In de Popol Vuh, het heilige boek van de Maya’s, kunnen we lezen hoe Hunabku zich tweevoudig openbaart en een drie-eenheid vormt met de schepper Tepeü en vormer Gucumaz en zich vervolgens op een viervoudige manier uit. Dit wordt gesymboliseerd door de vier hemeldragers: Talol, Bitol, Alom en Cajolim. Deze vormen de basis van de manifestatie van al het leven hier op aarde. Pauahtuns of Bacaps zijn de Hemeldragers die zich uiten als de vier Heren van de Wind of Meesters van de vier windstreken en de vier elementen.

De goddelijke driehoek en het basisvierkant vormen in hun samenhang de bekende piramide  – zo is Hunabku in feite zevenvoudig en wordt dan ook vaak aangeduid als ‘Zevengeest’. Ook in andere culturen is deze ‘Zevengeest’ bekend en staat overal in relatie tot de zeven planeten en de zeven bijbehorende ontwikkelingsstadia van bewustzijn.

Volgens de Maya’s hebben er in de mensheidsperiode op Planeet Aarde verschillende ‘periodes van de nacht’ plaatsgehad die een groot rijk ten onder deden gaan. Deze rijken (ookwel zonnen genoemd) hebben een directe relatie met de bewustzijnstoestand van de mensheid en vormen op dit moment in de tijd een beslissende stap. Andere tradities noemen deze rijken of zonnen incarnaties en de tijdperken van de aarde, altijd gekoppeld aan planeten. Rudolf Steiner heeft hier veel over geschreven en biedt veel inzicht in datgene wat ons te doen staat.

 

De Groet aan de vier windrichtingen wordt nog steeds gebruikt om in harmonie te komen met de schepping, het universum. Uit eerbied voor de nieuwe dag wordt de groet gebracht aan de vier hoeken van de aarde. Door die krachten bewust te groeten erkennen we dat we niet alleen in het leven staan, maar ons verbonden voelen en bereid zijn hulp te ontvangen.

De groet aan de vier windrichtingen helpt ons te zien wat nu aan de orde is. De noord-inheemse volken dat doen volgens hun traditie met het gezicht naar de vier windrichtingen. Hoeders van de vier windrichtingen stellen de vier wachters, dieren of goden voor die, naast levenslessen, ook mensentypen en voorouders vertegenwoordigen in de verbondenheid van mens en natuur. De oorspronkelijke tradities van inheemse volken zaten vol ceremonies en rituelen die voor heling zorgden. In indiaanse culturen ‘medicijn’ genoemd, wat niet alleen de mooie, fijne dingen omvat, maar ook – of misschien wel júist – de moeilijkheden!

Met het gezicht naar het oosten:
De zon komt op in het oosten.
Het oosten staat symbool voor licht, vrede, wijsheid en kennis

Met het gezicht naar het noorden:
Uit het noorden komt de kou, wind en sneeuw,
die ons kracht en volharding brengt.

Met het gezicht naar het westen:
De regen komt uit het westen
Het westen staat symbool voor water, nodig om al wat leeft te voeden.

Met het gezicht naar het zuiden:
Het zuiden staat voor warmte, zonkracht, lente en nieuw leven

 

Ook kun je het wiel of de cirkel lopen, voor jezelf ontdekken in welk gedeelte  jouw thema’s wonen volgens de wetmatigheid in jouw biografie; het dagritme van Tzolkin dagenergie dagelijks volgen biedt hier mooie aanknopingspunten bij. Hoe voel je je en wat resoneert en vooral ook wat is er gaande die dag in jouw leven. Valt er een patroon te ontdekken….?

 

Kracht van het oosten, geef me wijsheid
Kracht van het noorden laat mijn denken helder zijn.
Kracht van het westen verbind mij met inzicht bij alles wat ik doe
Kracht van het zuiden geef me geestdrift en creativiteit

 

Iedere dag heeft een eigen kleur en iedere vier dagen komt een nieuwe groep bestaande uit vier kleuren langs.                                            Altijd in deze volgorde: rood – wit – blauw – geel. (oost, noord, west, zuid) Rood zet de intentie in gang. Wit maakt zich de intentie eigen en doet inzichten erover op. Blauw combineert en transformeert en vervolgens komt ze aan bij geel waar het plaatje wordt afgerond: bloei, volwassen kracht en ascensie – lente, winter, herfst en zomer….

De Maya behoorden tot een zonnevolk en wijzen nog steeds de weg naar het Hart. Het hart van de Hemel en het Hart van de Aarde verbinden brengt de synchroniciteit-stroom tot leven in ons eigen Hart. Iedere dag vereerden de oude Maya de hemel en de aarde, ze zagen zichzelf als de verbinding tussen beide. Via Tzolkin communiceerden zij (de kosmische Maya) als herders, met het heelal volgens de door de Gnosis geïnspireerde traditie.

In ons proces van bewustwording wie wij werkelijk zijn, kan zij – Sophia –  ons helpen, gidsen; Sophia is onze gids tot Bewustzijn. Zij gidst van on-bewustzijn via bewustwording tot Bewust Zijn. Sophia is de koningin van hemel en aarde. Zij symboliseert de vier windrichtingen. Ze symboliseert ook de vier elementen aarde, water, vuur en lucht. In de literatuur komen we haar tegen in de heilige getallen, zo helpt zij ons wijsheid te vinden. Wijsheid dat is de diepe kennis, die je levensloop in overeenstemming brengt met je levensbestemming, niet theoretisch, maar doorleefd. Dit goddelijke “gesprek” wordt de “kosmische intelligentie”genoemd – het tastbare in de Goddelijke wijsheid gericht op de mens.

Zodra je het wiel binnenstapt,stem je je bewust af op de krachten die de hele kosmos in beweging zetten en leer je ermee samen te werken. Zo ontdek je reizend door het wiel wat jouw “medicijn” is, wat jouw verborgen talenten en kwaliteiten zijn. Veel plezier!

© Joke – fluisteralsjeblieft 2019