Woorden zijn dragers van energie en hebben een trilling.

Door bewust de woorden te kiezen in hoe je over anderen praat
wordt je ook liever voor jezelf.

Sommigen menen dat er een pad is. Eigenlijk is er alleen een tuin. De tuin als metafoor voor je leven schept helderheid in je eigen levensverhaal tot je erin kunt wonen. Zoals de seizoenen het jaar opdelen, zo kunnen we ook ons leven in seizoenen opdelen. Ieder leven heeft zo zijn persoonlijke regelmaat en met het hulpmiddel van de vier windrichtingen heb je een instrument in handen om te kunnen ordenen. Je kunt dan ook de wetmatigheid beschouwen die verbonden zijn aan het fysieke, etherische, astrale niveau en zo het Ik-bewustzijn ontwikkelen. Deze bijzondere ontwikkeling van het Ik-bewustzijn  wordt ook wel de ontwikkeling van de bewustzijnsziel genoemd. Een ontwikkeling waarin wij werkelijk bewust worden van ons denken, ons voelen en ons handelen en in ons hart als grote stromen van Liefde en Wijsheid samenkomen. Trouw aan ons hart, aan ons eigen geestelijke hart of hartchakra, noemen we dat. We ervaren dan iets van de ware mens, de mens-in-wording die hemel en aarde verbindt.

In het boek ‘De weg tot inzichten in hogere werelden’, geeft Rudolf Steiner een veelheid aan unieke inzichten en opent hij voor ons wegen, om onze sluimerende vermogens en geestelijke talenten te helpen ontwaken en in ons bewustzijn te brengen. Het is een werkboek, immers de ontwikkeling van de bewustzijnsziel is nieuw en heeft impact op onze zintuigen – in het hartchakra, het Centrum van onze Ziel – gaan we Liefde voor Al Wat Is ervaren en dat vraagt om Meesterschap maar vooral ook Weten wat er met je/ons als mensheid gaande is

 

Het hartchakra wordt ook wel de 12 bladige lotusbloem genoemd die zich in het midden van ons lichaam bevindt. De ontwikkeling van dit orgaan, die Rudolf Steiner beschrijft als een geestelijk orgaan, de twaalfbladige lotusbloem:  “Van de twaalfbladige lotusbloem, die wordt gevormd in de hartstreek, was de helft van de bladen al in een vroegere ontwikkelingstoestand van de mens aanwezig en actief. Deze zes bladen hoeven daarom bij de innerlijke scholing niet speciaal te worden ontwikkeld; zij verschijnen vanzelf en beginnen te draaien wanneer aan de andere zes gewerkt wordt. Om deze ontwikkeling te bevorderen, moet de mens bepaalde zielenactiviteiten op bewuste wijze een bepaalde richting geven en in je gewone dagelijks leven integreert.

Het zesvoudige pad bestaat uit oefeningen om het denken te leren beheersen, de wil leren beteugelen en leiding te nemen over je gevoelsleven. Ook het oefenen van onbevangenheid (als een kind) en het ontwikkelen van positiviteit (gelijkmoedigheid) is van belang opdat deze vijf basisoefeningen samen een kracht mobiliseren die een harmonisch samenspel brengt.

 

Art: Natalia Melnikova

Het belang van ‘spirituele ontwikkeling’ in verbinding met het leven van overdag:

De zes stappen helpen een evenwicht te vinden tussen daadkracht en openheid, zelfbeheersing en gevoel, denken en vertrouwen. Deze zes beschouwt Steiner als basisoefeningen en worden ook wel het ‘zesvoudige pad’ genoemd – in het licht van de balans tussen jezelf en de balans met de wereld –  Het pendelen tussen hemelhoog juichend en tot sterven toe bedroefd zijn, leert de leerling zichzelf af. Dit maakt ruimte vrij om te proberen je keer op keer in de situatie van de ander te verplaatsen, ook wanneer je zelf deze gevoelens niet zou ervaren in deze situatie. Inlevingsvermogen vraagt om het inzicht dat anderen ook een individu zijn met eigen gedachten, gevoelens en overtuigingen en helpt bij het afstemmen van jouw reactie op ontmoetingen en het uitwisselen van persoonlijke ervaringen.  De andere inspiratiebron is onze eigen levenservaring en inzichten, en wat wij elkaar toevertrouwen over deze bijzondere weg.

Het gesprek verloopt dan als twee rivieren die elkaar hier en daar ontmoeten, zich vermengen, uitwisselen en dan weer hun loop nemen.

Werken aan je eigen biografie met hulp van de vier windrichtingen staat in het licht van de ontvouwende wijsheid die ons hart herbergt en tot een groeiende kracht kan worden in het besef dat je de tuin bent, maar ook de hovenier…..