Sensitieve pioniers zijn mensen die vanuit een nieuw bewustzijn op allerlei gebieden vernieuwing brengen. De sensitieve pionier is als term afkomstig van Marian van den Beuken; zij was een van de eersten die het onderwerp in ons land uit de taboesfeer haalde in Nederland. Een andere naam is die van Kazimierz Dabrowski die veel heeft geschreven en ontdekt over overprikkelingen en zintuiglijke gevoeligheid. Soms blijkt hsp synoniem te zijn aan nieuwetijdskind.

Hsp of nieuwetijdskind

De term ‘nieuwetijdskinderen’ doet vermoeden dat het om kinderen gaat. Kinderen van de nieuwe tijd, kinderen die net geboren zijn. Niets is minder waar. Het werd weliswaar pas in de jaren tachtig van de vorige eeuw ontdekt, het verschijnsel zelf is al een stuk ouder. Er waren dus al nieuwetijdskinderen op aarde voordat de term uitgevonden was. Alleen: in die vroegere tijden ging het nog slechts om enkelingen. Je zou ze de voorhoede kunnen noemen, ook al valt meteen op dat de levenshouding van oudere nieuwetijdskinderen niet zo heel erg afwijkt van die van de jongere nieuwetijdskinderen. De oudere nieuwetijdskinderen hebben wel, juist door hun anders-zijn, allerlei schuldgevoelens die (met en zonder woorden) werden aangepraat en zij daar, dankzij hun sensitiviteit, extra gevoelig voor waren. Door hun gevoeligheid kunnen veel kinderen alle binnenkomende indrukken niet goed verwerken en krijgen dan ten onrechte het stempel autisme, adhd of hieraan gerelateerde ziektebeelden.

Juist daardoor leven oudere nieuwetijdskinderen vaker met een gevoel van heimwee naar de wereld waar we vandaan komen. De wereld van het Licht, de geestelijke wereld. Ook of misschien wel juist huilbaby’s laten daarmee merken dat ze heimwee hebben naar de wereld die ze zojuist verlaten hebben.  Liefde, voelen en horen dat je welkom bent en de tederheid van liefdevolle handen zijn in staat het heimwee te overwinnen. Ook de intelligentie van oudere nieuwetijdskinderen valt op. Dat is vaak een creatieve intelligentie, sociaal gericht, beeldend, intuïtief en associatief. Vaak gepaard gaande met gevoelens van vervreemding. De koude, harde wereld leidt maar al te vaak tot een wurgende eenzaamheid. Ze zijn niet zelden in de rol van zwart schaap te vinden, de zondebok die hen tegelijk ook weer meer verbindt met de geestelijke wereld. Het contact met de engel, de beschermengel is hen zo lief.

Oudere nieuwetijdskinderen hebben de opgave aandacht voor zichzelf te leren ontwikkelen, want de kunst om voor anderen te zorgen beheersen ze al wel. De vraagstukken rondom de zin van het lijden en het geconfronteerd zijn met stevige levenslessen is van beslissende betekenis in het leven van oudere nieuwetijdskinderen. Zij vallen samen met hun opdracht; het is voor hen één.

Natuurlijk is geen nieuwetijdskinderen gelijk aan elkaar. Ook tussen hen onderling vallen net zo veel verschillen te ontdekken als tussen andere mensen. Elk nieuwetijdskind is uniek, maar met Nancy N. Tappe (http://allaboutindigos.com ) we kunnen grofweg de volgende vier types leren onderscheiden: De humanist – De artiest – De interdimensionaal – De conceptueel.

Diana Rumpf (van Bewust Opvoeden – Kernkind)  zegt: Wat veel mensen denken, is dat zijzelf of dat hun kind paranormaal begaafd is en daarom wel paragnost zal worden. Niets is minder waar. Kinderen zijn zich bewust van de geestelijke wereld, maar zullen in het algemeen geen contact willen met overledenen. Ze zien ze wel, maar de nieuwe generatie wil hun gave gebruiken voor hogere doelen. Daar ben ik het mee eens.

Voor hun opdracht nemen de kinderen van een nieuwe tijd geen ander materiaal, geen andere techniek en geen andere vaardigheden mee dan gewoon zichzelf. Het is de tijd waarin wij allemaal onze bewustzijnsziel moeten verwerkelijken! Dat wij ons werkelijk bewust worden van ons denken, voelen, willen en ons handelen, dat wij zelfliefde ontwikkelen. Zelfliefde heeft dus alles te maken met jezelf in alle facetten begrijpen en empathie en compassie hebben voor jezelf.  Door acceptatie en in liefde voor jezelf en je lichaam kun je je bewust worden van wat je te doen staat. Bewustwording. Bewustzijn hoeft niet altijd lichamelijk genezend te werken, maar is wel geestelijk helend.Met zelfliefde kun je heel veel verder komen, verwar het niet met egoïsme wat jezelf belangrijk vinden inhoudt en alleen-maar gericht is op jezelf. In zelfliefde en zelfacceptatie sta je juist veel meer open voor de ander….. Wat heeft Moeder Aarde, wat hebben de dieren écht nodig. Wat leeft er in het hart van een ander mens, van onze kinderen vooral, en wat leeft er in ons eigen hart….?

Bij het werken aan je eigen biografie kun je achter je werkelijke levensgeschiedenis komen en gaandeweg de wereld helpen omvormen.

Everything must change; alles moet veranderen, niets blijft hetzelfde, niemand blijft hetzelfde, iedereen zal veranderen.
Jong wordt oud, mysteries ontvouwen zich, gewonde harten zullen helen….alles is verandering en ontwikkeling
There are so little things, so few things in life you can be sure of
Except
Rain comes from the clouds Sunlight from the sky And Hummingbirds do fly
Everything must change