Of we nu in een vrouwen- of een mannenlichaam wonen, ooit zwommen we in een baarmoeder. Dat hebben alle mensen met elkaar gemeen. Achter de aardse baarmoeder staat een donkere, kosmische baarmoeder. Dit veld wordt ookwel de Grote Moeder genoemd die het licht baarde en bij onze conceptie, elk leven opnieuw, wordt ingedruppeld in ons hart. Bij ieder individueel en wie het mannelijke en het vrouwelijke in zichzelf in balans brengt is sprake van een herboren worden in een lichtlichaam. Dat is de grondbetekenis van ‘Verlichting’. Het Lichtlichaam wordt ook wel Regenboog lichaam genoemd of Droomlichaam.  Het droomlichaam was al bekend bij sjamanen. Volgens het sjamanisme wordt ziekte en gezondheid bepaald door de staat waarin het droomlichaam zich verkeert en nu Moeder Aarde haar frequentie verhoogd worden wij uitgenodigd de reis langs de ruggengraat (de stam van de boom) te gaan met onze voeten (wortels) diep de aarde in te bewegen. Dit is Aardekracht.

Andere woorden in andere tradities noemen het droomlichaam het lichtlichaam of de aura, het energielichaam, het Opstandingslichaam het Lichtlichaam of zoals Rudolf Steiner het noemt: het ‘fantoomlichaam’. Het is het stadium van de integratie van het levende denken (wijsheid) en het liefdevolle, intense voelen (zuiverheid).

De droom geeft zijn informatie echter meestal niet zomaar prijs en verhult die voor het overgrote deel in symbolen. Het complex van verbanden dat in sjamanistische culturen wordt erkend lijkt veel op het concept synchroniciteit dat Jung naar voren heeft gebracht.
Jung stelde dat er een overeenkomst bestaat tussen alledaagse voorvallen en droombeelden.Voor droominterpretatie is openheid van geest nodig, er moet ahw tussen de regels door worden gelezen om je persoonlijke elementen in de droomtaal te gaan leren herkennen.

Sjamanen passen in de rol van de wounded healer. Anders dan vaak gedacht wordt is het nog steeds zo dat de aanstaande sjamaan wordt geroepen door een droom en vervolgens (geestelijk én lichamelijk) ziek werd en moest leren zichzelf te genezen voordat hij/zij als sjamaan mocht optreden en anderen mocht genezen. Ook in andere tradities en inwijdingswegen is dit verschijnsel bekend. 

Het beeld van een lichtgewaad of het gouden bruiloftskleed was bij vroegchristelijke gnostici bekend. In de tijd na de Middeleeuwen, de renaissance (letterlijk: wedergeboorte) worden vrouwen die zich bezig houden met de geneeskunst, zwart gemaakt en vervolgd. De mensen zoeken een zondebok en die krijgen ze in de vorm van de heksen. Door de vrouwen als heks te doden verdween veel waardevolle kennis…

In de bewaard gebleven liederen van troubadours is sprake van een lichtgewaad en ook dat elk mens zich zo’n lichtkleed kan verwerven als hij of zij geduldig verder weeft met denken – voelen en willen, de krachten in de ziel. Het moet draad voor draad geweven worden; In de beeldtaal gaat dit over de rups die zich ontpoppen gaat tot een vlinder; een kristallijnen hemelziel oftewel het fysieke lichaam heeft een spiegelfunctie voor het IK. 

Het herstellen van het licht lichaam is een ander lichaam dan het etherlichaam. De belangrijkste functie van het lichtlichaam is dat het de drager is van het IK, van de Ik-organisatie. Het beeld wat opklinkt bij de opstanding in het machtige IK-Ben wordt door schilders als b.v. Rembrandt weergegeven in het beeld van Jezus in een wit gewaad en vaak als tuinman. Maria Magdalena mocht hem nog niet aanraken. Het was nog te teer, te broos……net zoals je een vlinder die uit de cocon kruipt niet mag aanraken.

Werken met Tzolkin is in contact komen met b.v. het fenomeen gidsgeesten (vaak dieren). Psychologisch geduid stellen gidsgeesten dus complementaire delen van het onbewuste voor. Sommige van die gestalten zijn schaduw-achtig van aard, andere vertonen zich in menselijke gedaante en zijn verwant aan de anima of animus. Anderen geloofden dat de hele wereld werd gemaakt door hun voorouders, ver terug in het allereerste begin van de tijd, de Dreamtime. De voorouders hebben alles gemaakt en communiceren met ons via onze dromen. Wellicht begrijp je nu de header van deze website: de libelle staat symbool voor communicatie via dromen, alertheid, illusies doorbreken, verandering (transformaties) en is het partnerdier van IxChell. 

De westerse wereld met haar logica, ratio, techniek en wetenschap kan van sjamanistische inzichten iets leren. Men moet op zoek gaan naar de schat die verborgen ligt, begraven in ons onbewuste, zoals Jung reeds zei. Wanneer men die mythische schatkist opent en haar waarde inziet wordt men werkelijk een nieuwe persoon. Men is een ervaring rijker.

Voor droominterpretatie is dus niet alleen kennis van archetypische symbolen nodig,maar ook de openheid van geest om als het ware door de symbolen heen te kijken om het persoonlijke element bloot te leggen. Er moet als het ware tussen de regels door worden gelezen om te kijken of er nog meer te vinden is dan de eerste,voor de hand liggende betekenis die de archetypen doen vermoeden.

‘Werken met kleine dromen is een goede manier om jezelf tot op de draad te leren kennen, het zijn spiegels waar je doorheen kunt. Je kunt je zelfkennis ermee vergroten en kwaliteiten van jezelf leren zien die je tot dusver nog niet ziet.