Wij die op dit moment leven in deze tijd maken  de overgang van het vissentijdperk naar het watermantijdperk mee.

Het vissentijdperk kenmerkte zich door het lijden in de wereld dat de mens zich steeds meer bewust moest worden. De Vesica Pisces een symbool die duidt op de vorm die uit de overlapping van beide cirkels ontstaat. lijkt op een vis. De vis, het geheime symbool voor Christus, heeft ook een talige kant. De Mandorla is het middelste gedeelte van de Vesica Pisces, het is een Italiaans woord voor amandel of amandelvormig (het lijkt ook best veel op een amandel). De echte kracht van de Mandorla staat voor pure vrouwenkracht, de Mandorla lijkt namelijk ook veel op een vulva, de ovaal, zaad, ei, atoom en de kosmos als geheel.

In de oertijd was er een Eindeloos Bewustzijn dat stil was en niet manifest. Er groeide in dat enorme donkere veld een verlangen om zichzelf te leren kennen, zich te manifesteren. Hiervoor moest het een cirkel trekken waarin het zich als het ware kon spiegelen. In het waarnemen van het spiegelbeeld lag kennis en inzicht verborgen. Dus aanvankelijk is er de nul waaruit de een en de twee ontstaan. De een en de twee zijn grote oerkrachten: het vrouwelijke, de Moeder of de Yin en het mannelijke, de Vader of de Yang. Wanneer zij gaan samenwerken scheppen zij samen een vrouw-mannelijk kind, de drie.

De cirkels, die gezien worden in de triquetra, verwijzen naar het oneindige en eeuwigheid. Je kunt immers nog meer cirkels trekken. Daardoor ontstaan andere prachtige meetkundige figuren in de vorm van een soort bloemen, veelzijdig en veelvormig, steeds nieuwe mogelijkheden scheppende. Het is een krachtig symbool voor het nieuwe bewustzijn. Wat je Christuslicht- of Graalbewustzijn mag noemen. De ‘orbs’ – dragers van bewustzijn – spelen als ‘lichtdragers’ een belangrijke rol bij het verbinden van alle radertjes in het goddelijke plan en wat denk je van de waterkristallen waar De Japanse onderzoeker Masaru Emoto ons sleutels in handen gaf zelf veranderingen te kunnen bewerkstelligen.

Een heel belangrijk onderdeel hiervan is om reïncarnatie en karma in het bewustzijn op te nemen. De opdracht van het watermantijdperk is dan ook vooral om als mensheid socialer te worden! Die les hebben we op dit moment kosmisch te leren.

Zoals bekend draait de aarde in 12 maanden rond de zon en zo komen de 12 dierenriemtekens aan bod. Maar ook de zon doorloopt de 12 dierenriemtekens, weliswaar in omgekeerde richting. Vandaar dat we van het Vissentijdperk naar het Watermantijdperk gaan. Het doorlopen van deze 12 dierenriemtekens neemt bij de zon ongeveer 26.000 jaar in beslag, hetgeen we een Platonisch of sterrenjaar noemen. Elke sterrenmaand duurt dus ongeveer 2165 jaar en noemen we een tijdperk.

Doordat we gaan ontdekken wat bewustzijn is, komen we achter de grote wetten van het leven, zoals de wet van karma en de wet van reïncarnatie. We gaan werkelijk beseffen dat alles energie is en dat we allen bewustzijn zijn.  Dat houdt in dat er een einde komt aan het patriarchale, materialistisch tijdperk. Licht én donker is het kenmerk van de bewustzijnsziel. Samen is een godenpaar sterker dan twee goden apart. Bij samensmelting in liefde tussen god en godin gaat het om het overstijgen van de tegenpolen, van dualiteiten. Er is dan ook overkoepelend principe werkzaam: de hoogste staat van bewustzijn.

 

Je wordt uitgenodigd samen te werken vanuit het algemeen belang en in de sfeer van een oprechte samenwerking, is geestelijk denken in de sfeer van het hoger zelf. Anders gezegd, we leven in het tijdperk van de geboorte van de kosmische mens en herinneren ons de vrouw die tegelijk evenknie en minnares is. Het is de hoogste tijd dat we de vele geheimen die met Maria Magdalena en haar levensgang verbonden zijn aan het licht brengen. Haar verbondenheid met Isis gaan begrijpen, de moedergodin, en haar verbinding met Maria. Met de Heilige Geest waar ons Hoger Zelf deel van is.

De kracht van het goddelijk-vrouwelijke, ook wel de Heilige Geest genoemd, is verborgen in alle levende wezens. Het is de scheppende kracht – de kracht van imaginatie, inspiratie en intuïtie. Het is het ‘waaien’ van de Geest dat niet alleen Maria Magdalena vertegenwoordigt, maar dat zij dat ook is met heel haar wezen. Daarbij gaat het vanzelf altijd over het juiste evenwicht, de integratie van het mannelijke en het vrouwelijke. Helaas is het vrouwelijke lange tijd verbannen geweest naar het privéleven – het is nu de tijd Liefde als onderdeel van de maatschappelijk samen-leven te erkennen en het gemis aan liefde ‘vrij’ te maken. Ware Liefde maakt vrij….

 

De ontwikkeling van het bewustzijn in een mensenleven verloopt in een spiraal, elk jaar komen we terug op hetzelfde punt maar op een ander niveau. We draaien om de as van onze eigen Ik-kern in de periode ná 21 juni naar binnen en vanaf 21 december weer naar buiten. Bewustzijn ontwikkelen voor ons mens zijn kunnen we alleen als we ons zelf eerst leren kennen. Daarbij komen we ons zelf tegen in al onze onvolmaaktheid. De weg van Godin Natura naar de nieuwe Sophia is lang, zolang als de mensheid en de wereld ontwikkeling…..

© Joke – fluisteralsjeblieft  2009-2018