De groet aan de vier windrichtingen helpt ons te zien wie we werkelijk zijn; De noord-inheemse volken dat doen volgens hun traditie met het gezicht naar de vier windrichtingen. Hoeders van de vier windrichtingen stellen de vier wachters, dieren of goden voor die, naast levenslessen, ook mensentypen vertegenwoordigen in de verbondenheid van mens en natuur. De groet aan de vier windrichtingen helpt ons te zien wie we werkelijk zijn, helpt ons onze verbondenheid met het leven als geheel te erkennen:

 

Kracht van het oosten, geef me wijsheid
Kracht van het zuiden geef me geestdrift en creativiteit
Kracht van het westen verbind mij met inzicht bij alles wat ik doe
Kracht van het noorden laat mijn denken helder zijn.

 

 

 

Ook kun je het wiel of de cirkel lopen, voor jezelf ontdekken in welk gedeelte  jouw thema’s wonen volgens de wetmatigheid in jouw biografie. Ook kun je contact maken met de voorouders, in het mandala tekenen of het schrijven van jouw levensverhaal etc. We zijn niet alleen onlosmakelijk met elkaar en met alles om ons heen verbonden, maar ook met een alles omvattende spirituele kracht. In Noord-Amerika wordt die kracht ook wel ‘Great Mysterie’ genoemd. Het Hart van de Hemel. De vereniging van Vader-Moeder-Kind. Jong als de pasgeboren zon ( het oosten), oud als de stervende en ondergaande zon(het westen) en mensen op de middaghoogte van hun leven (het zuiden). De conceptie van het materiële vier en spirituele drie die de volledige zeven vormen, is op veel manieren in vele tradities gesymboliseerd.

Met het gezicht naar het oosten:
De zon komt op in het oosten.
Het oosten staat symbool voor licht, vrede, wijsheid en kennis

Met het gezicht naar het noorden:
Uit het noorden komt de kou, wind en sneeuw,
die ons kracht en volharding brengt.

Met het gezicht naar het westen:
De regen komt uit het westen
Het westen staat symbool voor water, nodig om al wat leeft te voeden.

Met het gezicht naar het zuiden:
Het zuiden staat voor warmte, zonkracht, lente en nieuw leven

 

 

De Maya behoorden tot een zonnevolk en wijzen nog steeds de weg naar het Hart. Het hart van de Hemel en het Hart van de Aarde verbinden brengt de synchroniciteit-stroom tot leven in ons eigen Hart. Iedere dag vereerden de oude Maya de hemel en de aarde, ze zagen zichzelf als de verbinding tussen beide. Via Tzolkin communiceerden zij, als herders, met het heelal…..

Door alle dagen of tenminste elke dertiendagen te leven met een thema kan de herinnering van oeroude waarheid doorheen je eigen levensweg je werkelijkheid binnendruppelen en kleur, diepte toevoegen aan de tekst die je aan het begin van elke dertiendagen in je mailbox kunt ontvangen. Wees je bewust van de subtiele activering die je zo ontvangt en wees je gewaar van de energieën van de dag. Ze helpen je je leven te herprogrammeren en geven inzicht in je negatieve cycli en als ze opnieuw langskomen, kun je ze zelf de lading meegeven van positieve intenties. Zo veranker je op jouw beurt op Aarde de kosmische kennis van de sterren en het universum.

In jouw persoonlijke cycli van 4×13 jaar=52 veranker je je persoonlijk ontwikkel programma om in de 4×13 =52 daarna deze zelfde opklimmende reeks lessen op te doen over spirit. Allen verbonden met de vier windrichtingen waardoor het geheim van de sixtijnse Madonna (Venus) of de Roos oplicht als vijfster, de gulden snede verhouding. Venus, de Grieken noemden haar Aphrodite en de Maya noemen haar Ixcumané. Ishtar als de morgenster Venus maar ook Astarte mag je verbinden met deze godin van liefde, schoonheid en harmonie. (bron: https://fluisteralsjeblieft.blogspot.com)

Vaak wordt de roos geassocieerd met het woord ‘liefde’ Rode rozen zijn gewijd aan Aphrodite/Venus, de drie Gratiën en aan de Italiaanse bloemengodin Flora. Zij symboliseren zowel eeuwige liefde als schoonheid. Dat de roos een dergelijk mystieke betekenis kreeg, hangt ook samen met de bouw van haar bloem. Die is namelijk vijftallig, dat wil zeggen, ze heeft 5 kroonbladen. In de alchemie hechtte men bijzondere betekenis aan het getal vijf, als ‘quinta essentia’ – de vijfde essentie. De Vijfster: het Pentagram van Venus – De vijfster is de gulden snede, het principe van harmonie en schoonheid, zoals dat o.a. bewust door Leonardo da Vinci werd toegepast en terug te vinden is in jouw biografie, als wegwijzer naar harmonie.

Tzolkin helpt je herinneren en leert je werken vanuit je Hart….