Alles is getal, zei Plato. De oude Grieken hadden van de Egyptenaren veel over vormen en getallen geleerd. Aanvankelijk was er de nul waaruit de een en de twee ontstaan. De nul is als het ei.  In veel scheppingsverhalen wordt het ei gezien als symbool voor het ontkiemende leven.Het ei is het symbool van het oerbegin, maar ook van het vrouwelijke principe. Uit het ei staat het nieuwe leven op wat nog verborgen ligt in de door een schaal omsloten eenheid. Het ei is daarmee verwant aan de grot, de baarmoeder, het graf en de kosmos als geheel.

De een en de twee zijn grote oerkrachten: het vrouwelijke, de Moeder of de Yin en het mannelijke, de Vader of de Yang.  Als het zaad gezaaid is en het ei bevrucht is zullen ze met de energie van de tegen elkaar in stromende krachten tot leven komen. Het heilige getal 13 verwijst naar hogere dimensies; het getal 13 trekt de cirkel waarvoor het getal 12 symbool staat in een verticaal gerichte spiraal. Tzolkin, de heilige kalender van de Maya telt 260 dagen, aan het getal 260 kom je door de getallen 13 en 20 met elkaar te vermenigvuldigen – 260 dagen telt een zwangerschap – Wanneer yin en yang gaan samenwerken scheppen zij samen een vrouw-mannelijk kind, de drie. (vader,moeder,kind – Isis, Osiris, Horus – en in India Brahma, Vishnu, Shiva genoemd met hun beide Shakti’s….)

De getallen 1 tot en met 13 vertegenwoordigen ieder op zichzelf een specifieke betekenis voor jouw eigen persoonlijk ontwikkelingsproces naar bewustwording. De energie van iedere dag is verbonden is verbonden aan een getal die je in relatie mag brengen met jouw Geboortegolf om de betekenis van deze energie voor jou te duiden. Wij die op dit moment leven in deze tijd maken  de overgang van het vissentijdperk naar het watermantijdperk mee.

Zoals bekend draait de aarde in 12 maanden rond de zon en zo komen de 12 dierenriemtekens aan bod. Maar ook de zon doorloopt de 12 dierenriemtekens, weliswaar in omgekeerde richting. Vandaar dat we van het Vissentijdperk naar het Watermantijdperk gaan. Het doorlopen van deze 12 dierenriemtekens neemt bij de zon ongeveer 26.000 jaar in beslag, hetgeen we een Platonisch of sterrenjaar noemen. Elke sterrenmaand duurt dus ongeveer 2165 jaar en noemen we een tijdperk.

Het vissentijdperk kenmerkte zich door het lijden in de wereld dat de mens zich steeds meer bewust moest worden. De opdracht van het watermantijdperk is dan ook vooral om als mensheid socialer te worden! Die les hebben we op dit moment kosmisch te leren. Een heel belangrijk onderdeel hiervan is om reïncarnatie en karma in het bewustzijn op te nemen.

Doordat we gaan ontdekken wat bewustzijn is, komen we achter de grote wetten van het leven, zoals de wet van karma en de wet van reïncarnatie. We gaan werkelijk beseffen dat alles energie is,  alles is trilling en Trillingen zijn frequenties. In de Kybalion worden zeven hermetische principes beschreven. Deze zeven principes bevatten een Universele Waarheid over de essentie van de aard, betekenis en werking van het Universum als geheel. Het zijn Universele wetmatigheden en Universele wetten die gericht zijn op het één-worden van Alles-Wat-Is, op Harmonie!

Het Hermetisme ontwikkelde zich gelijktijdig met het gnosticisme, het neoplatonisme en het vroege christendom. Het zijn belangrijke pijlers van de Europese esoterie, met name sinds de opleving in de renaissance. In vrijwel al de oude wijsheidgeschriften kom je de uitdrukking tegen: ‘Ik ben jou, jij bent mij, wij zijn in elkaar’. Die grote mate van verbondenheid zijn wij kwijt geraakt, omdat we van de andere kant uit denken. Vanuit de materie en de afgescheidenheid. Daardoor gebeuren er zoveel verschrikkelijke dingen tussen de mensen, de dieren en de natuur.

De Hermetische Wetten en andere overgeleverde geschriften hebben tot doel de mens de weg naar de gnosis te leiden. De grote transformatietijd waarin wij nu leven is dan ook beslissend voor hoe het verder mag gaan met Moeder Aarde.

In de heilige geometrie worden rechte lijnen verbonden met mannelijke energie en cirkel met vrouwelijke energie. Mondriaan werkte met dit principe. De Vesica Pisces een symbool die duidt op de vorm die uit de overlapping van beide cirkels ontstaat. lijkt op een vis. De vis, het geheime symbool voor Christus, heeft ook een talige kant. De Mandorla is het middelste gedeelte van de Vesica Pisces, het is een Italiaans woord voor amandel of amandelvormig (het lijkt ook best veel op een amandel). De echte kracht van de Mandorla staat voor pure vrouwenkracht, de Mandorla lijkt namelijk ook veel op een vulva, de ovaal, zaad, ei, atoom en de kosmos als geheel.

De cirkels, die gezien worden in de triquetra, verwijzen naar het oneindige en eeuwigheid.

Je kunt immers nog meer cirkels trekken. Daardoor ontstaan andere prachtige meetkundige figuren in de vorm van een soort bloemen, veelzijdig en veelvormig, steeds nieuwe mogelijkheden scheppende.

Kinnich Ahau of gele zon wordt verbeeld als een Bloem met vele zonnen-ogen, deze Lichtgod of Levensbloem is de meest bekende en allesomvattende vorm van geometrie.

Het is een krachtig symbool voor het nieuwe bewustzijn. Wat je Christuslicht- of Graalbewustzijn mag noemen.

De heilige geometrie vormt de blauwdruk van alles in het universum, van het DNA in onze cellen tot de sterren aan de hemel. Volgens vele oude volkeren schuilt achter Geometrie het mysterie van de schepping. Geometrie wordt ook wel de ‘Taal van het Licht’ genoemd en heeft te maken met al het leven hier op aarde.

Door het werken met de vier windrichtingen krijgen we zicht op de relatie vader-moeder-kind.

In de oertijd was er een Eindeloos Bewustzijn dat stil was en niet manifest. Er groeide in dat enorme donkere veld een verlangen om zichzelf te leren kennen, zich te manifesteren. Hiervoor moest het een cirkel trekken waarin het zich als het ware kon spiegelen. In het waarnemen van het spiegelbeeld lag kennis en inzicht verborgen. Dus aanvankelijk is er de nul waaruit de een en de twee ontstaan. De een en de twee zijn grote oerkrachten: het vrouwelijke, de Moeder of de Yin en het mannelijke, de Vader of de Yang. Wanneer zij gaan samenwerken scheppen zij samen een vrouw-mannelijk kind, de drie.

De ontwikkeling van het bewustzijn in een mensenleven verloopt in een spiraal, elk jaar komen we terug op hetzelfde punt maar op een ander niveau. We draaien om de as van onze eigen Ik-kern in de periode ná 21 juni naar binnen en vanaf 21 december weer naar buiten. Bewustzijn ontwikkelen voor ons mens zijn kunnen we alleen als we ons zelf eerst leren kennen. Daarbij komen we ons zelf tegen in al onze onvolmaaktheid. De weg van Godin Natura naar de nieuwe Sophia is lang, zolang als de mensheid en de wereld ontwikkeling…..

© Joke – fluisteralsjeblieft  2009-2019