De Groet aan de vier windrichtingen wordt nog steeds gebruikt om in harmonie te komen met de schepping, het universum. Uit eerbied voor de nieuwe dag wordt de groet gebracht aan de vier hoeken van de aarde. Die die krachten te groeten erkennen we dat we niet alleen in het leven staan, maar ons verbonden voelen en bereid zijn hulp te ontvangen.

De groet aan de vier windrichtingen helpt ons te zien wat nu aan de orde is. De noord-inheemse volken dat doen volgens hun traditie met het gezicht naar de vier windrichtingen. Hoeders van de vier windrichtingen stellen de vier wachters, dieren of goden voor die, naast levenslessen, ook mensentypen en voorouders vertegenwoordigen in de verbondenheid van mens en natuur. De oorspronkelijke tradities van inheemse volken zaten vol ceremonies en rituelen die voor heling zorgden. In indiaanse culturen ‘medicijn’ genoemd, wat niet alleen de mooie, fijne dingen omvat, maar ook – of misschien wel júist – de moeilijkheden!

 

 

Kracht van het oosten, geef me wijsheid
Kracht van het noorden laat mijn denken helder zijn.
Kracht van het westen verbind mij met inzicht bij alles wat ik doe
Kracht van het zuiden geef me geestdrift en creativiteit

 

 

Ook kun je het wiel of de cirkel lopen, voor jezelf ontdekken in welk gedeelte  jouw thema’s wonen volgens de wetmatigheid in jouw biografie. Ook kun je contact maken met de voorouders, in het mandala tekenen of het schrijven van jouw levensverhaal etc. We zijn niet alleen onlosmakelijk met elkaar en met alles om ons heen verbonden, maar ook met een alles omvattende spirituele kracht. In Noord-Amerika wordt die kracht ook wel ‘Great Mysterie’ genoemd. Het Hart van de Hemel. De vereniging van Vader-Moeder-Kind. Jong als de pasgeboren zon ( het oosten), oud als de stervende en ondergaande zon(het westen) en mensen op de middaghoogte van hun leven (het zuiden). De conceptie van het materiële vier en spirituele drie die de volledige zeven vormen, is op veel manieren in vele tradities gesymboliseerd. oa zó

Met het gezicht naar het oosten:
De zon komt op in het oosten.
Het oosten staat symbool voor licht, vrede, wijsheid en kennis

Met het gezicht naar het noorden:
Uit het noorden komt de kou, wind en sneeuw,
die ons kracht en volharding brengt.

Met het gezicht naar het westen:
De regen komt uit het westen
Het westen staat symbool voor water, nodig om al wat leeft te voeden.

Met het gezicht naar het zuiden:
Het zuiden staat voor warmte, zonkracht, lente en nieuw leven

 

Iedere dag heeft een eigen kleur en iedere vier dagen komt een nieuwe groep bestaande uit vier kleuren langs.                                                  Altijd in deze volgorde: rood – wit – blauw – geel. (oost, noord, west, zuid) Rood zet de intentie in gang. Wit maakt zich de intentie eigen en doet inzichten erover op. Blauw combineert en transformeert en vervolgens komt ze aan bij geel waar het plaatje wordt afgerond: bloei, volwassen kracht en ascensie.

De Maya behoorden tot een zonnevolk en wijzen nog steeds de weg naar het Hart. Het hart van de Hemel en het Hart van de Aarde verbinden brengt de synchroniciteit-stroom tot leven in ons eigen Hart. Iedere dag vereerden de oude Maya de hemel en de aarde, ze zagen zichzelf als de verbinding tussen beide. Via Tzolkin communiceerden zij, als herders, met het heelal….. Sophia is de koningin van hemel en aarde. Zij symboliseert de vier windrichtingen. Ze symboliseert ook de vier elementen aarde, water, vuur en lucht. In de literatuur komen we haar tegen in de heilige getallen, zo helpt zij ons wijsheid te vinden. Wijsheid dat is de diepe kennis, die je levensloop in overeenstemming brengt met je levensbestemming, niet theoretisch, maar doorleefd. Dit goddelijke “gesprek” wordt de “kosmische intelligentie”genoemd – het tastbare in de Goddelijke wijsheid gericht op de mens.

Zodra je het Medicijnwiel binnenstapt,stem je je bewust af op de krachten die de hele kosmos in beweging zetten en leer je ermee samen te werken. Zo ontdek je reizend door het Medicijnwiel wat jouw “medicijn” is, wat jouw verborgen talenten en kwaliteiten zijn. Veel plezier!

© Joke – fluisteralsjeblieft 2019