vanaf de conceptie (!) tot ons zevende jaar onder invloed van de maankrachten. Ook kunnen we binnen de zevenjaarsperioden de werkzaamheid van de planeten leren herkennen. Het jaar van de Zon (westerse astrologie) brengt steeds de impuls van de nieuwe zevenjaarsperiode; zo krijgen verleden, heden en toekomst, die in voortdurende verbinding met elkaar staan, haar inwerking op de mens-in-wording.

1 – 7 jaar Maankrachten (groeikrachten, magische sfeer)
7 – 14 jaar Mercurius (gouden jaren, energie, levenslust)
14 – 28 jaar Venus (liefde, idealen, voortplantingskrachten)
28 – 42 jaar Zon (individualiteit, onafhankelijkheid)
42 – 29 jaar Mars (individualisering)
49 – 56 jaar Jupiter (wijsheid)
56 – 63 jaar Saturnus (loslaten, beproevingen)

Het jaar van de Zon is als de Zondag verbonden met de aartsengel van de Zon; We kunnen ‘draken’ overwinnen en geïnspireerd door Michaël moed krijgen om al onze taken en onze goede voornemens, zonnig als Michaël, tot een goed einde te brengen.

mysteriedieren en inwijdingstappen

Het accent in de Mexicaanse mysteriën was van oudsher verbonden met Quetzalcóatl y Tezcatlipoca is grotendeels verloren gegaan. Quetzalcoatl’s “staf en andere ‘kenmerken” laten zien dat het om een grote ingewijde uit de oudheid gaat, die de naam van ‘Slangen’ (Naga’s in Sanskriet) kregen op grond van hun wijsheid, lange levensduur en vermogens. De Elohim zijn volgens Rudolf Steiner ‘hoge scheppende geestelijke wezens die tot een hoge engelenhiërarchie behoren. Zo hoog dat je ze zelfs ‘goden’ kunt noemen, maar zijn niet identiek of gelijk te stellen met God. Het Bijbelboek Genesis spreekt al over hen als een groep van zeven hoge scheppende engelwezens die in het esoterisch christendom ook Geesten van Vorm worden genoemd.

Dit wetende betekent dat werken met de kalender van de Maya, met Tzolkin, een inwijdingsweg omvat die altijd bestaat uit zeven stappen.  Heel in het kort gezegd waren de  doelen waar een ingewijde of leerling op een mysterieschool zich mee bezig hield:
1. Je denken kunnen beheersen
2. Je emoties kunnen beheersen
3. Je wil kunnen beteugelen.

Het was en is een weg van loutering, zuivering (catharsis) en verlichting (Photismon). Je werd op deze manier steeds gevoeliger voor de geestelijke wereld. In onze tijd bestaan die scholen niet meer, het Leven-Zelf is de school en ieder mens op aarde een leerling….

Ook is de positie van Venus belangrijk. De Maya naam voor Venus is noh ek, wat letterlijk betekent ‘grote ster’. Het was een van de belangrijkste hemellichamen voor de Maya’s omdat deze planeet zich dicht bij de zon bevond en zowel in de ochtend als in de avond kon verschijnen. Als ochtendster verschijnt zij in de dageraad van de nieuwe morgen en hiermee is de Venustempel de tempel van de opstanding. Maria Magdalena (sommigen zien haar als de Zwarte Madonna) heeft al deze inwijdingen doorlopen, weliswaar op een andere school kan het toch richtinggevend zijn bij het gaan van onze inwijdingsstappen en vooral ons met hulp van Tzolkin gaan herinneren aan welke stap wij/jij in dit leven aan werken mag.

In de Maya traditie (net als in Tibet) vinden we vooral de symboliek van enkele mysteriedieren. Drie mysterie dieren begeleiden de spirituele Maya (de herders) op zijn lange weg. Dit zijn de jaguar, de slang en de adelaar. Door enerzijds een innerlijk gevoel voor de esoterische geschiedenis te ontwikkelen en zo je evolutiekennis te vergroten en anderzijds zo te leren luisteren naar de natuur om ons heen en wat ze ons te zeggen heeft gaan we voelen én denken leren verbinden. Dit is een nieuw vermogen. Allereerst leerden we ons hart te gebruiken en in de eeuwen erna ons denken; nu mogen we leren samengaan. Denken met het hart vergt dezelfde opgave als eeuwenlang op mysteriescholen onderwezen werd en nu het leven-zelf aan ons voorlegt.

Weten wie je bent, waar je vandaan komt en waar je naar op weg bent als onmisbare schakel in een groter geheel geeft zelfrespect en opent de poorten van het hart. Je bent op aarde met een missie Moeder Aarde te ondersteunen bij haar transitie. Je ziel en je hart kennen die. Door gevoel van vrede en harmonie te ontwikkelen, groeit kennis van het hart en stelt liefde ons in staat het geheim van de Engelen aan te voelen en te begrijpen. De engelentrap loopt via negen Hiërarchieën. Boven ons mensen staan negen rijen of koren van hoge scheppende geestelijke wezens. De onderste van hen zijn de engelen. Zij staan het dichtste bij de mensen. Onze beschermengel is de dirigent van ons leven. Je zou kunnen zeggen: je engel zorgt er voor dat jouw muziekstuk wordt gespeeld. Je engel is de drager van je hogere Zelf.